måndag 7 juni 2010

Stöd den havererade sjukvården i Gaza

Sjukvården i Gaza har havererat till följd av Israeliska bombningar och den blockad som området befinner sig under. Det saknas utrustning och mediciner som är nödvändigt för att kunna bedriva grundläggande hälso- och sjukvård. Israel stoppar i stort sett allting som behövs för Gazas befolkning.

Vänsterpartiets motion om att landstinget ska bidra med resurser till området känna ännu mer aktuellt när Aftonbladet idag rapporterar om hur sjukvården har havererat. Den bild som Aftonbladet ger stämmer också mycket väl överens med den bild som jag själv fick när jag träffade en palestinsk delegation på besök i Sverige för några veckor sedan.

Människor i Palestina dör i Israeliska vägspärrar på väg till sjukhuset, svåra sjukdomar behandlas enbart med vanliga smärtstillande tabletter och så vidare. Detta enbart på grund av att Israel inte vill att dessa människor ska få sjukvård eller komma till sjukhuset. Det beror inte på någonting annat än en illegal ockupation.

Inga kommentarer: