måndag 15 mars 2010

Inte så statsmannamässigt Reinfeldt

Det är okej att ändra sig i politiken. Det är inte så konstigt att det sker ibland. Jag har själv vid flera tillfällen haft fel och tvingats byta ståndpunkt. Detsamma kan ju gälla partier som över tid ändrar uppfattningar kring olika frågor beroende på vad verkligheten eller medlemmarna säger. Inte alls konstigt.

Det som däremot ter sig lite märkligt är vår statsministers agerande när det gäller frågan om erkännandet av Turkiets folkmord. I ett ljudklipp som Alliansfritt Sverige publicerat så framgår det att Reinfeldt säger att han vill att Sverige ska erkänna folkmordet. Den aktuella intervjun som gjordes för den assyriska tidningen Hujådå inför valet 2006. Detta tycka Reinfeldt nu ha glömt totalt när riksdagen nu erkänt folkmordet.

Om Reinfeldt nu bytt åsikt borde han väl kunna redovisa det så att vi kan förstå denna svängning. Det skulle man ju kunna acceptera även om man inte delar den ändrade ståndpunkten. Men nu framstår det ju allt mer som att det löfte han gav 2006 var ett löfte i en valrörelse där han talade inför en journalist som skrev för en tidning med en mycket medveten målgrupp som har denna fråga högt upp på dagordningen.

Frågan är hur statsmanna mässigt detta är. Vilka andra löften svänger han sig med som inte avser att hålla?


Alliansfritt sverige, Peter Andersson, Aftonbladet, Dn, Röda Berget, In your face, Jonas Sjöstedt, Kulturbloggen,

Inga kommentarer: