måndag 30 augusti 2010

Orättvisare vård med borglig regering

I dagens Folkbladet (artikeln finns inte på nätet) skriver moderaten Finn Bengtsson om borgerlig sjukvårdspolitik. Jag har skickt in ett svar som kommer här:

Finn Bengtsson (m) slår sig för bröstet i en debattartikel 30/8 där han menar att den borgerliga regeringen mer eller mindre räddat den svenska hälso- och sjukvården undan undergång om man får tro hans tomma retorik. Verkligheten ser dock något annorlunda ut.

De senaste åren har inneburit stora påfrestningar för den svenska hälso- och sjukvården. I Östergötland har besparingsbetingen och anställningsstoppen duggat tätt vilket bland annat berott på att staten frusit statsbidragen för att kunna ha råd med sina gigantiska skattesänkningar för de rikaste.

När Bengtsson menar att de arbetat för en rättvisare vård så har borgarna i verkligheten öppnat för gräddfiler där den med tjock plånbok får köpa sig före kön. Liksom att de tvingat fram en vårdvalsreform som ger unga och friska mer vård samtidigt som äldre och multisjuka har fått stå tillbaka.

Privatiseringarna av den Svenska hälso- och sjukvården har fortsatt och Bengtsson menar att de vill fortsätta tvinga fram ännu mer privatiseringar. Att detta får till följd att ännu mer av våra skattepengar hamnar i fickorna på ägarna till vårdjättar i skatteparadis verkar han inte tycka är något problem.

När Kneipengruppen i Norrköping såldes till Proxima som driver Lasarettet i Motala så kunde vi se att Kneipengruppen förra året gjorde en vinst på 13% av sin omsättning. Omsatt på landstinget skulle det innebära att över en miljard kronor årligen skulle plockas ut från sjukvården och betalas ut som vinst. Nu är kanske inte det aktuellt idag men med en fortsatt borgerlig regering kommer fortsatta privatiseringar leda till att hundratals miljoner kommer att försvinna från den östgötska hälso- och sjukvården vilket lider till sämre vård och mindre personal.

Det är inte en utveckling som vänsterpartiet vill se. Vi vill att alla våra gemensamma skattepengar ska gå till att förbättra hälso- och sjukvården. Vi ser stora behov hos de äldre, hos missbrukare och hos unga med psykiska problem. Här vill vi satsa mer resurser. Här finns ett tydligt val. Antingen så ger vi mer pengar till vården eller så ger vi mer pengar till skatteparadisen. För mig är valet enkelt.

Inga kommentarer: