söndag 1 augusti 2010

Hemmafrupolitik från Kristdemokraterna


Kristdemokraterna beskylls ju ofta från oss motståndare för att vara ett bakåtsträvande antifeministiskt parti som helst vill att kvinnan ska stå vid spisen, föda barn och sedan vara hemma och uppfostra dessa. Att kvinnans plats är i hemmet håller ju kristdemokraterna med om, officiellt i alla fall. Men i praktiken så kan deras politik leda till just detta om den genomförs.

Det är förvisso inte så att de har förslag om lagstiftning som tvingar kvinnorna att vara hemma men om man tittar på några av de förslag som de har och vilka konsekvenser som detta skulle få så blir det tydligt att de gärna vill att staten ska betala kvinnor för att stanna hemma från arbetsmarknaden.
Det är i grunden två förslag som KD antog på sitt riksting i början på sommaren som är intressanta att studera. Dels handlar det om vårdnadsbidraget som de vill ska fördubblas från 3000 kr till 6000 kr per barn. Det är ju ett rätt stor ökning. Med dagens system så kan man då om man har två barn få 12 000 kronor i månaden för att inte ha dessa barn i kommunal barnomsorg. Det är ju för många ganska mycket pengar. Mer än vad man får i A-kassa eller sjukförsäkring.

Men om man tar vårdnadsbidraget i kombination med deras andra förslag om att återinföra möjligheten med sambeskattning. Det var ju något som vi avskaffade i Sverige under 1970-talet och som i praktiken gjorde det skattemässigt förmånligt för kvinnor med arbetande män att stanna hemma och inte delta aktivt på arbetsmarknaden.
Så vad skulle konsekvenserna av KDs politik bli för småbarnsmammor. Jo de skulle kunna få, om de har två barn, 12000 kronor i månaden plus att de skulle kunna begära sambeskattning vilket ger ännu mer pengar i hushållskassan. Är detta den kristdemokratiska arbetslinjen?

SVD, Peter Andersson, Intressant?, Aftonbladet,

Inga kommentarer: