måndag 30 augusti 2010

Detta är inte integration, det är segregation.

När den borgerliga regeringen presenterar sin integrationspolitik blir man fundersam om inte förstummad. Det är svårt att se var integrationen skulle ske någonstans eller vilka förslag som leder fram till ökad integration. Allt verkar ju faktiskt bara handla om att hitta särlösningar som faktiskt förstärker skillnaderna mellan "invandrare" och "svenskar".

Det är alldeles uppenbart att det samhälle som de borgerliga partierna vill bygga är ett i stor grad etniskt segregerat samhälle. Några av de viktigaste åtgärderna som man vill lyfta fram i sin ”integrationspolitik” är RUT-avdraget och en halvering av tjänstemomsen. Här menar de borgerliga partierna att man öppnat upp en arbetsmarknad där de med invandrarbakgrund kan få plats.

Man säger helt enkelt rakt ut att de flesta med invandrarbakgrund som idag finns i Sverige och som saknar jobb kan se fram mot en framtid där de får städa vita rika ”infödda” svenskars hem och servera deras luncher på restaurangerna inne i stan innan de åker ut till sina förorter.

Om invandrarna inte ska jobba med att städa de rikas hem så kan de få arbeten i speciella företag för invandrare som ska få stora skattelättnader. Man får kanske ett jobb som ger inkomster men frågan är ju hur integrationen gynnas av att man skapar en särlösning med arbetsmarknader för enskilda områden och ganska specifika människor. Det är i alla fall inte integration.

För det finns faktiskt mycket få saker, eller snarare inga, bland de nio punkterna som de presenterar som skapar ett mer jämlikt och rättvisare samhälle där vår etniska bakgrund inte spelar någon roll. Den borgerliga regeringen pekar istället ut specifika delar av arbetsmarknaden där de anser att invandrarna passar bäst. Oavsett vad de själva har för drömmar och mål i livet.

Detta är inte integration. Det är segregation.

SVD, DN, Aftonbladet, Expressen, Nordin, Krassman, Mattias Larsson,

11 kommentarer:

Anonym sa...

Ja det här låter inte sant. Ännu mer ska pumpas in till invandrare som inte klarar sig på arbetsmarknaden. Vem har ansvaret för att de fick komma hit?

Emil sa...

Det handlar ju om att se till att motarbeta den diskriminering som väldigt många invandrare är utsatta för. Detta är det största hindret för att få en ökad integration. Men vi måste ocks¨å satsta på en politik som leder till arbete åt alla där vi inte behöver hitta på en massa särlösningar. I synnerhet inte sådana som bygger på någon form av etniskt grund.

Anonym sa...

Jag är borgerlig, men i detta fall har du helt rätt. Faktiskt fullständigt rätt. Det är ju ren kollektivisering av invandrare det handlar om i förslaget. Löjeväckande... :-(

Alexander sa...

Kanske kan man börja överväga att minska antalet som kommer hit?Sedan vore det ju kul om de röda kunde ha lite självkritik,eller är det bara Alliansens fel att invandringspolitiken misslyckats?

Emil sa...

nej allt är inte alliansens fel och integrationen har ju ingenting med att göra med antalet. Särlösningar är ju inte lösningar utan enbart nya problem. Gemensam välfärd för alla är den enda rimliga lösningen.

Alexander sa...

"Integrationen har ingenting att göra med antalet"

Men herregud,menar du att det är oväsentligt om vi tar emot 6000 eller 100 000 invandrare?Du kan ju inte mena allvar?

Perra sa...

Jag håller med dig, det här löser INGENTING. Tvärtom skapar särbehandling orättvisor och ökar klyftan mellan svenskar och invandrare. Men det går inte att förneka; antalet har en avgörande betydelse i hur väl integrationen fungerar. Varenda arbetslös bidragstagande invandrare (det finns en hel del) är ett resultat av alldeles för slapp förd politik. Om man inte hinner integrera de som kommer hit är väl det första man gör att minska flödet?

Roger Svensson sa...

Både rätt och fel tänkt av alliansen. Fel tänkt därför att särlösningar för speciella grupper inte leder framåt, rätt tänkt därför att en servicesektor med låga trösklar, men med relativt låga löner och sämre ”trygghet”, är det enda realistiska för att få människor i arbete som inte har några kvalifikationer som efterfrågas på nuvarande arbetsmarknad, vilket t.ex. faktiskt merparten av de invandrare vi nu tar emot inte har. Att man börjar sin karriär med att städa eller servera luncher behöver absolut inte innebära att man kan gå vidare och avancera till mer kvalificerade arbetsuppgifter som vänstern verkar tro. Och då är det mycket mer meriterande att ha en bra referens från ett aldrig så okvalificerat arbete när man söker sig vidare än att ha deltagit i x antal ”arbetsmarknadspolitiska åtgärder”! Hellre att t.ex. en nyanländ invandrare kan se fram mot att få ett okvalificerat arbete som ger inkomst och kan leda vidare till deras ”drömmar och mål” än att se fram mot att ligga samhället till last genom vänsterns passiviserande bidragsberoende och meningslösa ”åtgärder” som kan knäcka den starkaste som i det här exemplet: Länk

Emil sa...

det är klart att antlaet kan spela roll i vissa lägen som när bostadssegregationen blir för stor. Det är ett problem. Det handlar ju dock om att föra en politik som motverkar även detta.

Jag tror att det är viktigt att se att alla har särskilda förutsättningar. Alla är inte och kommer inte att bli högutbildade och vi har ett stort behov att att kunna erbjuda även de utan utbildnign arbete. Dock är det fel väg att gå med skattesubventioner till de rikaste eller andra etniskt baserade lösningar.

Statenskostnader borde istället satsas på att fler kan anställas inom välfärden. Det är en större nytta för samhället om vi kan få fler som ka nhjälpa till i äldreomsorgen och i barnomsorgen istället för att städa våningarna på Östermalm.

Alexander sa...

Emil

"Det är klart att antalet kan spela roll i vissa lägen"

Synd att du ragerar 15 år för sent....

Alexander sa...

Reagerar såklart...