torsdag 12 augusti 2010

Öppnar Folkpartiet för ett nej till friskolor?

Öppnar Folkpartiet för att begränsa möjligheten för privata skolor att plocka ut stora vinster ur verksamheterna. Så kan man verkligen tolka Tina Acketoft som sitter för folkpartiet i utbildningsutskottet när hon uttalar sig i dagens Svenska dagbladet.
Med anledning av diskussionen om vinst i skolan säger hon:

– Jag tror i grunden på marknadsekonomin och så länge kvaliteten i skolorna är hög vill vi inte förbjuda aktörer.


Om Acketoft menar vad hon säger så borde hon kanske ta och granska vad som allt fler konstaterar kring den svenska skolans utveckling sedan friskolereformen. Skolverket har ju i en rapport pekat på att just denna reform är en av de starkast bidragande orsakerna till att resultatet i den svenska skolan försämrats. Lärarnas riksförbund presenterade en rapport under Almedalsveckan där de visade på att klyftorna mellan fattiga och rika ökar kraftigt i skolan och deras slutsats är att detta också är ett resultat av friskolereformen.

Att friskolorna har lägre lärartäthet och färre med lärarexamen skulle väl också kunna vara en orsak att fundera över kvaliteten eller avsaknaden av skolbibliotek och idrottssalar och så vidare.

Den folkpartistiska utbildningspolitiken lever i en bubbla där man faktiskt inte vill se den utveckling som sker inom skolvärlden. Man säger sig vara för kunskap och emot flum. Men när allt fler konstaterar att det som varit folkpartiets politik med friskolor leder till sämre kunskaper och en stor mängd ”profilerade” utbildningar som mycket väl skulle kunna beskrivas som flum så borde Acketoft och de andra i det före detta liberala partiet se över sina programtexter så att de anpassar sin retorik efter verkligheten.

Intressant?

Inga kommentarer: