onsdag 25 augusti 2010

Vänstern är bäst för barnen

Ett av de bästa förslagen som hittills presenterats i valrörelsen kom idag. Det är Rosanna Dinamarca från vänsterpartiet som presenterar en rödgrön satsning på att minska barngrupperna i fritids. Här har det länge varit allt för snäva budgetar som lett till extremt stora barngrupper i många fall. Egna erfarenheter visar att det inte alltid känns helt tryggt att lämna barn i allt för stora grupper där personalen, som gör sitt bästa, aldrig har en chans att ha en god tillsyn över barnen. Än mindre har de möjlighet att erbjuda en bra verksamhet där alla barn kan bli sedda.
En bra och väl fungerande fritidsverksamhet med betydligt mindre grupper än idag kan fylla en viktig funktion för de unga skolbarnen då det skulle kunna finnas möjligheter till läxläsning med stöd och hjälp som många inte kan få hemma.
Den rödgröna politiken som presenteras är en bra barnvänlig politik. Det handlar om mindre barngrupper i såväl förskola som fritids, färre antal elever per lärare. Det finns också en rad satsningar som riktar sig till de fattigaste barnen för att minska barnfattigdomen.
Alliansen barnpolitik lyser nästan helt med sin frånvaro. Dock presenterade de idag ett förslag som jag tycker låter bra. Det handlar om en satsning på elevhälsan. Dock finns det redan hos de rödgrön liknande satsningar. Men det är ju bra att även de borgerliga ser detta.

SVD, DN, SVD2, SVT1, SVT2, Intressant?

Inga kommentarer: