söndag 29 augusti 2010

Rödgröna vinner fajten om de äldre på KO

Den kommande rödgröna regeringens valmanifest är ju ännu inte presenterat. Dock framkommer för var dag nyheter. Idag var det, som jag tidigare skrev om, äldrepolitiken som presenterades. Jag tycker att det är flera mycket bra förslag. Faktiskt betydligt bättre än vad jag förväntat mig inom detta område.
Jag plockade samtidigt fram Alliansens gemensamma valplattform och gjorde en jämförelse. Det är mycket tydligt att det är mycket stora skillnader i hur de två regeringsalternativen satsar på de äldre.
Alliansen fortsätter i stort sett att fortsätta sin satsning på privatisering av äldreomsorgen. Lagen om valfrihetssystem, LOV, som idag är en frivillig lag för kommunerna att använda för att organisera äldreomsorgen vill man göra tvingande. Det innebär i realiteten fri etablering för privata företag som etablerar sig för att plocka russinen ur kakan för att skicka vinsterna till skatteparadis.
Även alliansens övriga förslag genomsyras i stort sett av att privatiseringar är lösningen på alla problem. Personalen ska utbildas i att starta eget kurser (istället för att förbättra sina kunskaper i att ta hand och vårda våra äldre).
Alliansen har också något bra förslag som handlar om att äldre ska få bo kvar tillsammans om de vill. Fast det är egentligen inte ett skarpt löfte utan ett löfte om lite stimulanspengar till kommunerna. Så det är ju ytterst svårt att veta vilket egentligt genomslag detta får då staten sällan (oavsett regeringens färg) skickar med tillräckliga resurser för sina reformer.

När jag går igenom det rödgröna förslaget så slås jag faktiskt över att ambitionerna i äldrepolitiken skiljer sig så markant.
Där borgarna säger att allt löser sig och blir bättre med privata vinstdrivande företag så säger de rödgröna att en hemtjänsttimme inte ska kosta mer än 100 kr i timmen, att det ska bli lättare för de över 75 år att få hjälp, lättare att få sjukvård i hemmet och rätt att få omsorg på sitt eget språk. Detta ger definitivt mer livskvalitet än att sitta med en broschyr och välja vilken av de stora vårdjättarna som man ska välja utan att egentligen veta vad man väljer emellan förutom olika logotyper.

De rödgröna lyfter ju också fram tandvården som ska förbättras för äldre, en satsning på kompetensutveckling i vården för de anställda (alltså inte någon kurs i företagsamhet), satsning på bättre mat och ordentliga läkemedelsgenomgångar.
Man måste nog inte vara vänsterpartist för att se att kampen om de äldre har vunnits av de rödgröna. Den borgerliga regeringen står platt i sin reella politik om man ser bortanför flosklerna och de tillrättalagda leendena. Det är skattesänkningarnas politik som så tydligt slår igenom. Viljan att göra satsningar som på riktigt gör livet enklare för de äldre är man inte beredd att satsa på.
Segrare i kampen om de äldre är alltså de rödgröna.

Rödgrön, Intressant?, SVD, DN, Roger Jönsson, SVT, SVT2, Annarkia, Westerholm, Kommunal, SVD2, SVT3, Sydsvenskan, GP, Expressen, Aftonbladet,

2 kommentarer:

Mika sa...

Tanken bakom att avveckla RUT och istället göra hemtjänsten billigare är helt bakvänt.

Äldre behöver hjälp med hushållet INNAN de hamnar i situationen att de behöver hemtjänst och subventionerna av hemtjänst riktar sig ju bara till de gamlingar som kvalificerar sig.

Att äldre redan innan de blir så dåliga att de kvalificerar sig till hemtjänst kan välja att anlita RUT-jobbare är något underbart bra som alliansen har gjort för de gamla.

Min mormor kan bo kvar i sitt hus tack vare att hon har fått råd att hyra in hjälp med trädgård och städning - utan detta hade hon tvingats flytta till lägenhet eller serviceboende. Tack vare RUT så kan hon få flera år extra av värdigt liv i huset hon älskar.

Snälla tänk om gällande RUT, rödgröna sörjan.

RUT är någonting som alla tjänar på - särskilt de äldre.

Valfrihet är någonting som jag kommer att vilja ha som gammal - inte rabatt på vårdtjänster som jag inte kan välja.

/Mika, 46

Emil sa...

Det som föreslås är ju att alla över 75 år ska få rätt till hjälp och då till en kostnad av max 100 kronor per timme. Man ska få rätt till tid som inte är biståndsbedömd vilket är en viktig reform. Så din mormor skulle nog inte behöva bekymra sig.

Det som är det stora problemet med RUT är ju att det främst inte är äldre behövande som utnyttjar det utan de som är friska och rika. Det innebär att vi lägger skattepengar på att subventionera städning till de som redan har det bra. Vi väljer att istället lägga pengarna på att stärka och förbättra situationen för den stora majoriteten av alla äldre.