måndag 9 augusti 2010

Det är inte bara människor som lider under alliansen

Jag tillhör inte de som alltid går i främsta ledet vad gäller djurrättsfrågor. Dock ser jag ytterst få, eller snarare inga, anledningar till varför vi ska tillåta uppfödning av minkar. I synnerhet inte med tanke på under vilka förhållanden som de föds fram.

Djurrättsaktivister har under många år fört en kamp för bättre liv för djuren. Många gånger har de bedrivit sitt arbete på ett sätt som knappast gynnat sin sak. Under 1990-talet var det svarta rubriker om nedbrända lastbilar och vandalism mot köttindustrin (själv mins jag en lastbil från Pågens, bageriet, som någon sprayat "Kött är mord" på lite extra). Det är bra för de som nu arbetar för djurens rättigheter att man anammat former som leder till betydligt bättre resultat.

Organisationen Djurrättsalliansen har på kort tid avslöjat missförhållanden inom svensk djurhållning som är långt ifrån acceptabla. Deras avslöjanden har lett och kommer leda till förändring av politik och tillämpning av politiken. De visar att man inte måste arbeta parlamentariskt för att förändra verkligheten samtidigt som de också visar på att det är långt mycket effektivare att arbeta som de nu gör än vad många djurrättsaktivister gjorde tidigare.

Om djurrättsalliansen lyckas påverka denna valrörelse i rätt riktning är det en god insats. Inte bara för djurens skull utan allt levande på denna planet. Det är inte bara djuren som lider av fortsatt alliansstyre.

SVD, Djurens rätt, Jonas Sjöstedt, Jens Holm, DN, Alltid rött alltid rätt, expressen, SVT, Brännpunkt, Aftonbladet, GP, Sydsvenskan, Intressant?

4 kommentarer:

Anonym sa...

Enligt länsstyrelsens
inspektionsrapporter
från åren 2006-2008
sköts minkarna väl
och är i god kondition.
/Källa: Rapport 10/8

Anonym sa...

Varför inte skriva om de miljontals djur som dödas och/eller stympas i naturen AV djur när du ändå är i farten. Lite perspektiv kan man väl också ha i sagornas värld, eller?

Emil sa...

Jag tycker att det är fullt rimligt att föda upp djur för mänskliga behov som mat och liknande. Jag har dock svårt att se nyttan med att föda upp minkar som på ett så uppenbart sätt inte är bra för dem och då enbart för deras päls.

Det är ju fullt naturligt för djur att angripa och döda varandra men inte på det sätt som uppenbarligen sker på minkfarmarna.

Anonym sa...

Anonym: I naturen förekommer det lidande. Av det följer inte att det är rätt av människor att utsätta djur för det lidande och den behandling som vi nu ser från minkfarmerna när vi enkelt kan avstå från det. Vi har ett moraliskt val.