fredag 5 mars 2010

Moderata osanningar om nedskärningar i vården

Corren uppmärksammar idag att landstinget i Östergötland beslutat om utbudsbegränsningar av vissa cancerläkemedel. Landstingsstyrelsens ordförande, moderaten Marie Morell, går då ut och säger att det inte finns någon anledning till oro eller att vårdkvaliteten kommer att försämras till följd av de beslut som hon var med och fattade i tisdags. Dock framgår det av de underlag som tjänstemännen tagit fram att en följd av besparingarna inom Onkologin kan leda till just försämringar i vårdens kvalitet. På det aktuella mötet yttrade sig dessutom Morell kring dessa handlingar och sade att den borgerliga majoriteten inte hade någonting att invända mot beslutsunderlaget.
Så beslutet som fattades av borgarna gjordes i full medvetenhet om vilka konsekvenser som det kan komma att få för sjuka östgötar. Det är bara att hoppas på att opinionen håller sig till vänster så vi kan få ett maktskifte med en ny rödgrön majoritet även här.

1 kommentar:

Marcus , Likvidvänster sa...

Om de Rödgröna vinner och återinför möjligheten för cancerpatienter att få bäst möjliga medicin kan vi vara fullständigt övertygade om att det inte kommer att uppmärksammas av de lokala tidningarna, Corren och NT. - och det är lite synd att befolkningen inte får se den konkreta skillnaden av vilka som bestämmer.