onsdag 31 mars 2010

Lasse är droppen som urholkar stenen

Lars Ohly syns allt mer i medierna rapporterar medierna om idag. (Det är ju i sig en rolig paradox att massmedia gör sig själv till en nyhet.) Anledningen till detta är den ökande rapporteringen om Afghanistan och där vänsterpartiet allt mer utmärkt sig som det enda parti som vi dra hem trupperna.

Men Lars Ohly torde ju även fått en hel del uppmärksamhet för att vara det mest tydliga politiska alternativet inom de rödgröna samt att de uppgörelser som presenterats kraftigt gått vänsterpartiets väg vilket resulterat i att borgarna utmålat vänsterpartiet till den främsta fienden som man ska kritisera och hota, antagligen för att skrämma bort mittenväljarna.

Det som uteblivit är de opinionsmässiga framgångarna för vänsterpartiet. Men jag tror verkligen att de kommer. Droppen urholkar stenen och Lasse gör ett allt bättre jobb. Nu är han dessutom på vår förvalsturné som är helt strålande. Vi vill lyssna in vad svenska folket har för visioner och önskemål kring framtidens välfärd. De synpunkter som vi får in ska användas som grund för vår valrörelse som ska leda till en ny regering men också en ny politik. Besök den och ge dina synpunkter på vänsterpartiets hemsida.

Dn, Intressant, Rödgrön,

Inga kommentarer: