tisdag 10 augusti 2010

Vinstintresse i skolan ger en sämre skola för alla


Svenska dagbladet skriver idag på ledarplats om att det är bra för skolan med vinstintresse. Det är ju bra att de är tydliga med sin åsikt. Dock har de rätt tunt på fötterna i sin argumentation. För om man tittar på vad skolverket rapporterade om förra hösten så kunde de ju tydligt visa på att friskolereformen är den enskilt främsta orsaken till att kunskapsnivån har sjunkit i den svenska skolan. Men det kanske inte bekymrar Svenska dagbladet eftersom det också är tydligt att det blir allt tydligare klasskillnader i skolans resultat. De barn som kommer från fattiga hem med lågutbildade föräldrar klarar sig allt sämre. Men det kanske är en god effekt av vinstintresset enligt Svenska dagbladet.

Tidningens ledare har också fel vad gäller de ekonomiska ersättningarna till friskolorna. Den borgerliga regeringen genomförde för inte så länge sedan ny lagstiftning som syftade till att ge likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommunala och privata skolor. Man beslutade därför om att de privata skolorna skulle få rätt till en så kalla momskompensation. Regeringen ville dock kompensera så mycket att de helt plötsligt blev lite väl mycket till friskolorna. Enligt Sveriges kommuner och landsting, som styrs av en borgerliga majoritet, så uppgick behovet av kompensation till 3% av kostnaderna. Den borgerliga regeringen tyckte att det kan ju inte vara bra att man ska få lika så man beslutade att de privata skolorna skulle kompenseras med 6% vilket nu gör att alla kommuner måste betala 3% mer i kostnader till friskolorna än de egna kommunala. SVD kanske skulle läsa på lite bättre.

SVD hävdar dessutom att de privata skolorna ger samma kvalitet som kommunal skolor. Jag ställer mig frågande till detta. Det kan ju knappast betraktas som en bättre kvallitet med betydligt färre lärare per 100 elever. Det kan väl knappast betraktas som en bättre kvalitet med färre utbildade lärare. Det kan väl knappast betraktas som kvalitet med avsaknad av skolbibliotek, idrottssalar och allt annat som de så kallade friskolorna väljer bort för att maximera sina vinster.

Dagens system med friskolor där man kan plocka ut stora vinster på bekostnad av eleverna är inte rimligt om man vill värna en skola för alla barn. Dock är det kanske inte det som svenska dagbladet strävar efter heller.

Inga kommentarer: