tisdag 17 augusti 2010

Ett rättvisare samhälle minskar brottsligheten

En rapport som presenteras på DN debatt idag visar på att det kan finnas ett betydligt svagare stöd för hårdare straff än vad många gör gällande i den politiska debatten. Artikeln där rapporten presenteras är intressant och bör kunna ge lite hjälp till att kanske skapa lite större bredd i en annars väldigt smal och ofta hätsk debatt.

Min uppfattning är att de straff som man utdömer till brottslingar först och främst ska syfta till att få dessa människor att inte begå ytterligare brott när de blir fria. Därför måste avtjänande av fängelsestraff i så hög utsträckning kombineras med behandling och utbildning för att kunna leva en så vanligt liv som möjligt efter en fängelsevistelse. Idag när många bara låses in under ett stort antal år och sedan släpps ut i samhället är de föga rustade för att klara ett normalt liv och återfallen blir därför omfattande.

Svensk kriminalvård, som det faktiskt fortfarande heter, måste satsa mer på att vårda och hjälpa människor. Det är vägen till mänskligare och tryggare samhälle med färre brottslingar. Men det krävs ju även andra insatser för detta. Det krävs en mer offensiv politik för att ge alla möjligheter till arbete, en mycket bättre fungerande välfärd som kan fånga upp unga på glid och så vidare.

Ett samhälle med hårda straff är inte ett samhälle med låg brottslighet. Den kopplingen finns inte. Däremot så finns det en tydlig koppling att samhällen med stora klyftor har hög brottslighet och mer jämlika samhällen har låg brottslighet.

SVT, DN, Svensson,

4 kommentarer:

Anders_S sa...

"Min uppfattning är att de straff som man utdömer till brottslingar först och främst ska syfta till att få dessa människor att begå ytterligare brott när de blir fria."

Du har glömt ett "inte", att "inte begå"

Emil sa...

Oj då. En liten men inte obetydlig miss...

Anonym sa...

Absolut! Ett rättvisare samhälle skulle definitivt minska brottsligheten. Det s.k helikopterrånet skulle aldrig ha inträffat om vi hade lite mera rättvisa i Sverige.

Hanna

Emil sa...

varje enskilt brott går ju inte att förklara så enkelt. Men det är ju korkat om man inte ser att ökade orättvisor leder till ökad brottslighet. Är det någonting som är välbelagt inom forskningen så är det ju detta.