måndag 9 augusti 2010

Intressant förslag från S om barnsjukvården

Socialdemokraterna i Stockholm har lanserat ett förslag om att inrätta en form av jourläkarbilar för barn som har behov av vård i hemmet eller som behöver vård när vårdcentral och Bvc är stängd. Det är en god tanke som man verkligen behöver titta närmare på även i övriga delar av landet, så även i Östergötland.

För en ensamstående förälder som får ett sjukt barn under helgen eller mitt i natten så kan ett besök till akuten framstå som omöjligt om man har fler än ett barn. Det är ju inte en drömsituation att sitta med ett sjukt barn och kanske flera syskon i kö i väntan på läkare. Har man dessutom inte bil så finns det få möjligheter att transportera sig den nödvändiga sträckan.

Det skulle ju också högst troligen medföra att en del fall aldrig skulle behöva komma in till sjukhusens akutmottagningar vilket givetvis inte bara gynnar de aktuella barnen utan även alla andra.

Detta är ett förslag som jag gärna skulle undersöka närmare för att kunna genomföra någonting liknande i Östergötland vid en rödgrön valseger.

Inga kommentarer: