onsdag 3 mars 2010

Centern vill tvinga fram privatiseringar av äldreomsorgen

Centerpartiet kräver idag att kommunpolitikerna runt om i landet ska ta av sig sina ideologiska skygglappar som de menar dominerar i den kommunala politiken. Enligt Maud Olofsson, som skrivit under artikeln, består dessa skygglappar av att en majoritet av kommunerna inte infört etableringsfrihet för privata företag inom äldreomsorgen.
Lösningen på detta blir för Olofsson att man vill tvinga kommunerna att göra lagen om valfrihetssystem obligatorisk i alla kommuner. Denna lagstiftning innebär att privata företag fritt får etablera sig och få betalt av kommunerna.
Frågan är vem som har ideologiska skygglappar egentligen. Är det de kommunpolitiker som väljer att utforma äldreomsorgen utifrån de behov som finns utifrån lokala förutsättningar eller är det Olofsson som vill tvinga alla att genomföra exakt samma modell som bygger på en mycket politisk lagstiftning som tvingar fram privatiseringar?

SVD, Rödgrön

Inga kommentarer: