måndag 1 mars 2010

Dags att vakna Littorin och Husmark-Persson - ni har gjort fel!

Hår långt ska regeringen driva sin sjukförsäkringsreform kan man undra. Liksom inom andra områden som t.ex. arbetsmarknadspolitiken så visar det sig att när den borgerliga regeringens politik realiseras så visar den sig vara ett fiasko som drabbar människor på ett mycket hårt sätt. En av de mest misskötta frågorna handlar om den numera omdebatterade sjukförsäkringen.

Idag presenterar fackförbundet ST en rapport som borde innebära spiken i kistan för den borgerliga regeringens politik. Några valda citat ur den DN-debattartikel där rapporten presenteras:

”Undersökningen visar att långt fler av de utförsäkrade än vad regeringen bedömt är så sjuka att de behöver vård i första hand. Det gör att regelverk och insatser inte är anpassade efter behoven. Därtill sänks ersättningen för dem som deltar i Arbetsförmedlingens program, tvärtemot regeringens utfästelser. Dessutom räcker resurserna inte till för att hjälpa alla inom den utlovade ramtiden på tre månader.”

”På frågan ”Vilken typ av stöd uppskattar du att långtidssjukskrivna som passerar den bortre tidsgränsen och utförsäkras främst behöver?” anger respondenterna att 61 procent främst behöver medicinsk rehabilitering och vård. Det är en oerhört hög siffra! Regeringen grundade sitt beslut om reformen på bedömningen att omkring 10 procent skulle vara så sjuka att de var i behov av fortsatt vård i första hand. Många remissinstanser var redan då kritiska och menade att denna bedömning var för låg.”

” Regeringen har grovt felbedömt vårdbehovet hos de långtidssjukskrivna, trots upprepade varningar. De flesta utförsäkrade är helt enkelt fortfarande sjuka.”

”Ersättningen till de utförsäkrade har vållat mycket debatt. Regeringen antog först innan jul en förordning som slutgiltigt fastställde ersättningen. I samband med detta gjordes bedömningen att de flesta utförsäkrade skulle få en högre ersättning när de gick över till arbetsförmedlingen. Det här är utfästelser som Sven-Otto Littorin vidhöll så sent som den 18 februari i samband med att Försäkringskassans första, preliminära, statistik tvärtom visade på lägre ersättningar.
ST:s undersökning ger Försäkringskassan rätt. 50 procent anger att de flesta får sänkt ersättning, bara 4 procent anger att ersättningen höjs. Regeringen sviker arbetslinjen eftersom många som vill återgå till arbete faktiskt straffas ekonomiskt.”
I denna stil fortsätter hela artikeln som är så tydlig i sitt klargörande över regeringens misslyckande. Dock är det väl knappast troligt att Husmark-Persson eller Littorin kommer göra någonting annat än att stoppa huvudet i sanden, låtsas som att det regnar eller möjligen komma med några nya vaga löften som de inte har för avsikt att infria.

DN, Alliansfritt Sverige, Alltid rött alltid rätt, S-buzz, Rödgrön, Röda berget, Aftonbladet, SVD, Intressant AB,

Inga kommentarer: