torsdag 19 augusti 2010

Är män idioter?

Vad är det för fel på vissa män. Det kan man verkligen undra efter att det rapporteras om att två sossar köpt sex i Stockholm under sommaren. Borde de inte blivit avskräckta av den före detta moderata ministern Littorins fall. Eller är det så att det finns män som har en kvinnosyn och en självuppfattning som gör att de tycker att de kan agera som de själva vill.

Den slutsats som man dock kan dra är väl att torskar är ganska vanliga. Att problemet med prostitution inte är någon marginell eller isolerad företeelse. Det är vanligare än vad man kan tro. Därför krävs det också att vi stärker jämställdhetsarbetet.

För i grunden handlar det ju inte om enskilda idioter utan om mäns överordnade relation till kvinnor i samhället. Därför krävs det att vi inom alla områden flyttar frampositionerna. Allt från att stärka kvinnornas position på arbetsmarknaden, i hemmen, i politiken och så vidare.

Aftonbladet
, SVT, DN, Intressant?

34 kommentarer:

Anonym sa...

Kan din logik överföras på vissa invandrargruppers stora överrepresentation när det gäller brott?

Emil sa...

vilken överrepresentation?

Alexander sa...

Emil

Den bevisade överrepresentation när det gäller brottslighet,du kan väl inte förneka det?

Alexander sa...

Emil

Förnekar du överrepresentationen?

Alexander sa...

Emil

Vill du inte svara?

Emil sa...

Det finns ingen bevisad överrepresentation grundad på etnicitet. Det finns inte någon seriös forskning i världen som visar på det. Vad som däremot i forskningen är ett extremt tydligt samband är klasstillhörighet och brottslighet. Detta innebär att en "fattig infödd svensk" är lika överrepresenterad som t.ex. en "fattig iranier" i brottstatistiken. Detsamma gäller det omvända. Rika "infödda svenskar" är lika underrepresenterade som "rika iranier".

Alexander sa...

Emil

Fakta visar att invandrare är överrepresenterade även med hänsyn till socioekonomiska faktorer.Probelm försvinner inte bara för att man blundra för dem....

Alexander sa...

Problem och blundar ska det stå...

Emil sa...

menar du att det är etniskt eller socialt betingat i sådana fall?

Alexander sa...

Emil

Håller du med om att överrepresentationen inte bara beror på socioekonomiska faktorer?

Emil sa...

nej

Alexander sa...

Emil

Så du förnekar fakta?Verkligheten visar ju att du har fel...

Emil sa...

inte alls. Den visar att jag har rätt. På makronivå så är det klasstillhörighet som är den absolut tydligaste kopplingen till brottslighet. Alla andra evendtuella faktorer är underordnade eller saknar relevans. Visa på någon seriös forskning som motsäger detta om den ska hävda någon slags verklighet.

Alexander sa...

Emil

Det jag skriver är att överrepresentationen inte BARA beror på socioekonomiska faktorer,förnekar du det så blundar du för verkligheten.

Emil sa...

På micronivå kan man ju hitta mängder av olika förklaringar till varför olika människor begår brott. Det kan ju handla om att man är berusad, psykiskt sjuk och så vidare. Det är ju dock i detta sammanhang relativt ointressant att diskutera. Det som du gett dig in och diskutera är större grupper av människor och de ser verkligheten ut som så att det är klasstillhörighet/socioekonomiska faktorer som är helt avgörande för brottsligheten. Du skriver om verkligheten, men vilken verklighet är det? Inte den som vi andra lever i verkar det som.

Alexander sa...

Emil

Jag lever i den verklighet där invandrare är klart överrepresenterade i brottslighet,något vänstern har extremt svårt att acceptera...

"Socioekonomiska faktorer är helt avgörande"

Det är ju precis det fakta visar att de inte är....

Emil sa...

Man kan ju undra i vilken dimension du befinner dig. Du hänvisar till en verklighet som du inte kan belägga på något sätt vilket gör att man får utgå ifrån att du har konstruerat din egen lilla värld. Eller så är det helt enkelt så att du inte är intresserad att ta reda på hur det verkligen ser ut och att du väljer att leva i en värld där allt är svart eller vitt. Där intellektuell förståelse av omgivningen är underordnad fördomar och förenklade förklaringsmodeller

Alexander sa...

Emil

Det är 2 saker jag vill framhålla:

1.Invandrare har en överrepresentation när det gäller brottslighet.

2.Den sjunker när man tar hänsyn till socioekonomiska faktorer,men den finns kvar.

De här 2 sakerna är riksdagspolitikerna så rädda att diskutera,att resultatet kan bli att SD kommer in i riksdagen.Ditt parti har stor del i det misslyckande som invandringspolitiken är,kanske är det tid för självkritik?

Emil sa...

Det finns nog anledning till självkritik inom de flesta politiska områden. Jag tycker att vi skulle kunnat vara mer drivande i att få en mer öppnare flyktingpolitik så att vi kan hjälp fler i världen som behöver skydd. Sedan måste vi givetvis arbeta för rätten till arbete för alla. Ingen ska lämnas utanför.

Jag har en ganska klar bild över hur man ska förstå kriminalitet och hur man ska bekämpa det. Det handlar i stort om att se till att skapa ett jämlikare samhälle för alla. Vad man kan utläsa av dina inlägg så verkar det som att du har någon form av rasbiologisk förklaringsmodell.

Alexander sa...

Emil

Ni har ju inte lyckats med integrationspolitiken under de 12 år ni satt vid makten.Jag tycker orsaken är ganska klar,vi har helt enkelt tagit emot för många.Sedan är det ju självklart att folk från vissa delar av världen tar med sig vissa saker som inte går ihop med den syn vi har i Sverige,men det får man inte säga för då är man rasist....

Emil sa...

men om man hävdar att kriminalitet är beroende av etnicitet, är man inte rasist då?

Vänsterpartiet har inte suttit vid makten och haft inflytande över flykting och invandringspolitiken. Där har Socialdemokraterna och Moderaterna gjort upp politiken hela tiden.

Alexander sa...

Emil

Jag har inte sagt att kriminalitet är beroende av etnicitet,men att blunda för problemet kommer inte att hjälpa.Håller du med om att kvinnosynen i vissa delar av världen inte fungerar i vårt samhälle och därmed skapar problem?

Alexander sa...

Emil

Ditt parti vill ju i princip ha fri invandring,tror du på fullt allvar att det hjälper integartionen?

Emil sa...

Men om du hävdar att det är invandrare som begår brott för att de är invandrare (du har ju inte presenterat någon annan förklaringsmodell) så är väl detta att hänvisa till etnicitet. Vår politik är att kriminella ska behandlas på samma sätt oavsett etnisk bakgrund. Vi vet också att många invandrare är diskriminerade och lever under svåra socioekonomiska förhållanden. Det måste vi rätta till.

jag delar inte kvinnosynen som finns i de flesta länder och religioner. Även i Sverige har vi faktiskt en rätt föråldrad kvinnosyn även om vi ligger relativt bra till. Men vad har det med denna debatt att göra?

Vänsterpartiet är inte för en fri invandring utan en reglerad men mer generös än den ytterst stränga vi har idag.

Alexander sa...

Emil

När jag mailade Vänterpartiet svarade de att de ville ha i princip fri invandring.När det gäller kvinnosynen går den ju hand i hand med viss brottslighet där invandrare är kraftigt överrepresenterade,t ex våldtäkter.Ser du verkligen inte problematiken utan att nämna att det även finns vissa svenska idioter?När det gäller invandrares överrepresentation undrar jag vad det är som är orsaken,bevisligen är det inte bara socioekonomiska faktorer.Det är ett problem,och att stoppa huvudet i sanden hjälper inte.

Alexander sa...

Emil

Av 114 domar i våldtäktsmål var 48% av gärningsmännen födda utomlands,39,5 var utomeuropeiska.Det visar statistik från Brå,vad säger du om det?

Alexander sa...

Emil

Vore kul med en kommentar från dig.....

Emil sa...

intressant att du hänvisar till brå. Se detta så ser du ju att BRÅ hävdar att du har fel.
http://blogg.svd.se/faktakollen

Alexander sa...

Emil

Det som är FAKTA är att av 114 domar när det gäller våldtäkter så finns en kraftig överrepresentation av invandrare, om de övriga 139 skulle vara utförda av svenskar kvarstår den i alla fall.Är det så svårt att erkänna att vissa kulturer har en kvinnosyn som inte fungerar i vårt samhälle?

Alexander sa...

Emil

Den överrepresentation som finns beror alltså uteslutande på diskriminering?Att kvinnor har lägre status i de länder många av våldtäktsmännen kommer ifrån spelar alltså ingen roll?

Emil sa...

intressant att du hänvisar till BRA som själva säger att du har fel och när de säger det så har de inte rätt. Trovärdigt. Knappast.

Alexander sa...

Emil

Känns som vi kört fast.Det jag vill visa är att siffrorna från Brå visar en kraftig överrepresentation hos invandrare när det gäller våldtäkter.Du visar tydligt att du inte anser det vara ett problem,för allting beror på diskriminering från svenskar.En sista fråga,anser du att vissa kulturer/länder har en kvinnsosyn som skiljer sig från den vi har i Sverige?Ja eller nej?

Alexander sa...

Emil

En följdfråga om du svarar ja på den föregående,kan den annorlunda kvinnosynen bidra till ökat våld mot kvinnor?

Emil sa...

du verkar alltså inte vilja svara på frågan. Du hänvisar till BRÅ som själva menar att det du säger är fel. Är det då inte att vara lite väl vidlyftig att använda "fakta" när den som publicerar fakta säger att du har fel. Men å andra sidan verkar du faktiskt inte vara intresserad av det utan har kört fast i en egen liten trångsynt värld. Det är nog som du säger att vi inte kommer längre. Det är varken givande eller intressant då det är så tunt innehåll i det du säger.