onsdag 8 september 2010

Borgarnas sjuka sjukförsäkringspolitik

Anette Carnehede, ordförande för fackförbundet ST som bland annat organiserar de som arbetar på försäkringskassan, går idag ut med stark kritik på SVDs brännpunkt mot hur sjukförsäkringen fungerar. Den borgerliga politiken har misslyckats totalt är den enda slutsats man kan dra av de siffror hon presenterar.

Det är ju dock inte några nyheter som presenteras. Vi har hela tiden vetat att stupstocken som införts innebär att sjuka människor utförsäkras och riskerar att ställas utan inkomst. De sjuka har inte heller fått den vård och rehabilitering som de har behov av innan de kastas ut.

I sin artikel ställer Carnehede avslutningsvis tre frågor till partierna och här kommer mina svar:
• Är ni beredda att införa en tidsgräns för när stödet senast ska sättas in istället för en tidsgräns för utförsäkring?
Ja!
• Är ni beredda att förstärka sjukvård och rehabilitering så att alla sjuka garanteras vård?
Ja!
• Kommer ni att se anställda på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som de strategiska resurser de är, och därmed ge dem tillräckliga förutsättningar för att klara målen?
Ja!
Så som den gamla sjukförsäkringen fungerade var inte alltid bra. Därför är det ju bra att vänsterpartiet tillsammans med MP och S har presenterat ett nytt förslag till en sjukförsäkring som ger alla en trygg tillvaro men som också sätter individens behov i centrum.

Intressant?

Inga kommentarer: