onsdag 9 juni 2010

Vi satsar på sjukvården!

En artikel från dagens Norrköpings tidningar som jag skrivit tillsammans med andra ur den rödgröna oppositionen.

För oss rödgröna står allas rätt till en så bra hälsa som möjligt i centrum för hälso- och sjukvårdspolitiken. Utifrån det har vi också utformat ett gemensamt förslag till landstingsbudget.

Vi har identifierat ett antal områden där vården inte är tillräckligt bra. Det behövs mer resurser, men också nya idéer och arbetsformer, för att klara av de utmaningar som finns. Vi vill därför tillföra 300 miljoner kronor per år för att stärka vården.

Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet ska utvecklas. Genom ett sådant arbete tror vi att människors hälsa stärks, och att sjukdom kan förebyggas eller lindras.

Den psykiska ohälsan måste mötas tidigt och på ett bättre sätt än idag, framför allt hos barn och unga. Allt för många unga mår dåligt, men ofta finns ingen hjälp att få i gapet mellan en överarbetad skolhälsovård och en lika ansträngd specialiserad Barn- och Ungdomspsykiatri.

Vi vill utveckla missbruks- och beroendevården. Situationen är ansträngd. Vi vill också höja ambitionen vad gäller att förbättra missbrukares hälsa och förhindra smittspridning. För att utveckla vården långsiktigt vill vi tillskapa ett behandlings- och kunskapscentrum beläget i Norrköping.

Stora investeringar i vården för våra äldre behöver göras. Med åldrandet följer naturligt vissa funktionsnedsättningar i kroppen som ökar behovet av stöd, hjälp och vård. Hälso- och sjukvården är allt för sällan anpassad efter detta. Vi vill skapa en äldrehälsovård på våra vårdcentraler, utveckla sjukvården i hemmet och ge äldre multisjuka patienter ska ett anpassat mottagande när de behöver sjukvård akut.

Vi finansierar våra stora satsningar på sjukvården, liksom satsningar på kollektivtrafiken, med en skattehöjning på 50 öre. För de allra flesta östgötar innebär detta mindre än hundra kronor i månaden. Vi tror att många vill vara med och bidra med lite mer, om man också får en bättre vård för pengarna. Utrymmet finns inte heller att spara så mycket mer i andra delar av vården för att finansiera detta – vården är redan ansträngd av åratals besparingar och personalen är stressad.

Mot detta står en borgerlig budget utan ambitioner och utan marginaler. Du väljer hur sjukvårdens framtid ska se ut i valet i höst.

2 kommentarer:

Lottie sa...

Jag är engagerad i frågor som rör gruppen med psykiska funktionshinder, vi är intresserade av att veta hur alla miljoner som sägs ska ha gått till en förbättrad psykvård använts. Har du nån aning om var vi kan söka information om det? Vi vill veta lite mer i detalj alltså, för vi ser i praktiken fortfarande bara försämringar...

Någonstans läste jag att vårdpersonal fått utbildning, däremot råder det fortfarande personalbrist så det finns fortfarande inga läkartider att få och fortfarande väldigt liten chans till olika samtalsterapiformer.

Har du nåt tips?

Emil sa...

Hej,

jag kan gärna hjälpa till att ta reda på fakta men behöver veta lite mer om vad det är som ni vill veta. Gäller det Östergötland eller hela riket?

Kontakta mig på min mail: emil.broberg@lio.se

Mvh

Emil