torsdag 30 september 2010

Vänstern behöver en ny ledning och en starkare organisation

De senaste åren har varit ett misslyckande för vänsterpartiet. Trots att Sverige styrts av en regering som kraftigt ökat orättvisorna har vänsterpartiet inte på några avgörande sätt lyckats flytta fram positionerna. Snarare tvärt om. Bortsett från delar av valrörelsen har perioden präglats av en oförmåga att mobilisera partiet, skapa politiska opinioner eller påverka den politiska utvecklingen. Om de kommande åren inte ska bli ett fortsatt misslyckande krävs det att partiet omedelbart inleder grundläggande förändringar i partiets organisation och ledning för att kunna bygga framtidens vänster.

Att vänsterpartiet ska vara med och bilda regering har i varit målet för vänsterpartiets ledning under de senaste tio åren. Detta har inte alltid varit uttalat men inriktningen har varit tydlig. Detta behöver nödvändigtvis inte vara fel. Men att vi lyckades bra politiska förhandlingar med socialdemokraterna och miljöpartiet räckte dock inte. För att vänsterpartiet ska nå politisk framgång krävs det så mycket mer.

För samtidigt som regeringsmedverkan har varit ett tydligt mål har vi även pratat om partiet och vår organisation. Dock har nödvändiga insikter om förändringar och satsningar uteblivit. Vi har kört i gamla hjulspår utan att ompröva och granska oss själva kritiskt. Detta gör att vänsterpartiet idag genomsyras av en struktur som inte lyckas skapa förutsättningar för politisk aktivitet bland medlemmar och sympatisörer.

För att bygga grunden för en starkare vänster så krävs det en långsiktig strategi. Vi kan inte planera för enbart den kommande kongress- eller mandatperioden. Vi behöver en plan för att förändra partiets organisation och arbetssätt som sträcker sig över ett årtionde fram i tiden.

En strategi som denna kommer att behöva bygga på flera olika grunder. Jag ska försöka presentera några av de som jag tror är avgörande och akuta.

- Vänsterpartiet behöver en kraftfullare organisation. Idag organiserar sig partiet efter en falsk idé om att vi skulle vara någon form av folkrörelse. Det är vi inte idag. Därför måste vi skapa en organisation som kan mobilisera politiska kampanjer som kan skapa aktivitet i och runt partiet. För detta krävs det en effektivare och mer slimmad organisation där fokus ligger på mobilisering av medlemmar och aktivister runt om i landet. Genom ett mer samlat agerande med tydligare styrning kan vänsterpartiet flytta fram positionerna ordentligt.

- Vänsterpartiet måste fortsätta att prioritera politiska profilfrågor. När nästa valrörelse inleds ska det vara självklart att vänsterpartiet uppfattas som det antirasistiska alternativet, partiet som står upp för en god gemensam välfärd och partiet som tar kampen mot ökade klyftor och orättvisor.

- Vänsterpartiet behöver förändra ledningen för partiet vad gäller såväl funktion som sammansättning. Den ledning vi har idag har inte kunnat föra partiet framåt. Vi behöver en kraft som kan leda partiet de närmaste tio åren mot de utmaningar som vi nu står inför. Vi måste också våga satsa på att fånga upp framtidens företrädare i syfte att skola och utveckla ett bredare och starkare ledarskap för alla nivåer i framtiden.

Framtidens vänster måste byggas här och nu. Det innebär att det finns en rad svåra men viktiga beslut som måste fattas. Det handlar dock inte om att ompröva politiken. Det handlar om att se att vänsterpartiet inte har en organisation som förmår att kommunicera och mobilisera stöd för vår politik. Det måste vi ändra på. Frågan är om den förmågan finns i partiets nuvarande ledning. De senaste tio årens utveckling och nedprioritering av att bygga partiet gör mig tveksam till detta.

Detta är en artikel som publiceras i dagens Flamman

8 kommentarer:

Fredrik sa...

Vi behöver fokusera på följande: döda kommunistsnacket. Jag är trött på att jämföras med Nordkorea då jag pratar om bättre vård.

Vi måste dessutom bemöta det nua skitsnacket om extremism.

http://fredrik-d.blogspot.com/2010/09/extremism-devalvering-in-action-hur-vi.html

Wonder Warthog sa...

Håller med Fredrik + att det ska talas med om riktig politik istället för symbolfrågor

Men bra och nödvändigt inlägg Emil!

Alexander sa...

Om SD måste försvara sig mot rsaistanklagelser är det inte mer än rätt att Vänsterpartiet får göra detsamma när det gäller kommunismen....

Wonder Warthog sa...

Alexander: Skitsnack!

Alexander sa...

Wonder Warthog

Varför ska Vänsterpartiet "slippa undan"?Under de senaste åren har de skänkt pengar till kommunistiska grupper som försöker störta demokratiskt valda regeringar....

Alltid Rött Alltid Rätt sa...

Instämmer med vad du skriver Emil! Generellt sett så har jag hört många som upplevt stödet från partiet centralt som mycket dåligt, inte minst vad det gällde valmaterialet.

I övrigt så vore min önskan att man såg på vad som gör Vänsterpartiet så populära i Fagersta och Degerfors. Vad som än må fungera där kan mycket väl fungera bra i resten av landet.

Emil sa...

Det finns all anledning att studera olika exempel på framgångsrika kommuner runt om i landet. Fagersta och Degerfors är ju lite speciella på olika sätt men kan ju fungera som en bra inspiration för många. Själv tror jag att det finna anledning att t.ex. titta närmare på Umeå också. Där har vi gått fram i en större stad på eget långsiktigt arbete. Både Fagersta och Degerfors är ju ursprungligen en ganska stor del av framgången att socialdemokratin varit så usel eller drivit en dålig politik som man inte gillat.

Jonas Wikström sa...

Mycket bra, Emil. Man skulle också kunna ha en mer cynisk utgångspunkt: med fem raka förlustval byter de flesta partier ut personer och organiseringssätt - även om man inte kommer på något logiskt argument för det. Ibland är förändring för förändringens skull befogad.

Min enda kommentar är när det gäller profileringspunkten. Jag tror att man måste vara mycket konkretare (d v s "folkbiblioteken" snarare än "välfärden"). Kolla t ex på Peter Erikssons (MP) superkonkreta arbete med skolmaten som profilfråga.

Man ska också tänka på att en profilfråga inte behöver vara något som man är "för" - det kan lika gärna vara ett problem som man är ensam om att tjata om.

Och slutligen är det ett grundkrav på all profilering att det säger något om oss som systemkritiskt socialistiskt vänsterparti. D v s att det är en profil/ett projekt som inte hur som helst kan tas över av SAP om de gör en vänstersväng.