söndag 8 augusti 2010

Skattepengar ska gå till välfärd!

Sverige har skapat offentliga system som allt mer orienteras mot att utföras av privata vinstdrivande företag. Det har kanske gått längst inom skolområdet men även äldreomsorgen och sjukvården har kommit långt i privatiseringsvågen.
Det som har hänt är konkret helt enkelt så att privata företag med vinstintresse som högsta mål går in och tar över verksamheter. De vill se till att tjäna så mycket pengar som möjligt. Då det är en marknad där inkomsterna oftast är låsta får de jobba på att kapa utgifter. Detta leder ju såklart till sämre verksamheter för de som har behov av dem. Det är ju inte något märkligt i detta påstående. Det är ju marknadens grundläggande logik. För att skapa vinst ökar man antingen intäkterna eller minskar utgifterna.
DN-debatt idag presenterar vänsterpartiet förslag som begränsar möjligheterna för friskolor att plocka ut pengar från elevernas skolor. Motsvarande förslag borde presenteras för äldreomsorg och sjukvård.

Jonas Sjöstedt
, Alltid rött alltid rätt, Johan Westerholm, Intressant?, expressen

Inga kommentarer: