onsdag 30 juni 2010

Sjukvårdspolitik för ökade orättvisor

De borgerliga partierna presenterar idag sin vision om den framtida sjukvården i Sverige. Man blir inte imponerad. Föga förvånande att jag inte blir det men det känns som en orimligt tunn politisk överenskommelse. Vid en snabb genomgång av rapporten kan man konstatera att det är många konstateranden över saker som behöver ses över och gås igenom. Få konkreta förslag. Detta kan man tycka även om man skulle vara borgare av något slag.

Det som är mest intressant är att de borgerliga vågar lyfta frågan om ojämlikheten i vården. Allt fler instanser pekar ju på att klasstillhörighet har stor betydelse på vilken vård man får. En högavlönad och välbetald person får bättre vård än en som har låg utbildning. Att se detta har för de borgerliga partierna inte varit självklart. Det var knappt tre veckor sedan som landstingsstyrelsens ordförande i Östergötland Marie Morell, moderaterna, förnekade att detta var fallet. Nu kanske hon ändrar sig när Filippa har sagt att det är ok att erkänna skillnaderna...
Det som dock är det märkliga i den borgerliga politiken som presenteras är att de saknar nästan helt förslag som ska kunna åtgärda ojämlikheten i vården. Kanske kan det bero på att den politik som de fört de senaste åren lägger grunden för en ökad ojämlikhet. Inte tvärtom.

Detsamma gäller när de skriver att alla ska få samma vård. Att plånboken inte ska få styra. Detta trots att de den senaste mandatperioden just genomfört reformer som gör det möjligt att köpa sig före kön. De gräddfiler som tidigare varit förbjudna i den skattefinansierade vården har man ju öppnat upp. Trots detta skriver de att de inte vill ha detta.

Borgerlig retorik har sällan någonting med verklighetens politik att göra. Orwell gör sig påmind allt som oftast. Krig är fred. Rättvisa är ökade orättvisor. Jämlik vård är ökad ojämlik vård. Och så vidare.

SVD, DN, Martin Moberg, Peter Andersson, Högberg, Intressant?, Rödgrön

Inga kommentarer: