tisdag 30 mars 2010

Välfärden försämras med regeringens infrastrukturpolitik

Regeringen presenterade idag sina satsningar på infrastrukturen för en tid framöver. Inte någon munter läsning alls. Mer än hälften av investeringarna går till nya vägar. Man ger inte heller några klara besked om byggandet av höghastighetståg.

En annan oroande utveckling är att man snabbt har infört principen om att kommuner och regioner ska vara med och finansiera det som innebär ett statligt ansvar. Totalt räknar regeringen med 65 miljarder i medfinansiering på olika sätt. Det är mer än hela satsningen på järnväg.

Detta med medfinansiering är någonting som staten nu tvingar fram från kommuner och landsting som vill ha nödvändiga satsningar på infrastrukturen. Senast under förmiddagen idag godkände landstingsstyrelse i Östergötland pengar till fortsatt planering av ostlänken. Det är pengar som annars skulle ha kunnat gå till hälso- och sjukvård. Nu går den till planering av statliga järnvägar. Det är djupt problematiskt att välfärden ska urholkas av att staten inte tar sitt fulla ansvar!

DN, Aftonbladet, SVD, Sydsvenskan, Expressen, Rödgrön, Intressant, Aftonbladet,

7 kommentarer:

John Liungman sa...

Intressant tankegång du har. Har inte tänkt på det på det viset förut. Men eftersom vi har lokala budgetar för vård, skola och omsorg, och dessa budgetar nu ska rymma trafiksatsningar även för 65 miljarder, så kommer det självklart att kännas.

Fredrik sa...

Att välfärden tar stryk av högern måste ju vara dagens understatment. 8)

Reinfeldt har ju själv sagt att välfärdsstaten är ett cancer för folket.

Men tydligen fattar inte folk vad högern står för.

Emil sa...

Från kommunsektorn kräver man ju alltid att den så kallade finansieringsprincipen ska gälla när man åläggs nya uppgifter från staten. Det innebär att nya uppgifter och nya uppdrag från staten ska följas av pengar. Här kräver staten pengar för något som man knappt ens får vara med att påverka och det kommer att drabba välfärden hårt på sikt.

Tankesmedjan Det sovande folket sa...

Allt för att få medelklassen att inse att de måste skaffa privata sjukförsäkringar. Alla sk reformer som Alliansen kommer med har alltid ett syfte.

Emil sa...

Borgarna har givetvis ett långsiktigt syfte. Ett bra tips för att se vad som kommer är att kolla på vad Timbro sysslar med för tillfället. Det är inte sällan en bra värdemätare på den borgerliga framtida debatten. Nu diskuterar de sjukvården väldigt mycket...

Reverb sa...

Varför bara titta på kostnadssidan? En lokal satsning kan ju ge väldigt mycket tillbaka för en region. Se exempelvis på malmö efter öresundsbron. Rätt satsningar på lokal infrastruktur skulle ju lika gärna kunna vara lönsamma insvesteringar för regionen. Visst kommuner och landsting satsar 65 miljarder men hur mycket får de tillbaka i form av skatteintäkter från ex jobb som skapas?

Emil sa...

Det är förvisso sant attt vissa investeringar kan ge intäkter på längre sikt. Dock är det så att i sverige så har vi tydligt dragit gränserna för vilket ansvar staten respektive kommuner och landsting har. Det är utifrån denna gränsdragning som skatterna har fördelats. Ska kommunerna ta ett större ansvar för infrastrukturen måste staten avsätta mer resurserna till kommunerna. Det handlar ju inte om infrastruktursatsningar eller ej utan om vem som betalar. Med regeringens politik blir konsekvenserna att pengar som annars skulle gått till skola och äldreomsorg läggs på vägar och järnvägar.