tisdag 8 juni 2010

Båtarna forsätter mot Gaza - blockaden ska brytas

Ship to Gaza lade idag upp detta meddelande på sin hemsida. Löftet om att båtarna ska fortsätta sätta kurs mot det ockuperade Gaza införlivas. Freedom Flotilla var inte början men inte heller slutet.

Snart avseglar den judiska båten till Gaza

I en avskild hamn i Medelhavet väntar en liten farkost på ett speciellt uppdrag. Hon ska segla till Gaza. För att undvika sabotage så avslöjas inte dagen för avfärden eller namnet på hamnen hon ska avgå ifrån förrän alldeles innan avgång.

”Vårt syfte är att avsluta belägringen av Gaza, denna olagliga kollektiva bestraffning av en hel civilbefolkning. Vår båt är liten, så vårt bistånd kan bara bli symboliskt: vi tar med oss skolväskor, fyllda med saker som skänkts av tyska skolbarn, musikinstrument och konstnärsmaterial. Vi tar också med oss viktiga mediciner och liten medicinsk utrustning till sjukvården, och till fiskarna har vi med oss nät och annan fiskeutrustning. Vi koordinerar med sjukvårds-, utbildnings- och psykiatriska institutioner i Gaza.

”Genom att attackera Frihetskonvojen, har Israel återigen uppvisat en monstruös brutalitet för omvärlden. En jag vet att det finns många israeler som med medkänsla och mod kampanjar för en rättvis fred. Eftersom journalister från ett välbekant tv-program följer med på båten, så har Israel en chans att visa världen att det finns ett annat sätt, en modets väg och inte rädslans, hoppets väg och inte hatets”, säger Edith Lutz, organisatör och passagerare på ”den judiska båten”.

”Den judiska rösten” (Den judiska rösten för en rättvis fred i Mellanöstern), tillsammans med hennes vänner i EJJP (Europeiska judar för en rättvis från i Mellanöstern) och Judar för rättviss för palestinierna (Storbritannien) uppmanar världens ledare att hjälpa Israel hitta tillbaka till förnuft, en känsla av humanism och ett liv utan fruktan. ”Judiska röster” förväntar sig att politiska ledare i Israel och i omvärlden garanterar en säker överfart för vår lilla båt och därigenom hjälper till att bygga ett fundament för fred.

Inga kommentarer: