söndag 29 augusti 2010

En rättvisare poltik för de äldre

Den rödgröna oppositionen presenterade idag elva förslag för en bättre äldrepolitik. Det är elva riktigt bra förslag. Det som är viktigt att man visar på att äldrepolitiken bygger på långt mycket mer än bara sänkt skatt. De rödgröna förslagen visar på att det finns ett alternativ som faktiskt satsar på att förenkla och förbättra de äldres vardag. De borgerliga regeringen har inte presenterat någonting annat än fortsatta nedskärningar som blir följden av deras skattesänkarpolitik.

11 äldrepolitiska förslag
1. Sänkt taxa i hemtjänsten – max 100 kronor per timme för hemtjänst.
2. Den som fyllt 75 år ska enkelt få hemtjänst.
3. Fria timmar i äldreomsorgen. Äldre med rätt till hemtjänst eller boende på äldreboende ska få möjlighet till egen tid och ett rikare liv.
4. Bättre mat för äldre – en satsning för att höja kvaliteten på maten.
5. Äldre par ska kunna fortsätta att bo tillsammans.
6. Generationsväxling i äldreomsorgen. En satsning på kompetensutveckling som höjer utbildningsnivån samtidigt som det ger unga en väg in i arbetslivet.
7. Omsorg på eget språk. Fler äldre har behov av omsorg på annat språk än svenska.
8. Förbättrad tandvård för äldre – utökad tandvårdscheck.
9. Hemläkarbilar – nya resurser för bättre vård för äldre.
10. Lex Gulli – mot felmedicineringen av äldre.
11. Höjt bostadstillägg för ålderspensionärer och förtidspensionärer med låg inkomst.


SVD, Högberg, Rödgrön, Aftonbladet, Peter Andersson, GP, Alltid rött alltid rätt, Expressen, Aurora, DN, Martin Moberg, Intressant?

4 kommentarer:

Linnéa Darell sa...

Emil!
Jag kan glädja Dig med att flera av de förslag Du beskriver som nya röd-gröna redan är förverkligade eller på gång att förverkligas i Din egen hemkommun Linköping. Linköpingsmodellen med hemtjänst utan biståndsbedömning efter fyllda 75 är förebilden för det som nu Dina partikamrater tillsammans med MP och S föreslår ska införas. Det är alltså ingenting nytt.
Inte heller är parboendegarantin något nytt för Linköping. På Folkpartiets initiativ finns en sådan garanti redan inskriven i socialkontorets riktlinjer.
Ni föreslår "fria" timmar i äldreomsorgen. "Fria" för vem, Emil? Det är tydligen till syvende och sist kommunen som ska avgöra vad de kan användas till. Alliansen har ett betydligt bättre förslag inför nästa mandatperiod, nämligen flexibel hemtjänst. Vi tilltror den äldre själv att tillsammans med personalen avgöra hur man vill använda timmarna.
Beträffande matkvalitén är en kostpolicy under framtagande som gäller både äldreomsorg, övrig omsorg och förskola/skola. Folkpartiet föreslår dessutom att det ska finnas fler maträtter att välja på inom äldreomsorgen.
I Alliansprogrammet finns ett Omvårdnadslyft, som även innehåller möjlighet till specialiseringsområden i yrket.
I det röd-gröna programmet för framtidens äldreomsorg hittar jag ingenting om kvalitetshöjning i omhändertagandet av multisjuka äldre, jag hittar ingenting om äldres rätt till självbestämmande över vården och omsorgen, jag hittar ingenting om framtidens boende coh valfrihet i boendet.
En rättvis politik för de äldre i Linköping är för mig att alla som behöver vård och omsorg får det utifrån sina egna behov och önskemål och med respekt för att de, trots ålder och sjukdom, ska respekteras som individer.

Emil sa...

Det finns en hel del bra som görs i Linköping. Dock är det ju inte saker som genomförts denna mandatperiod som man lätt får känslan av att du menar.

Med fria timmar så menar vi att de verkligen ska vara fria. Man får själv bestämma över vad tiden ska fyllas med. Det kan vara städning, promenad eller gå ut och fika. Detta är verklig valfrihet för de äldre.

Det är en mycket stor skillnad i hur alliansens valmanifest skiljer sig från det rödgröna. Där ni vill satsa på personalen så är det i strata eget kurser. Den rödgröna satsningen handlar om kvalitetsutveckling av vård och omsorg.

Vad gäller till exempel de mest sjuka äldre så presenterar vi ju förslag både nationellt och regionalt som handlar om att många fler äldre ska kunna få vård i hemmet vilket är en kraftig förbättring.

Det är tydligt att vi har två alternativ i äldreomsorgen. Det ena handlar om fortsatta privatiseringar och skattesänkningar med mindre pengar till välfärden. Det andra handlar om att våga satsa resurser på att förbättra och utveckla vården och omsorgen.

Linnéa Darell sa...

Emil. Läs hela avsnittet i Alliansprogrammet om Omvårdnadslyft för äldreomsorgens medarbetare.

Emil sa...

Jo det finns ju mycket text i alliansens valplattform men det är ju inte några skarpa förslag så frågan är ju vad det egentligen betyder.