tisdag 7 september 2010

Jämställd föräldraförsäkring med eller utan bröstpump


Jag skrev ett inlägg (se nedan i bloggen) om KDs familjepolitik som i realiteten skapar en hemmafrupolitik. Jag satte detta i motsättning till Lars Ohlys utspel om bröstpumpar som en lösning på hur man kan fördela föräldraledigheten mer jämlikt. Det blev en väldig debatt så jag skriver ett nytt inlägg där jag ska försöka reda ut vissa frågor kring föräldraledigheten och bröstpumparna. Det låter sig inte riktigt göras i kommentatorsfältet.

Vänsterpartiet har ett förslag om att dela föräldraförsäkringen lika mellan män och kvinnor. Båda föräldrarna har ett lika stort ansvar för att uppfostra barnen och barnen har rätt till sina föräldrar. De som är emot detta brukar anföra några olika typer av argument. Det som nu är mest uppe till debatt är de biologiska argumenten som är kopplade till amningen.

Låt mig först slå fast att det är bra om man kan amma sina barn. Det är för de flesta kvinnor en viktig del under spädbarnstiden att få och kunna amma sina barn. Det finns inte någon som vill politiskt styra över detta. Hur länge man ammar beror till mycket stor del på hur bra det fungerar och vad barnen själva vill. När barnen är 6 månader så är det enbart ca 11% som enbart ammar och därefter sjunker andelen mycket drastiskt enligt statistiken.

Med detta i ryggen så är det således inte alls ett problem för föräldrar att skifta ledigheten tidigt under barnens liv. Om man vill upprätthålla amningen så går ju det alldeles utmärkt även om modern arbetar. Hon ammar när hon är hemma och pappan kan ge annan föda. Om det är så att man även under mammans arbetstid vill ge bröstmjölk så kan man ju välja att använda en bröstpump för att spara mjölk till de tillfällena.

Det finns också myter om att bröstmjölken är bättre för barnen än t.ex. ersättning. Det har visat sig inte vara sant utom i u-länder där man inte har rent vatten till ersättningen. Det finns också de som hävdar att amningen ger ett hormonutslag hos modern som är positivt även för barnet. Det är sant. Men även en pappa får samma hormonutslag när han håller i barnet.

Så de biologiska argumenten är minst sagt svaga.

Sedan har jag stött på argumenten att familjerna ska få göra som man vill. Det är ju helt och hållet en värderingsfråga där man kan välja olika linjer. Vi vet att fördelningen av föräldraförsäkringen idag konserverar våra roller i föräldraskapet samt att det får avgörande konsekvenser för män och kvinnors situation på arbetsmarknaden.

Den som inte vill ha en individualiserad föräldraförsäkring säger i grunden ja till fortsatt ojämställdhet mellan män och kvinnor. Det är ett val man kan göra men jag tycker att det är fel.

Vänsterpartiet arbetar för ett jämställt samhälle. För att nå dit är det avgörande att vi får en tydlig inriktning på politiken som leder till att fler män tar ansvar för sina barns uppfostran och att kvinnor får en jämställd situation på arbetsmarknaden. Detta är dessutom en politik som är bra för barnen. Jämställda förhållanden håller bättre och ger barnen bättre uppväxtvillkor.

Borgerligheten driver en politik som ökar skillnaderna mellan män och kvinnor. Med KD i regeringen så får vi ett parti som aktivt arbetar för att skapa en situation där det ska bli mer lönsamt för kvinnan att vara hemma med barnen istället för att arbeta. Detta är en politik som hör till 1950-talet. Vi vill inte vrida klockan tillbaka inom familjepolitiken. Vi vill framåt såväl med som utan bröstpump!


AB, AB2, SVD, DN, Homo politicus, Expressen, Intressant?

6 kommentarer:

Kalmardamen sa...

Mycket bra Emil, håller fullständigt med dig!

Emil sa...

Tack.

Anonym sa...

"Vänsterpartiet arbetar för ett jämställt samhälle."

Nej, ni arbetar för ett ofritt samhälle där alla ska låtsas vara likadana och där vi inte själva får fatta våra val i livet, på bekostnad av vår egen lycka.

Jag är t.ex. inte intresserad av att maximera min inkomst - jag har tillräckligt och tack vare högskattesamhället Sverige så skulle jag inte tjäna någonting på en lönehöjning eftersom jag ligger nära en skattegräns.

Istället vill jag ha tid med mina barn.

Kommer ni till makten så flyttar vi till Norge. Nu verkar det ju som att ni rödgröna går mot en katastrof (tack och lov), men ska ni hålla på och styra våra liv på det här sättet så flyttar vi.

Det är inte ett värdigt liv att leva om det är staten och inte föräldrarna som bestämmer hur man ska uppfostra sina barn.

Linnea sa...

Bra skrivet, jag håller med!! Amningen är en sån helig företeelse, där mammorna har veto och där man tydligen inte får ha åsikter om det. Det gör det svårt att få till en bra debatt.

Lite intressant att det verkar vara många män som kommenterade det tidigare inlägget och som har så starka åsikter kring ämnet. Vad tycker deras ev respektive? Är de också villiga att offra jämställdheten, deras möjligheter i arbetslivet och deras barns relation till båda sina föräldrar, framför att få amma ett par månader till? Jag som har två barn och just nu ammar är det inte!

Emil sa...

Anonym: du får nog läsa på lite mer om vår politik och vad den innebär.

Vart i Norge tänkte du bosätta dig? Det är ju ett trevligt land men med ganska höga skatter kombinerat med att det är väldigt dyrt att leva där. Så det blir nog inte så mycket bättre där (de har ju också en rödgrön regering)

Anonym sa...

Håller till största del med tidigare Anonym.
Vad man väljer spelar ingen roll, halva tiden var eller inte, men valet är familjens, inte politikers eller förordningar och regler.
Och det är definitivt INTE Emils ansvar att bestämma hur vi skall fördela föräldraledigheten.
Valet till det stundande valet är ett enkelt val.