måndag 8 mars 2010

Grattis Eva-Britt!

Vänsterpartiets EU-parlamenstledamot Eva-Britt Svensson fick idag motta ROKS, Riksorganisationen för Kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, pris för året kvinnogärning.
Motiveringen lyder:
Eva-Britt har arbetat inom politiken under en stor del av sitt liv och sitter sedan 2004 i EU-parlamentet, där hon numera som första svenska är ordförande i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Hennes arbete präglas av ett starkt rättspatos och en glöd och hon har gjort sig känd som en kunnig och stridbar politiker för kvinnors rättigheter, både på lokal och internationell nivå. Jourerna runt om i landet har använt sig av Eva-Britt som föreläsare och hennes insats har alltid varit helgjuten. I parlamentet drev hon förra året igenom en historisk resolution, som kommer att få stora konsekvenser för framtidens viktiga arbete mot mäns våld mot kvinnor inom EU. Roks hyser stark förhoppning om att Eva-Britt Svensson – genom sitt starkt personliga engagemang – fortsätter att lyfta frågan på den EU-politiska arenan.

Det är ett mycket välmotiverat pris till Eva-Britt som förtjänar all uppskattning i världen för allt det bra arbeta som hon gör.

Se också Roks och Eva-Britts egen blogg

Inga kommentarer: