tisdag 24 augusti 2010

Satsa på välfärd istället!

De borgerliga partiernas arbetsmarknadspolitik är väldigt väldigt dyr. De har genom året lagt fram en rad olika förslag och reformer som kostar väldigt mycket pengar för varje ny anställning som det ger.

Nu har de presenterat att de vill sänka restaurangmomsen. Det ska bli billigare att äta ute. Detta skulle ge 8000 ny jobb enligt Alliansen. Facket är dock tveksamma om det skulle ge några nya jobb alls. Tidigare erfarenheter pekar inte på det. Men det är inte det viktigaste. Regeringen avsätter dock 5,6 miljarder till denna reform. Om nu borgarnas förslag verkligen skapar 8000 arbetstillfällen så har Allians fritt Sverige räknat ut att det är en kostnad för staten på 700 000 kr per nyanställd. Smaka på det igen. 700 000 kr för varje nyanställd till följd av reformen.

Allians Fritt Sverige har räknat på att om man anställer 8 000 personer till en månadslön om 22 000 kr (vilket antagligen är mer än vad många tjänar inom restaurangbranschen) så skulle det medföra en kostnad på 2,8 miljarder. Det vill säga hälften av vad denna satsning kostar.

Jag skulle hellre se 16 000 nyanställningar inom äldreomsorgen och barnomsorgen. Där skulle det verkligen behövas. Men det verkar ju inte borgarna särdeles intresserade av.

SVD, Aftonbladet,

Inga kommentarer: