onsdag 1 september 2010

KD vill betala kvinnor för att inte arbeta

KD går i SVD ut och kritiserar Mona Sahlin för att det inte lämnats besked om föräldraförsäkringen. Det skulle förvisso varit bra med en överenskommelse där men det finns inte idag. Dock är KDs retorik intressant. De säger sig vilja vara för jämställdhet och att barnen ska ha lika god kontakt med båda sina föräldrar.

Det är ju därför lite extra underhållande när man vet vilka förslag som KD har fattat beslut om internt. Dels handlar det om vårdnadsbidraget som de vill höja till 6000 per barn samt att de vill återinföra en sambeskattning av makar (det innebär att man inte beskattas som individer utan som kollektiv där man tjänar mycket pengar på om bara den ena personen i hushållet har inkomst och inte den andra).

Dessa två förslag i kombination skulle få oanade konsekvenser för den svenska arbetsmarknaden då det skulle vara direkt lönsamt för i stort sett alla småbarnsföräldrar att sluta arbete och istället lyfta bidrag för att vara hemma med barnen.

Om man enbart genomförde den höjning av vårdnadsbidraget som KD föreslår så skulle det också kunna få rätt galna konsekvenser. För en familj med två barn som går i förskola skulle det bli direkt lönsamt för den ena föräldern att inte arbeta om dennes månadsinkomst understiger 20000 kronor före skatt. Då vi vet hur strukturen ser ut i samhället så är det allt som oftast kvinnor som har de lägsta inkomsterna.

Så när den borgerliga regeringen pratar om arbetslinje mot bidragslinje så har de själva ett parti som har en bidragslinje som skulle skapa mycket starka incitament att inte arbeta. Att KD försöker hålla någon form av jämställdhetsfana högt är ju så fånigt det kan bli. Det är ungefär lika trovärdigt som att Miljöpartiet skulle försöka vara för kärnkraft eller att vänsterpartiet skulle vilja försämra arbetsrätten.

Intressant?

Inga kommentarer: