onsdag 4 augusti 2010

Det danska exemplet inspirerer Folkpartiet


Jan Björklund vill förbjuda heltäckande slöja i skolan. Man blir ju inte förvånad över utspelet. Folkpartiet verkar ju ha i planeringen att göra någon form av utspel som enkelt ska kunna tolkas som en flirt med Sverigedemokraterna.

Frågan är ju om det är en fråga av vikt egentligen. Hur många fall kan det handla om. Max några hundra om man tar i. Det är ju verkligen inte ett vanligt fenomen ens hos vuxna med heltäckande slöja. Dock är det ju en fråga som har stort symbolvärde då den skickar tydliga signaler såväl till den muslimska gruppen i Sverige men också till de krafter som oftast återfinns på yttersta högerkanten.

Ville Jan Björklund på riktigt komma åt problematiken med barn som växer upp i starkt religiösa hem och på det sättet lever i en situation där man inte har samma frihet som andra torde en betydligt mer verkningsfull åtgärd vara att stänga de religiösa friskolorna. Här finns det exempel på såväl kristna som muslimska skolor som inte borde få bedrivas med offentliga medel. En allmän och likvärdig skola för alla är den bästa vägen till ett öppet, demokratiskt samhälle där allas lika värde står i fokus.

Men min uppfattning är att det faktiskt inte det som Björklund är ute efter. Bredvid sängen hemma så ligger Lena Sundströms bok Världens lyckligaste folk som är berättelsen om den danska samhällsutvecklingen de sista 20-30 åren. Det hon beskriver där är hur Dansk folkparti vrider hela det danska samhället i en riktning som är skrämmande. För det är ju inte Dansk folkparti som är de som genomför d alla de vidriga lagarna och lanserar alla förslagen utan de kommer ju från mer eller mindre samtliga partier. Dansk folkparti är hela tiden de mest extrema och för varje steg de övriga flyttar mot deras politik så flyttar de sig ytterligare höger ut.

Det är lite av det fenomenet som vi ser i Sverige. Sverigedemokraterna har de senaste valen blivit en faktor att räkna med. Folkpartiet, som också varit i Danmark hos sitt systerparti Venstre, har lärt av det danska exemplet att det finns en potential att fiska i samma vatten som SD. De själva kanske tror att genom att lägga denna typ av förslag som tar man kanske en och annan röst från SD vilket då skulle vara en god gärning. Dock är det ju helt fel. För varje steg man flyttar sig mot SDs politik så normaliseras deras förslag allt mer och det skapar ett utrymme för dem att faktiskt flytta sina positioner mer åt höger mot den ännu mer rasistiska.

För alla som granska SD är ju eniga om att det är ett parti som arbetar hårt med att upprätthålla en yta av att vara ett demokratiskt och välstädat parti utan de mest extrema yttringarna av rasism. Under ytan ser det dock annorlunda ut. När andra partier närmar sig SD kommer det leda till att det kommer bli allt mer accepterat med en öppnare och hårdare rasism som kommer att smitta över på flera av de borgerliga partierna och kanske även socialdemokratin.

Politiken är ju oftast relativ. Man förhåller sig alltid till varandras politik. Det är ju årets valrörelse ett fantastiskt exempel på. Satsningar på välfärd följs av satsningar på välfärd av motståndaren och så vidare. En orientering mot en främlingsfientlig och rasistisk politik drar med sig hela politiken åt de hållet. De enda som vinner på det är SD och de kommer de kunna tacka folkpartiet och Jan Björklund för.

Det är många som skriver om detta idag. Här är ett urval: SVD, DN, Aftonbladet, SR, Röda Berget, Dagens Konflikt, Alliansfritt Sverige, Valaffischer 2010, Intressant?

Inga kommentarer: