torsdag 10 juni 2010

Privat vårdföretag skadar 18 patienter

Landstinget i Östergötland har privatiserat stora delar av Lasarettet i Motala (LiM). Vänsterpartiet motsatte sig detta. Nu ser vi kanske konsekvenserna av privatiseringen. Det privata företaget Proxima, som bedriver verksamheten, har anlitat läkare som inte har tillräcklig kompetens för att utföra det arbete som de åtagit sig att utföra. Detta har lett till minst 18 fall av felbehandlingar där 12 riskerar nervskador, fem måste opereras om och en där man opererat fel kärl.

Anledningen till att detta kunde ske, enligt Proxima, var att man sedan man tog över verksamheten upphörde att göra riskanalyser inför kirurgiska ingrepp! Visst låter det bra med privatiserad vård! De sätter patientens säkerhet i första hand och ser inte alls till att man ska försöka tjäna så mycket pengar som möjligt...

1 kommentar:

Marcus , Likvidvänster sa...

Tyvärr blir jag inte förvånad.
Det säger sig självt att ett privat bolag som vill göra vinst sparar på allt som går och förr eller senare slår det igenom på patientsäkerheten.