torsdag 3 juni 2010

Vänsterpartiet föreslår att landstinget ska ge stöd till Gaza


Idag lämnar jag in en motion för vänsterpartiets landstingsgrupp i Östergötland om att humanitär hjälp till Gaza. Vi måste se att alla delar av samhället kan hjälpa till att bistå den palestinska befolkningen på Gaza och visa att de Israeliska övergreppen inte accepteras.

Här är vår motion:

Humanitär hjälp till Gaza

Sedan en lång tid är det Palestinska Gaza helt isolerat från omvärlden. Den Israeliska ockupationsmakten kontrollerar allt som förs in och ut ur området ytterst noggrant. Man tillåter endast ett fåtal varor och förnödenheter att komma in i området. Alla utomstående granskare är eniga om att den palestinska befolkningen i Gaza lever i en humanitär katastrof.

Det finns ett stort engagemang i det civila samhället för att stödja och hjälpa människorna i Gaza. Behoven är enorma. Detta gäller inte minst inom hälso- och sjukvårdsområdet. Det råder brist på precis allt som kan tänkas behövas. Det saknas mediciner, rent vatten, hjälpmedel och så vidare.

Genom de organisationer som arbetar för att transportera nödvändig hjälp till befolkningen i Gaza finns det möjligheter att göra nödvändiga medmänskliga insatser. Landstinget i Östergötland kan bidra.

Vänsterpartiet vill att landstinget gör en inventering av hjälpmedel och annan adekvat sjukvårdsutrustning som inte längre används och ställs till förfogande för att transporteras och skänkas till befolkningen i Gaza. Genom samarbete med någon av de organisationer som arbetar med humanitärt bistånd till Gaza kan man göra en bedömning av vad som behövs och hur transporter ska organiseras.

Vi yrkar att Landstinget i Östergötland genomför en inventering av hjälpmedel och annat för ändamålet adekvat sjukvårdsmaterial som kan skänkas till befolkningen i Gaza

5 kommentarer:

Anonym sa...

I sig ett bra förslag, men det är väl knappast något de borgerliga kommer gå med på? De flesta bortsett från Bildt som kritiserat dem på ett bra sätt älskar ju Israel över allt annat och kan inte under några omständigheter se landet göra något fel. Så blinda för förtryck såvida det kommer från "rätt" håll är man på högersidan, för det mesta.

Men lycka till och hoppas motionen går igenom!

Anonym sa...

När fick landstingen mandat att agera i utrikespolitiska frågor?

Min skattsedel täcker redan bistånd. Världens högsta givarbelopp per capita för övrigt.

Att sedan SIDA agerar ungefär lika naivt som dig i frågor om bistånd till terrorregimer, diktaturer och korrumperade makthavare gör saken inte bättre...
Det räcker liksom med att mina pengar avsedda för statligt bistånd försvinner ner i ETT svart hål - de pengar jag betalar in för finansiera min vård och omsorg behöver inte försvinna ner i YTTERLIGARE ett svart hål...

Men i kommunisternas värld tror man att man kan ta det man vill ha och att pengarna räcker till allt - det är alltid någon "annan" som betalar.

Förmodligen någon "höginkomsttagare"...d v s i kommunisternas värld - alla som har ett någorlunda hyggligt avlönat jobb.

Jag tycker du som sitter och snyltar på mina skattepengar kan ta och betala det här tramset själv om det är så angeläget - din åsikt och ensidiga ställningstagande till terrorregimen i Palestina kan jag försäkra delas inte av merparten av Sveriges befolkning.

Anonym sa...

Anonym, lägg ner med kommunisttramset. V har inte varit kommunister på snart 20 år, finns inga såna tendenser i partiet. Du gör ju bara dig själv till åtlöje. Terrorregimen? Du syftar på Hamas,va? Vem har sagt att man ska stödja dem? Precis, ingen. Emils förslag innebär att hjälpa en förtryckt befolkning,på grund av Israels olovliga blockad. Bara för att man motsätter sig Israels vedervärdiga brott mot mänskligheten innebär inte det ett oavkortat stöd till Hamas. Som vanligt används det som en av de få argument från ivriga vänner av Israels förtryck. Kom in i matchen!

Emil sa...

Tack för det Johannes. Då behöver jag ju inte svara...

Anonym sa...

Nazismen försvann när Nazitysklands tredje rike föll för 60 år sedan. Kommunismen lever kvar och SKALL KROSSAS!

VPK var, är och kommer alltid att vara VPK.

Leve Israel! Den enda demokratin i mellanöstern. Hipp hurra för kapitalism också! Nu ska jag köpa något riktigt onödigt och sparka på en sjuk och arbetslös.