onsdag 18 augusti 2010

Ska regeringens politik leda till fler döda soldater

Det rapporteras om ökat våld i den region i Afghanistan där svensk militär deltar i kriget. Kan det finnas en koppling mellan den uttalade Svenska politiken att finnas kvar länge i landet och det ökade våldet. Allt fler länder beslutar just nu om tillbakadragande. Då förefaller det ju inte som orimligt att fler svenska soldater kommer att få sätta livet till.

Detta är ju något som den svenska regeringen kommer att få ta ansvar för. Kriget i Afghanistan kommer aldrig kunna vinnas militärt, det krävs helt andra insatser för att förhindra att talibanerna kommer till makten.

Inga kommentarer: