fredag 6 augusti 2010

Sjukvård utan vinstintresse!

Debattartikel skickad till Östgöta Correspondenten med anledning av folkpartisten Ralf Falkhedes artikel 5/8.

Den svenska hälso- och sjukvården genomgår omfattande förändringar. Inom flera områden lägger de borgerliga partierna grunden för att förändra hela den svenska hälso- och sjukvården i framtiden. Den senaste mandatperioden har de öppnat upp för gräddfiler i vården, öppnat för att kraftigt höja patientavgifterna samt att de påbörjat en omfattande privatisering av sjukvården.

I valrörelsen har såväl centerpartiet och folkpartiet, senast genom Ralf Falkhede i Corren 5/8, argumenterat för att vi ska sälja ut mer av vår gemensamma sjukvård till privata företag. Skälen som de anger är flera. De påstår bland annat att det skulle leda till bättre kvalitet och ökad ekonomisk effektivitet. Det finns dock inte någon sanning bakom dessa påståenden. Allt pekar på att det faktiskt är tvärtom.

I den vetenskapliga forskning som finns inom området så finns det inte någonting som pekar på att kommersiellt driven hälso- och sjukvård skulle vara ekonomiskt effektivare eller kvalitativt bättre. Tvärtom så visar forskningen på att offentlig eller ideell drift är bättre i båda avseendena. I en EU-finansierad rapport konstaterar man att ”Ökad effektivitet genom privatisering har visat sig vara en ideologisk tro snarare än en verklighetsbaserad analys”.

Det är just en ideologisk tro snarare än fakta som driver den borgerliga hälso- och sjukvårdspolitiken och det är en politik som leder till en sämre och dyrare vård.

Vänsterpartiet arbetar för att vi ska få en hälso- och sjukvård utan vinstintressen. De skattepengar som vi betalar in ska gå till just hälso- och sjukvård, inte till utdelning till privata bolag.

Hälso- och sjukvården i Sverige behöver förbättras inom flera områden. Vi måste se till att alla får en likvärdig vård, att de äldre kan få sina behov tillgodosedda och att vi kan skjuta till resurser till de med psykisk sjukdom och så vidare. För att kunna möta dessa utmaningar i framtiden krävs det att vi behåller sjukvården i offentlig drift. Världens bästa välfärd bygger vi utan vinstintressen!

3 kommentarer:

Ulf Vargek sa...

Bra skrivet Emil!
Att tjäna pengar på sjuka och lidande människor är en ganska cynisk inställning.
En skattefinansierad sjukvård som kommer alla tillgodo är det absolut bästa. Inte en där ens inkomst avgör vilken sjukvård du får. Vi vill inte ha den sjukvård som de har i USA där den som inte har råd att ha en sjukförsäkring inte får någon vård.

Emil sa...

Tack för det:-)

Fredrik sa...

Vänsterpartiet är det enda partiet som vågar ha den åsikten. Bara en sådan sak.