torsdag 11 mars 2010

Starkaste Linköpingslistan någonsin

Vänsterpartiet i Linköping har fastslagit sin lista till kommunfullmäktigevalet i höst. Det känns lite sorgligt att efter tolv år inte vara med på valbar plats på listan. Jag kommer verkligen att sakna kommunpolitiken. Men nu är det landstinget i Östergötland som får gälla ett tag då jag är partiets första namn där.
Dock är det, även utan mig :-), en mycket bra lista som presenteras. Av de sex första namnen är det fem kvinnor så vi kan verkligen försäkra oss om att vi kommer att få en bra könsmässig representation i fullmäktige efter valet.
Sedan är det dessutom väldigt bra och kunniga kvinnor med stor erfarenhet. Monica Ericsson fortsätter att toppa listan. Det namn som är det nyaste är Per Ström på plats två som är en relativt nybliven Linköpingsbo med en mycket lång politisk erfarenhet av såväl partistyrelsearbete som kommunalpolitik i flera andra kommuner. Per kommer med allra största sannolikhet bli en framtida vänsterprofil i Linköpings kommunpolitik.
Den 26 namn långa listan är kanske den bästa som presenterats i Linköping. Nu ska vi bara se till att alla dessa kamrater får möjlighet att arbeta för att förändra Linköping till en mer rättvis och jämställd kommun.

Här är listan i sin helhet:

1.Monica Ericsson

2.Per Ström

3.Eva Lindblad

4.Elisabet Strömfelt

5.Kerstin Sagström

6.Gunilla Nylund

7.Fredrik Andersson

8.Olof Risberg

9.Noomi Engström

10.Kent Johansson

11.Paulina Henrichsén

12.Emil Broberg

13.Rebecka Arnell

14.Björn Alling

15.Hanna Wallenbro

16.Gabriel Bartolini

17.Åsa Walan

18.Erik Jonsson

19.Agneta Wallberg

20.Gustav Andréasson

21.Marie Forsman

22.Nils Riberg

23.Lars-Magnus Cassel

24.Nanna Nilsson Hallberg

25.Carl Ingemarsson

26.Ester Andréasson

Inga kommentarer: