onsdag 8 september 2010

Råd till ensamstående förälder

I dagens Motala tidning ställer en ensamstående förälder frågan vem man ska rösta på. Jag skrev ett svar som är inskickat men det kommer också här:

Underskriften Förälder ställer 8/9 frågan vad en ensamförälder ska rösta på. Det är en bra och viktig fråga och jag tycker att det finns ett bra svar.

De senaste åren har varit mycket svårt för ensamma föräldrar. Mer än var fjärde ensamstående förälder lever idag i fattigdom. Detta är resultatet av de borgerligas politik.

Vänsterpartiet har en rad förslag som handlar om att förbättra situationen för ensamstående föräldrar. Två förslag som är direkt riktade till ensamstående är ett förbättrat och höjt bostadsbidrag liksom ett höjt underhållsstöd.

Vi vill också satsa mer resurser till förskolan för att minska barngrupperna samt ge barnen rätt att vara på förskolan mer. Vi ställer också krav på att förskolan ska vara öppen när föräldrar behöver. Det innebär att det i alla kommuner ska finnas förskolor som har öppet kvällar, nätter och helger. Detta ger framförallt många ensamstående större möjligheter till arbete. Vi vill också sänka maxtaxan så det ska bli billigare.

I landstinget föreslår vänsterpartiet att vi ska höja stödet till barn som behöver glasögon. Idag finns det alldeles för många barn som tvingas avstå från glasögon av ekonomiska skäl. Vi har också en rad andra förslag som förbättrar situationen för ensamma föräldrar.

Vi har fler förslag för att bygga ett rättvisare land. En av de viktigaste grupperna att satsa på är ensamstående föräldrar och deras barn. Det är de som betalat priset för borgerlighetens skattesänkningar. Det tänker vi ge tillbaka!

Aftonbladet

Inga kommentarer: