onsdag 8 september 2010

Vi behöver en frihetsrörelse för personlig integritet


Teknikutvecklingen ställer oss inför ett vägval: vi kan använda den för att bygga ett övervakningssamhälle, eller välja att inte göra det. De senaste åren har EU och Sverige fattat en rad beslut som går ut på att brevhemligheten inte ska gälla på nätet: FRA, datalagringsdirektivet, Ipred. Det behövs en frihets-rörelse för personlig integritet!
Du ska kunna kommunicera fritt – på nätet, på arbetet och i vardagen. Brevhemligheten ska vara utgångspunkten för all lagstiftning. Den kan inte bara gälla fysiska brev. Därför vill vänsterpartiet ha en samlad lag om allmän kommunikationshemlighet. Rätten till en privat sfär måste vara en grundsten i ett fritt, demokratiskt samhälle.
Sverige har tagit flera steg mot ett övervakningssamhälle. Den utvecklingen måste vändas! Vi kan inte titta på och i efterhand säga att det ”bara blev så”.

• FRA-lagen har gett staten tillgång till all nätttrafik i Sverige. Tidigare har Försvarets radioanstalt bara fått avlyssna signaler som går genom luften – ren militär spaning. Med den nya lagen går all kommunikation som passerar operatörerna också till FRA. Det är en fullständigt oacceptabel massavlyssning. Vi är överens i det rödgröna samarbetet att riva upp lagen.
• Datalagringsdirektivet går ut på att tele- och nätoperatörerna ska bygga upp databaser över vem som gjort vad på nätet, och vilken mobil¬- telefon som befunnit sig var vid vilken tidpunkt. Det är en mycket farlig utveckling att spara så mycket känslig information. Vi vill att Sveriges riksdag ska säga nej till att genomföra direktivet, eftersom det bryter mot grundläggande mänskliga rättigheter.
• Ipred-lagen tvingar nätoperatörerna att lämna ut information om sina abonnenter till mediaindustrin, när de misstänker att någon fildelat. I de länder som infört samma lag har det betytt att tusentals människor fått kravbrev på posten, många gånger utan att ha brutit mot några lagar alls. Eftersom det skulle kosta så mycket att bestrida kraven i domstol ger de allra flesta upp. Det handlar inte bara om USA, utan också i Danmark och Finland har folk utpressats på tiotusentals kronor på det här sättet.

Jag tror inte på att försöka förbjuda fildelning. Det är absurt att vem som helst som delar ut sin hårddisk på nätet kan straffas med fängelse. Tvärtom det måste vara lagligt att sprida kopior, så länge det inte sker kommersiellt.
Att människor kan dela kultur fritt med varandra är ett stort steg framåt, inte ett problem.
Däremot tycker vi att det är avgörande att fler kan arbeta med film och musik i Sverige. Därför vill Vänsterpartiet bygga upp digitala bibliotek där de kan sprida sina verk. Precis som på de vanliga biblioteken kan vi då använda ersättningssystem för att de ska få betalt för sitt arbete.
Det är ett mycket bättre sätt att använda resurserna än att dra människor inför domstol!

DN, Intressant?, DN2, DN3,

3 kommentarer:

Anonym sa...

Många saknar nog "kvalitetsgranskning" av internet? En statsvetarprofessor vill ha det. På fullt allvar. Läs tråden och nyp er i armen:
https://www.flashback.org/t787481

Lydigt har nu en rad politiker ställt upp med bekymrade miner och lagförslag.

Staffan Danielsson sa...

bara en kontrollfråga, Emil.

Ni ska alltså riva upp och på nytt utreda signalspaningslagen. Men alla era tre partier har ju också ställt sig bakom dels att det behövs underrättelseinhämtning genom signalspaning i kablar över landsgränsen för att förebygga allvarliga militära hot eller terrorhot mot Sverige. Ni har också alla kritiserat alliansen för att den begränsat möjligheten att signalspana under sträng kontroll till alltför få myndigheter.

Och kontrollfrågan blir ju, om ni river upp lagen, menar du då att signalspaning i kabel kommer att upphöra?
Och i så fall, varför ska då fler myndigheter enligt er få möjlighet att inrikta just sådan spaning??

ConnyT sa...

Det finns en frihetsrörelse som du efterlyser. Piratpartiet.