måndag 16 augusti 2010

Ideologiska skygglappar förblindar

Jag har skrivit ett nytt inlägg på bloggen Kommentera Corren som jag även publicerar här. Har även skickat artikeln till Corren men har föga förhoppningar att de publicerar den.

När Corren rycker ut "till vinstintressets försvar" i sin ledare 16/8 faller de offer för sina egna ideologiska skygglappar. Ledaren hävdar att vänsterpartiets förslag om att förbjuda vinstintresse i den svenska offentligt finansierade skolan skulle leda till en sämre skola. Det är sorgligt att en så stor tidning inte presterar bättre vad gäller faktakunskap och argumentation.

Genomförandet av den svenska friskolereformen har av såväl skolverket och av lärarnas riksförbund pekats ut som en av de främsta orsakerna till att resultaten sjunker i den svenska skolan. Friskolereformen är också den främsta orsaken till att barnens klassbakgrund spelar en allt större roll för hur man lyckas i skolan.
Corren försöker ge sken av att vinsterna i de svenska friskoleföretagen skulle investerats i nya verksamheter vilket lett till fler skolor och mer personal. Vi har förvisso fått fler skolor men andelen personal per elev i friskolorna på gymnasienivå är betydligt lägre än i de kommunala (6,8 respektive 8,2). Hur detta påverkar elevernas möjlighet till kunskap är inte någonting som Corren verkar bekymra sig över.

I en granskning som vänsterpartiet gjort av 25 skolföretag så har dessa gjort en årlig vinst på 200 miljoner, pengar som inte alls har investerats i nya verksamheter eller på något annat sätt kommit svenska skolbarn till del. Tvärtom. Pengarna har betalats ut som vinster till företagens ägare som blir rika på att bland annat bedriva skolor som bidrar till att försämra resultaten i den svenska skolan.
Corren hävdar att vänsterpartiets politik bygger på en klassisk felsyn. Det är nog snarare Corren som har fått det hela lite om bakfoten och har svårt att argumentera för hur stora vinstuttag till aktieägarna ger eleverna en bättre skola. Vi menar att det är fel att våra skattepengar inte ska gå direkt till de verksamheter som ska utföras inom skolan, vården och omsorgen. Det är så vi vill bidra till att bygga världens bästa välfärd utan vinstintressen.

Inga kommentarer: