söndag 1 augusti 2010

Ojämlik och kontraproduktiv avgift i vården


Sveriges radio rapporterar om att det finns stora olikheter för att utföra sterilisering inom de olika landstingen. En rad landsting tar enbart ut patientavgift medan t.ex. Östergötland tar ut den högsta avgiften, 13200 för kvinnor och 10 400 för män. Jag kan inte historien kring varför Östergötland har en så hög avgift. Det är inte bra enligt mitt tyckande. Det finns flera skäl.

Det främsta skälet till att jag tycker att man ska ifrågasätta denna höga avgift är om det blir någon besparing i längden. En utebliven sterilisering innebär ju framförallt för kvinnor att man antagligen fortsätter ett antal år med preventivmedel som subventioneras av staten liksom att det kostar pengar varje gång det ska skrivas ut genom besök i vården, administration och kostnaden för läkemedlet. Frågan är också om det inte är en bättre hälsoinvestering att få människor att käka så lite medicin som möjligt.

Ett annat skäl som gör att jag är djupt skeptisk till denna typ av avgift är att det enbart blir vissa som har råd. Ojämlikheten förstärks. Det är inte vem som helst som kan lägga upp mer än 10 000 kr för denna typ av ingrepp. Sjukvård blir då en klassfråga. Man kan köpa sig den vård som man vill ha helt enkelt. Jag skulle då faktiskt hellre se att man kraftigt sänkte avgiften men begränsade antalet ingrepp per år och så fick alla rättvist köa för att få ingreppet utfört. Vill man ändå betala för att det ska gå snabbt får man väl gå till den privata marknaden. Det är förvisso inte jämlikt heller men då upprätthålls inte ojämlikheten av det offentliga som behandlar alla lika.

Inga kommentarer: