onsdag 18 augusti 2010

Vinster ger sämre vård

Privatiseringarna av hälso- och sjukvården har hejats på av den borgerliga regeringen som gjort sitt bästa för att såväl tvinga och locka framprivatiseringar av den svenska hälso- och sjukvården de senaste åren.

Anledningarna eller motiven till privatiseringarna har varit flera. En anledning som framförallt Maud Olofsson lyft fram har varit att man vill öka det kvinnliga företagandet. Nu visar dock Dagens medicin att det inte ens är 20% av de privata vårdföretagen som drivs av kvinnor. Men Maud är nöjd ändå.

Samtidigt så visar rapporter om den beslutade byggnationen av ett nytt storsjukhus i Stockholm att man hade kommit undan betydligt billigare om man byggt i egen regi och inte låtit Skanska bygga det hela. Skanska vill bland annat ha en årlig avkastning på mer än 13%. Detta handlar alltså om skattepengar som rakt av försvinner ut från den gemensamma sjukvården och rakt ner i fickorna på de privata ägarna till företagen.

Just siffran 13% är också den avkastning som den privata vårdkedjan i Norrköping, Kneipengruppen, hade föregående år på sin omsättning om 69 miljoner. Det är ett väldigt bra resultat men man undrar ju också lite över vilka besparingar som man gjort och hur detta drabbat patienterna för någon betalar ju priset av de stora vinsterna.

För en utveckling mot en mer kommersialiserad vård är högt. När intressen som sätter vinsten före patienten kommer in så kommer vi få en mer osäker, ojämlik och dessutom dyrare vård. Det är inte en utveckling jag vill se.

Aftonbladet, Alltid rött alltid rätt, DN, Intressant?, Dagens medicin

Inga kommentarer: