tisdag 17 augusti 2010

Sabuni drömmer om ett hårdare klassamhälle

Högern är på frammarsch i sin strävan efter att skapa förutsättningar för ett ytterligare förstärkt klassamhälle. Tidigare har moderata företrädare förespråkat ekonomiska frizoner i invandrartäta områden som skulle öppna för låglönejobb utan samma sociala rättigheter som för andra. Nu presenterar den folkpartistiske ministern Sabuni ett förslag om att skapa en låglönesektor.

Sabuni menar att det finns många som kommer till Sverige med låg utbildning och att man då måste skapa jobb för dem. Det är lite ospecificerat vad hon vill skapa för typ av jobb men det är uppenbart att hon vill vrida klockan tillbaka till en tid där de rika hade råd med hushållerskor och pigor.

Den folkpartistiska retoriken och politiken gränsar hela tiden till att vilja klassa människor olika. Etnicitet och religion är uppenbarligen någonting som i folkpartiets Sverige kommer att spela en stor roll i framtiden. Är man muslim ska man inte bedömas som andra utan ha andra regler vad gäller klädsel. Är man invandrare och saknar utbildning ska man inte erbjudas fortbildning och utbildning som andra i Sverige. Då ska man istället förvisas till en låglönemarknad.

Folkpartiets Sverige känns som ett allt annat än ett liberalt land där alla människor behandlas som lika mycket värda. Folkpartiets Sverige känns snarare som ett allt mer kluvet och uppsorterat land. Folkpartiets Sverige är inget annat än ett förstärkt klassamhälle som vi en gång lämnat bakom oss.

Aftonbladet, SVD, Intressant?, Samuel Karlsson, id:pelaseyed, DN, Alliansfritt Sverige, GP, Joaking Hörsing, Krassman, Högberg

12 kommentarer:

Anonym sa...

Hur skall DU få in en medelålders kvinna från Somalia som är analfabet på arbetsmarknaden?

Helena sa...

Bifaller din frågeställning Bo.

Anonym sa...

Emil, ditt parti är ett skam för Sverige! Kommunismen är pest, kolera och cancersvulst som måste behandlas med alla läkemedel! Ni är mördare, ni har utplånat milljontalsmänniskor runtom i värden! Ditt parti hör till soptippen och efter valet 2010 kommer att kastas av väljarna dit!

Robert Tillman, aktiv sverigedemokrat, Linköping

Emil sa...

Det handlar ju som hag skrev om i inlägget att satsa på utbildning för alla så att man den vägen kan komma in på arbetsmarknaden. För vissa är det kanske en något längre väg och man kan ju inte förvänta sig att alla kommer kunna gå en högskoleutbildning. Dock finns det ju inte några skäl för att öppna en låglönemarknad utifrån detta exempel.

Emil sa...

Till Tllman: Jag brukar oftast ta bort denna typ av inlägg men låter det stå kvar. Det visar ju tydligt på vilken intelektuell nivå som Sverigedemkraterna lyckas argumentera på. Det är en bra konsumentupplysning för väljarna.

Jacob sa...

Kan du källhänvisa, eller är ditt resonemang nedan helt plockat ur luften?
"Är man invandrare och saknar utbildning ska man inte erbjudas fortbildning och utbildning som andra i Sverige. Då ska man istället förvisas till en låglönemarknad."
Med andra ord: Vem säger att möjligheten till gratis högskole- och universitetsutbildning ska tas ifrån invandrare bara för att de ska kunna få jobb i högre utsträckning när de kommer hit?

I mina ögon syftar Sabunis förslag till att öka integration och inte minska den. Eller tycker du inte att det finns en poäng med tankegången att både en nyanländ förälder och barn i förskoleålder riskerar att bli mer isolerade om möjlighet finns att vara hemma med barnet på heltid istället för att erbjudas möjligheten att kunna jobba?

Emil sa...

Det är verkligen inte svårt att tolka att det är detta som Sabuni önskar. Självklart är det bra om alla kan få arbete. Men det får faktiskt inte vara under vilka vilkor som helst. Sverige har genom en ganska hård rationalisering av den svenska arbetsmarknaden drivit fram ett land med hög produktivitet där vi utvecklat arbetslivet så alla som arbetar får en rimlig lön att leva på. Det gäller även arbeten som inte kräver utbildning. Det Sabuni pläderar för är ju att skapa en separat arbetsmarknad med riktigt låga löner. Detta innebär ju att vi kommer ha så kallade Working poor i Sverige samt att lönerna på den ordniarie arbetsmarknaden pressas nedåt. Det är inte någonting som jag vill se.

Jacob sa...

Upprepar min fråga eftersom du inte besvarade den:
Kan du källhänvisa, eller är ditt resonemang nedan helt plockat ur luften?
"Är man invandrare och saknar utbildning ska man inte erbjudas fortbildning och utbildning som andra i Sverige. Då ska man istället förvisas till en låglönemarknad."
Med andra ord: Vem säger att möjligheten till gratis högskole- och universitetsutbildning ska tas ifrån invandrare bara för att de ska kunna få jobb i högre utsträckning när de kommer hit?

Emil sa...

Jag har nog inte skrivit att det inte blir något förbud. Det får du nog källhänvisa till i sådana fall. Dock är det tydligt att Sabuni inte ser utbildning som den naturliga vägen till arbetsmarknaden för flyktingar och invandrare. Hon ser en låglönemarknad som lösningen på problemen.

Lars-Erick Forsgren sa...

Hej,
min kommentar här:

http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2010/08/sabuni-trampar-fel.html

Jacob sa...

Du säger: "Jag har nog inte skrivit att det inte blir något förbud."
Av ovanstående förstår jag inte ett dyft.

Dessutom tror jag inte att Sabunis förslag syftar till att vara en permanent lösning utan att tanken är att det är bättre att jobba och träffa andra människor än att direkt gå till föräldraledighet vid ankomst till Sverige.

Dessutom, varför skulle det vara troligare att invandrare utbildar sig efter de har fått föräldrapeng istället för lön?

Emil sa...

på vilket sätt är hennes förslag en tillfällig lösning. Hon säger ju att hon vill ha en låglönemarknad. Det finns ju inte några exempel på att detta har bidragit till att skapa bättre förutsättningar för en förbättrad arbetsmarknad utan det handlar om att etablera en sektor där man kan köpa tjänster till mycket små kostnader. Vi hade en sådan sektor i Sverige när vi hade t.ex. pigor och drängar. Det har vi lämnat bakom oss och det vill inte jag återupprätta.