måndag 28 juni 2010

Glasögon till alla barn!

Med anledning av att Majblomman presenterat en rapport om situationen för fattiga barn och rätten till glasögon har jag skickat nedanstående artikel till Östgöta correspondenten.

Bekämpa barnfattigdomen
De senaste åren har barnfattigdomen ökat drastiskt i Sverige. Regeringsskiftet 2006 innebar en tydlig politisk inriktning för bekämpandet av barnfattigdomen. Fram till att Reinfeldt tog över som statsminister 2006 hade 2000-talet inneburit en minskad barnfattigdom i Sverige. Den borgerliga regeringens politik har tydligt medfört drastiskt försämrade villkor för många barn.
Sedan 2006 har Sverige fått mer än 250 000 fler fattiga. Var fjärde barn till ensamstående föräldrar växer idag upp i fattigdom. Den kraftiga ökningen av antalet fattiga de senaste åren saknar motstycke i modern svensk historia. Fattigdomens utbredning är inte någonting som uppstått ur en global kris utan beror till stora delar på medvetna politiska beslut som kraftigt försämrat många människors möjlighet till försörjning. De som drabbas hårdast är barnen. Att växa upp under fattiga förhållanden begränsar barnens möjligheter till en god uppväxt och en ljus framtidssyn.
Den borgerliga regeringen har inte visat något som helst intresse för att minska barnfattigdomen. Tvärtom. De aviserar bara mer av samma medicin som skapat dagens situation.
I den budget som den rödgröna oppositionen presenterade fanns dock en rad konkreta förslag som direkt skulle leda till att de fattigaste barnen fick förbättrade uppväxtvillkor. Det handlar om höjt underhållsstöd, förbättrat bostadsbidrag till ensamstående och generella satsningar på en förbättrad välfärd.
Barnfattigdomen kan också bekämpas på lokal och regional nivå. I Linköping har vänsterpartiet föreslagit en satsning för att förbättra den ekonomiska situationen för de fattigaste barnen. Något som de borgerliga avvisat. I landstinget kommer vänsterpartiet att föreslå att man ska göra en satsning för att förbättra stödet till barn i behov av glasögon. Idag finns det ett sådant stöd till barnen fyller sju år. Dock finns det inte någonting som pekar på att behoven upphör då, tvärtom. Synfel hos barn är fullt jämförbart med barn med hörselnedsättning och bör därför likställas med detta när det gäller rätten till hjälp.
Organisationen Majblomman har presenterat en undersökning där fyra av tio föräldrar angett att de inte har råd med glasögon till sina barn trots att de haft behov av dem. För ett barn som inte har glasögon innebär detta ett stort hinder att delta i skolundervisning eller delta i andra aktiviteter. Detta är inte värdigt ett land som Sverige.
Barnfattigdomen måste bekämpas. Men för att göra detta krävs det en politisk vilja att göra detta. Den finns inte hos dagens regering. Därför behövs det en ny!

Emil Broberg, 1:a namn på vänsterpartiets landstingslista
Vänsterpartiet

Inga kommentarer: