måndag 9 augusti 2010

Rappakalja från Svenskt näringsliv


Svenskt näringsliv försöker i dagens SVD att få det att framstå som att de borgerliga partierna skulle vara ett bättre alternativ för miljön. De har gjort en beräkning på framtidens elkonsumtion och tittat på prisutveckling och så vidare. De menar att det kommer att bli dyrare och att utsläppen kommer att öka.

Skulle Svenskt näringsliv på allvar vilja komma åt priserna på elmarknaden och få ner dessa skulle agera för en förändring av hur den nordiska elbörsen fungerar. Där betalar man ju hela tiden priset för den dyraste elen för all el. Det är som att gå in i godisaffären och handla billigt godis för 3,90 kr/hg och sedan köpa en pralin för 30 kr/hg och få betala 30 kr för allt. Så fungerar elbörsen vilket gör att det finns enorma vinster för elföretagen att hålla igen på produktionen i vissa lägen för att nå extrema pristoppar vilket svenska företag och privatpersoner får betala. De enda som tjänar på detta är elbolagen som kammar hem jättevinster.
Det andra som de inte tar hänsyn till i sin beräkning är att det med en rödgrön regering kommer att göras omfattande satsningar på energieffektiviseringar och förbättrad och ökad produktion av hållbar energi.

Svenskt näringsliv är ju så förutsägbara. Jag har träffat dem i många sammanhang och skulle tycka att det vore intressant att föra en diskussion om hur man kan förbättra förutsättningarna för till exempel lokalt företagande och vad kommunerna kan göra för att åstadkomma. Det har de aldrig varit intresserade av. Det enda de kommer med är att de tycker att man ska sänka skatten och privatisera välfärden. De agerar verkligen inte på ett sätt som handlar om att tillvarata det svenska näringslivets (i bredare bemärkelse än storföretagen) intressen.

Nu är det valrörelse och nu handlar det om att ge den borgerliga regeringen allt sitt stöd. Därför kommer de nu med oseriösa inlägg om miljön och vi kan nog förvänta oss än mer rappakalja från lobbyisterna på svenskt näringsliv.

Inga kommentarer: