onsdag 1 september 2010

Skattesänkningar för de rika eller välfärd för alla

Den rödgröna regeringsplattformen som presenterats innehåller en lång rad viktiga satsningar som kommer göra Sverige till ett rättvisare land. Det är en regeringsplattform som sätter arbete och välfärd först.

För Östergötlands del innebär plattformen bland annat 800 nya jobb i kommunerna och landstinget och satsningar på närmare 1800 utbildnings och praktikplatser. Detta ger omedelbart effekt på den Östgötska arbetslösheten som är uppe i närmare 12 000 personer.

Den rödgröna regeringsplattformen stärker även de flestas ekonomiska situation. 8 av 10 kommer att få mer i plånboken än vad de har idag samtidigt som plattformen innehåller flera offensiva satsningar för att förstärka välfärden.

Genom satsningar på mindre grupper i förskolan och utbildning av personalen kommer förskolans kvalitet förbättras. Samtidigt sänks maxtaxan vilket blir en stor ekonomisk lättnad för barnfamiljerna. I skolan satsar vi på en ökad lärartäthet så att alla elever får större möjlighet att bli sedda och uppnå kunskapskraven.

Inom äldreomsorgen satsar vi stora resurser. Hemtjänsten ska inte få kosta mer än 100 kr per timme och de äldre ska enklare kunna få hjälp samtidigt som de själva ska få styra över vilket typ av hjälp de vill ha. Vi skjuter även till resurser så att fler kan anställas för att öka kvaliteten.

En av de viktigaste reformerna som finns med i den rödgröna regeringsplattformen är återuppbyggandet av en sjukförsäkring som man kan lita på. Ingen som är sjuk ska behöva oroa sig för att bli utkastad och ställd utan försörjning. Dagens inhumana system ska ersättas av ett nytt där individen sätts i centrum och där alla ska behandlas med respekt och få den hjälp de behöver för att bli friska och komma tillbaka till arbetslivet.

När man lägger den rödgröna regeringsplattformen bredvid de borgerligas blir det mycket tydligt att Sverige har ett mycket tydligt val att göra. Antingen så satsar man på utbyggd välfärd med förbättringar i skola och förskola, en god äldreomsorg och en fungerande sjukförsäkring. Eller så satsar man på fortsatta skattesänkningar för de rikaste. För mig är valet enkelt.

Massmedia: SVD, DN, DN2, Aftonbladet, AB2, expressen, AB3, EXP2,


Bloggat: Röda Berget, Peter Andersson, Jens Holm, Jonas Sjöstedt, Lasse Strömfeldt, Jöran Fagerlund, Ali Esbati, Intressant?

13 kommentarer:

Alexander sa...

Emil

Det är ju inte bara de rikaste som får sänkt skatt om Alliansen sitter kvar...

Kalmardamen sa...

Valet var lika enkelt för mig!
Förtidsröstade idag.

Det är dags att byta regering!

Inte fyra år till!

Emil sa...

Men de får absolut mest. Det finns dessutom stora grupper som inte får det bättre på något sätt. Te.x arbetslösa och sjuka.

Alexander sa...

Emil

Är det orättvist när skattehöjningar gör att de "rika" får den största höjningen?Dessutom får väl de pensionärer med bäst inkomst störst skattesänkning av er?

Emil sa...

i min värld så ökar orättvisorna när de rika blir rikare och de fattiga fattigare. Så är det i dagens Sverige med den borgliga regeringen.

Vad gäller pensionärerna så är det ju mer en principsak att lön och pension ska beskattas lika

Alexander sa...

Emil

Med er politik får de rikaste pensionärerna den största skattesänkningen,vad säger du om det?Du svarade inte riktigt .....

Alexander sa...

Emil

Är det inta att öka klyftorna att ge de "välbeställda" pensionärerna störst skattesänkning?Är det bara "osolidariskt" när fel sida gör det?

Alexander sa...

Emil

Håller du med om att de "rikaste" pensionärerna får störst skattesänkning med er politik?

Emil sa...

jag svarade ju på det. det är en principsak att lön och pension ska beskattas lika. Med den borgerliga politiken så innebär ju detta att de med högst pension gynnas. Det kompenserar vi på andra sätt samt att vår ambition är att minska klyftorna överlag.

Alexander sa...

Emil

Dina svar är ju allt annat än raka och trovärdiga,det är ju bara att titta på hur er politik slår.Mest till de rikaste pensionärerna....

Alexander sa...

Emil

"Vår ambition är att minska klyftorna överlag"

Ändå har de växt de senaste 25 åren....

Är inte det något som slår hårt mot de rödgrönas trovärdighet?

Emil sa...

vänsterpartiet har inte suttit i regeringen och haft en ganska marginell påverkan på utvecklingen. Men om man tar t.ex. barnfattigdomen så minskade den under hela 2000-talet fram tills att vi fick en borgerlig regering. Då ökade den drastiskt. Det är ju ett bra exempel på borgerlig politik i praktiken.

I all sin korthet är ju faktiskt svaren ganska raka men du verkar ju inte gilla dem. Det är nog därför du inte tycker det.

Alexander sa...

Emil

Kontentan är att när ni gör något är det bra,när Alliansen gör samma sak är det orättvist.....