tisdag 31 augusti 2010

Inför högskattezoner

Jöran Fagerlund presenterar på sin blogg ett bra alternativ till borgarnas ekonomiska frizoner för invandrare. Han föreslår att vi ska införa högskattezoner i överklasstäta områden i stället för nystartzoner i invandrartäta områden. Det tycker jag låter som ett bättre förslag!

En rödgrön regeringsplattform för rättvisa och välfärd

Idag presenteras den rödgröna regeringsplattformen. Jag åker till Norrköping för att presentera det. Jag har fått förmånen att följa arbetet med denna och ser att det är en mycket bra blandning av satsningar i denna plattform.

Utan att avslöja för mycket så kommer man se att det finns två mycket tydliga alternativ i valrörelsen. Det ena satsar på fortsatta skattesänkningar i första hand. Det andra satsar på rättvisa och välfärd. Jag har lagt de två valmanifesten bredvid varandra och jämfört. Där alliansen pratar utan att komma med konkreta vallöften så är det rödgröna manifestet mycket tydligt. Det är mindre prat om mera politik. Dessutom är det en politik som minskar orättvisorna, förbättrar kraftigt för barnfamiljerna och de äldre.

Jag har många gånger ställt mig lite frågande till samarbetet och om vänsterpartiet ska få något bra genomslag. Det tycker jag att vi har fått. Vi får en regeringsplattform som ger tydliga avstamp från alla tre partier men som också är ett starkt gemensamt budskap. Välfärd går före skattesänkningar.

Valplattformen presenteras klockan 13.00 av partiledarna och 13.30 kommer den att presenteras runt om i landet. Jag återkommer med mer bloggande då…

SVD, Röda Berget, DN, Kulturbloggen, Högberg, HBT-sossen, Expressen, Expressen2, Intressant?

måndag 30 augusti 2010

Detta är inte integration, det är segregation.

När den borgerliga regeringen presenterar sin integrationspolitik blir man fundersam om inte förstummad. Det är svårt att se var integrationen skulle ske någonstans eller vilka förslag som leder fram till ökad integration. Allt verkar ju faktiskt bara handla om att hitta särlösningar som faktiskt förstärker skillnaderna mellan "invandrare" och "svenskar".

Det är alldeles uppenbart att det samhälle som de borgerliga partierna vill bygga är ett i stor grad etniskt segregerat samhälle. Några av de viktigaste åtgärderna som man vill lyfta fram i sin ”integrationspolitik” är RUT-avdraget och en halvering av tjänstemomsen. Här menar de borgerliga partierna att man öppnat upp en arbetsmarknad där de med invandrarbakgrund kan få plats.

Man säger helt enkelt rakt ut att de flesta med invandrarbakgrund som idag finns i Sverige och som saknar jobb kan se fram mot en framtid där de får städa vita rika ”infödda” svenskars hem och servera deras luncher på restaurangerna inne i stan innan de åker ut till sina förorter.

Om invandrarna inte ska jobba med att städa de rikas hem så kan de få arbeten i speciella företag för invandrare som ska få stora skattelättnader. Man får kanske ett jobb som ger inkomster men frågan är ju hur integrationen gynnas av att man skapar en särlösning med arbetsmarknader för enskilda områden och ganska specifika människor. Det är i alla fall inte integration.

För det finns faktiskt mycket få saker, eller snarare inga, bland de nio punkterna som de presenterar som skapar ett mer jämlikt och rättvisare samhälle där vår etniska bakgrund inte spelar någon roll. Den borgerliga regeringen pekar istället ut specifika delar av arbetsmarknaden där de anser att invandrarna passar bäst. Oavsett vad de själva har för drömmar och mål i livet.

Detta är inte integration. Det är segregation.

SVD, DN, Aftonbladet, Expressen, Nordin, Krassman, Mattias Larsson,

Orättvisare vård med borglig regering

I dagens Folkbladet (artikeln finns inte på nätet) skriver moderaten Finn Bengtsson om borgerlig sjukvårdspolitik. Jag har skickt in ett svar som kommer här:

Finn Bengtsson (m) slår sig för bröstet i en debattartikel 30/8 där han menar att den borgerliga regeringen mer eller mindre räddat den svenska hälso- och sjukvården undan undergång om man får tro hans tomma retorik. Verkligheten ser dock något annorlunda ut.

De senaste åren har inneburit stora påfrestningar för den svenska hälso- och sjukvården. I Östergötland har besparingsbetingen och anställningsstoppen duggat tätt vilket bland annat berott på att staten frusit statsbidragen för att kunna ha råd med sina gigantiska skattesänkningar för de rikaste.

När Bengtsson menar att de arbetat för en rättvisare vård så har borgarna i verkligheten öppnat för gräddfiler där den med tjock plånbok får köpa sig före kön. Liksom att de tvingat fram en vårdvalsreform som ger unga och friska mer vård samtidigt som äldre och multisjuka har fått stå tillbaka.

Privatiseringarna av den Svenska hälso- och sjukvården har fortsatt och Bengtsson menar att de vill fortsätta tvinga fram ännu mer privatiseringar. Att detta får till följd att ännu mer av våra skattepengar hamnar i fickorna på ägarna till vårdjättar i skatteparadis verkar han inte tycka är något problem.

När Kneipengruppen i Norrköping såldes till Proxima som driver Lasarettet i Motala så kunde vi se att Kneipengruppen förra året gjorde en vinst på 13% av sin omsättning. Omsatt på landstinget skulle det innebära att över en miljard kronor årligen skulle plockas ut från sjukvården och betalas ut som vinst. Nu är kanske inte det aktuellt idag men med en fortsatt borgerlig regering kommer fortsatta privatiseringar leda till att hundratals miljoner kommer att försvinna från den östgötska hälso- och sjukvården vilket lider till sämre vård och mindre personal.

Det är inte en utveckling som vänsterpartiet vill se. Vi vill att alla våra gemensamma skattepengar ska gå till att förbättra hälso- och sjukvården. Vi ser stora behov hos de äldre, hos missbrukare och hos unga med psykiska problem. Här vill vi satsa mer resurser. Här finns ett tydligt val. Antingen så ger vi mer pengar till vården eller så ger vi mer pengar till skatteparadisen. För mig är valet enkelt.

söndag 29 augusti 2010

Istället för Björklund

Ibland måste man göra val i livet. Ikväll gjorde jag ett. Det var antingen SVT:s utfrågning av Jan Björklund eller dokumentären Jobbcoacherna. Jag valde den senare. Jag hoppas att väldigt många fler med mig gjorde det valet.
Förvisso borde många som ser Björklund bli avskräckta. Men den verklighet som skildrades i jobbcoacherna var smärtsam. Det är antagligen en verklighet som Jan Björklund inte särdeles funderar över.

Det som presenterades i dokumentären var en ganska vidrig verksamhet. Allt handlar om att man ska ändra sig själv och anpassa sig till allt annat. Att tänka på andra står inte högt i kurs. Det kanske är signifikant för vår tid. Regeringen för en politik som i förlängningen går ut på att det är enbart den arbetslöses fel att man är arbetslös. I programmet framgick det med all tydlighet att den som inte fick jobb enbart hade sig själv att skylla och att det främst handlade om personligheten som var avgörande för om man fick jobb eller inte.

Det var en väl investerad timme. Betydligt bättre än att lyssna på Björklund. Detta är nämligen den verklighet som han tvingar fram. Detta var politiken i realiteten bortom den borgerliga retoriken.

SVD, Högberg, Aftonbladet, DN, expressen

Rödgröna vinner fajten om de äldre på KO

Den kommande rödgröna regeringens valmanifest är ju ännu inte presenterat. Dock framkommer för var dag nyheter. Idag var det, som jag tidigare skrev om, äldrepolitiken som presenterades. Jag tycker att det är flera mycket bra förslag. Faktiskt betydligt bättre än vad jag förväntat mig inom detta område.
Jag plockade samtidigt fram Alliansens gemensamma valplattform och gjorde en jämförelse. Det är mycket tydligt att det är mycket stora skillnader i hur de två regeringsalternativen satsar på de äldre.
Alliansen fortsätter i stort sett att fortsätta sin satsning på privatisering av äldreomsorgen. Lagen om valfrihetssystem, LOV, som idag är en frivillig lag för kommunerna att använda för att organisera äldreomsorgen vill man göra tvingande. Det innebär i realiteten fri etablering för privata företag som etablerar sig för att plocka russinen ur kakan för att skicka vinsterna till skatteparadis.
Även alliansens övriga förslag genomsyras i stort sett av att privatiseringar är lösningen på alla problem. Personalen ska utbildas i att starta eget kurser (istället för att förbättra sina kunskaper i att ta hand och vårda våra äldre).
Alliansen har också något bra förslag som handlar om att äldre ska få bo kvar tillsammans om de vill. Fast det är egentligen inte ett skarpt löfte utan ett löfte om lite stimulanspengar till kommunerna. Så det är ju ytterst svårt att veta vilket egentligt genomslag detta får då staten sällan (oavsett regeringens färg) skickar med tillräckliga resurser för sina reformer.

När jag går igenom det rödgröna förslaget så slås jag faktiskt över att ambitionerna i äldrepolitiken skiljer sig så markant.
Där borgarna säger att allt löser sig och blir bättre med privata vinstdrivande företag så säger de rödgröna att en hemtjänsttimme inte ska kosta mer än 100 kr i timmen, att det ska bli lättare för de över 75 år att få hjälp, lättare att få sjukvård i hemmet och rätt att få omsorg på sitt eget språk. Detta ger definitivt mer livskvalitet än att sitta med en broschyr och välja vilken av de stora vårdjättarna som man ska välja utan att egentligen veta vad man väljer emellan förutom olika logotyper.

De rödgröna lyfter ju också fram tandvården som ska förbättras för äldre, en satsning på kompetensutveckling i vården för de anställda (alltså inte någon kurs i företagsamhet), satsning på bättre mat och ordentliga läkemedelsgenomgångar.
Man måste nog inte vara vänsterpartist för att se att kampen om de äldre har vunnits av de rödgröna. Den borgerliga regeringen står platt i sin reella politik om man ser bortanför flosklerna och de tillrättalagda leendena. Det är skattesänkningarnas politik som så tydligt slår igenom. Viljan att göra satsningar som på riktigt gör livet enklare för de äldre är man inte beredd att satsa på.
Segrare i kampen om de äldre är alltså de rödgröna.

Rödgrön, Intressant?, SVD, DN, Roger Jönsson, SVT, SVT2, Annarkia, Westerholm, Kommunal, SVD2, SVT3, Sydsvenskan, GP, Expressen, Aftonbladet,

En rättvisare poltik för de äldre

Den rödgröna oppositionen presenterade idag elva förslag för en bättre äldrepolitik. Det är elva riktigt bra förslag. Det som är viktigt att man visar på att äldrepolitiken bygger på långt mycket mer än bara sänkt skatt. De rödgröna förslagen visar på att det finns ett alternativ som faktiskt satsar på att förenkla och förbättra de äldres vardag. De borgerliga regeringen har inte presenterat någonting annat än fortsatta nedskärningar som blir följden av deras skattesänkarpolitik.

11 äldrepolitiska förslag
1. Sänkt taxa i hemtjänsten – max 100 kronor per timme för hemtjänst.
2. Den som fyllt 75 år ska enkelt få hemtjänst.
3. Fria timmar i äldreomsorgen. Äldre med rätt till hemtjänst eller boende på äldreboende ska få möjlighet till egen tid och ett rikare liv.
4. Bättre mat för äldre – en satsning för att höja kvaliteten på maten.
5. Äldre par ska kunna fortsätta att bo tillsammans.
6. Generationsväxling i äldreomsorgen. En satsning på kompetensutveckling som höjer utbildningsnivån samtidigt som det ger unga en väg in i arbetslivet.
7. Omsorg på eget språk. Fler äldre har behov av omsorg på annat språk än svenska.
8. Förbättrad tandvård för äldre – utökad tandvårdscheck.
9. Hemläkarbilar – nya resurser för bättre vård för äldre.
10. Lex Gulli – mot felmedicineringen av äldre.
11. Höjt bostadstillägg för ålderspensionärer och förtidspensionärer med låg inkomst.


SVD, Högberg, Rödgrön, Aftonbladet, Peter Andersson, GP, Alltid rött alltid rätt, Expressen, Aurora, DN, Martin Moberg, Intressant?

fredag 27 augusti 2010

Sätt stopp för stupstocken i sjukförsäkringen!

På Aftonbladets hemsida idag har jag tillsammans med Ylva Johansson (s) och Gunvor G Ericsson (mp) en debattartikel om sjukförsäkringen.

Om du inte orkar läsa den på Aftonbladets hemsida så erbjuder jag den även här för läsning:

Sedan den borgerliga regeringen kom till makten har en rad dramatiska förändringar genomförts. Den kanske mest förödande är strypningen av sjukförsäkringssystemet.

I dag har många människor stor anledning att känna oro. Vi kan inte längre lita på att det finns ett tryggt och stabilt system som håller oss uppe tills vi kommer igen om vi skulle bli sjuka. Och vad tycker då svenska folket om detta? Vi rödgröna lät opinionsinstitutet Novus ställa följande tre frågor till 1 000 personer:

1. Hur upplever du att behandlingen av sjukskrivna har förändrats i Sverige under den senaste mandatperioden?

2. Hur viktig bedömer du att sjukförsäkringen är för din trygghet på arbetsmarknaden?

3. Om du fick bestämma: Tycker du att de sjukskrivna borde få bättre, samma eller sämre villkor än i dag?


Undersökningen visar ett massivt missnöje med de försämringar regeringen infört.

Så många som 69 procent svarar att sjukförsäkringen är viktig för den personliga tryggheten på arbetsmarknaden. 20 procent svarar att den inte är viktig.

65 procent av svenskarna anser att de sjukskrivna borde ha bättre villkor än i dag, endast fyra procent tycker inte att det behövs.

Bara 16 procent av svenskarna tycker att sjukskrivna behandlas väl i Sverige i dag. 64 procent tycker att de behandlas sämre i dag än innan den borgerliga regeringen tog över, enligt Novusundersökningen.

Stupstocken innebär att en människa kan bli helt utan ersättning efter ett visst antal dagar även om han eller hon fortfarande är så sjuk att den inte kan arbeta. Det betyder att den som upptäcker en cancerknöl i bröstet inte bara ska vara orolig för om hon blir frisk utan nu även vara orolig för om hon hinner bli frisk i tid, innan försäkringsdagarna är slut.

Hittills i år har 30 000 människor blivit utförsäkrade. Arbetsförmedlingens egen utvärdering för första halvåret i år visar att bara två procent av de utförsäkrade som hittills gått så kallad arbetslivsintroduktion fått ett riktigt jobb.


Moderaterna sa före valet 2006 att väljarna skulle utvärdera dem på hur väl de skött jobbfrågan. Vi ser hur antalet arbetslösa ökar och hur kostnaderna för socialbidrag skenar i många kommuner. Bland dem som nu tvingas till socialen finns många utförsäkrade, offer för slakten av sjukförsäkringen. Och alltihop bara för att regeringen sänkt skatten för dem som redan har det gott ställt.

I en intervju med Svenska Dagbladet i augusti 2007 sa den ansvariga moderata ministern i Reinfeldts regering, Cristina Husmark Pehrsson, att skärpningen av sjukförsäkringsreglerna skulle bidra till att betala regeringens skattesänkarpolitik.

Vi rödgröna vill att en olycka ska kunna komma ensam, att en allvarlig sjukdom inte också ska behöva leda till fattigdom och utanförskap. Vi vill ha en sjukförsäkring som gäller alla och som solidariskt omfördelar mellan dem av oss som inte drabbas och dem av oss som drabbas, vilket ju är hela tanken med en försäkring.


I en ny regering kommer vi rödgröna att ta bort stupstocken, den stelbenta tidsgräns som gör människor försäkringslösa oavsett hur deras möjligheter att arbeta ser ut. Vi kommer att skapa en rehabiliteringsfond för att sjukskrivna ska kunna garanteras riktig rehabilitering, något som oftast inte fungerar i dag. Och vi kommer att avskaffa den hårdhänta hanteringen som innebär att sjuka inte får en individuell bedömning utan bara behandlas efter hur länge de varit sjuka. Alla ska ha rätt att bedömas utifrån sina specifika problem eller symptom.

Av Novus opinionsmätning att döma så delar de flesta svenskar vår uppfattning att den kalla handens politik som regeringen visat de sjuka behöver bytas ut, och att det behövs en trygg sjukförsäkring.

Ylva Johansson
Gunvor G Ericson
Emil Broberg

Höjd alkoholskatt tar ut effekten av sänkt moms på restaurangbesök

En liten stilla fundering som jag har är hur den borgerliga regeringen tänker kring att de vill satsa hårt på att sänka restaurangmomsen i sin regeringplattform. Detta skulle ju leda till att fler går ut och äter och dricker på krogen. Dock är det ju tveksamt om det blir fler nya arbetstillfällen som de hävdar men om det nu blir de 8000 nya jobben som de själva hävdar så har ju bland annat Alliansfritt Sverige pekat på att det innebär en kostnad för staten på 700 000 kronor per jobb. Det är dyrt.

När så de borgerliga presenterar helheten i sin politik så blir man ju lite fundersam över hur de tänker öka krog/restaurangbesöken egentligen. De halverar momsen men höjer alkoholskatten med 13%. Det innebär ju att man som besökare kommer att betala mer för delar av sitt restaurangbesök än vad man gör idag. Dessutom är ju kostnaden för alkohol ofta en relativt stor kostnad om man äter ute (bortsett från lunch).

Konsekvensen måste ju bli att restaurangnäringen inte alls får det skjuts som bland annat Maud Olofsson förväntat sig. Det är möjligen om landets nykterister nu går man ur huse för att äta sina middagar på restaurangerna. Det kan ju visa sig att satsningen på 5,6 miljarder skulle bli ytterligare ett fiasko för den borgerliga jobbpolitiken.

Andra som skriver och rapporterar om borgarnas valplattform: Peter Andersson, Martin Moberg, SVD, Alltidrött alltid rätt, DN, expressen , Jonas Sjöstedt, Krassman, Martin Moberg, Aftonbladet, Storstad, Aftonbladet2, S-Buzz, Intressant?, Alliansfritt Sverige

Sverige ut ur Afghanistan med en rödgrön regering

Alternativen i den pågående valrörelsen blir allt tydligare. Vi har den borgerliga sidan som sätter skattesänkningar före välfärd. Nu kan vi också se att vi har en sida som prioriterar fred och internationellt samarbete och en sida som ser att man vill fortsätta kriga i Afghanistan.

I det borgerliga valmanifestet slår man fast att man ser att man vill etablera sig långsiktigt i Afghanistan. Den rödgröna sidan presenterar nu en tydlig tidsplan för ett Svenskt tillbakadragande. Vi får också besked om när detta tillbakadragande ska ske.

Det kommer med en rödgrön regering inte skickas fler trupper, det blir en civil chef över insatsen, trupper börjar dras tillbaka redan under inledningen av 2011 och den svenska militära insatsen ska avslutas under första halvåret 2013.

Afghanistanfrågan har varit en svår nöt att knäcka i det rödgröna samarbetet. Här har många utomstående hävdat att vi aldrig skulle kunna ena oss. Nu är det gjort. Det visar på att det finns en stor vilja till samarbete och ett inkluderande ledarskap som visar på framgång inte minst från Mona Sahlin.

Intressant?, Dn, AB SVD, Högberg, Expressen, Jonas Sjöstedt, Sydsvenskan, Kent Persson, Jöran Fagerlund, Joakim Hörsing,

torsdag 26 augusti 2010

Alliansens sämsta och bästa satsningar

Borgarna presenterar nu sin regeringsplattform. Det är ett ganska omfattande dokument så jag har inte hunnit penetrera det ordentligt ännu. Men min första känsla är att det är mycket ord och lite innehåll. Deras politik bygger på att fortsätta med samma politik som nu. Mer pengar till de rika mindre till fattiga.

Dock några snabba kommentarer om dåliga förslag:

- Minskad skatt för höginkomsttagare
- Fortsatta skillnader i beskattning mellan pensionärer och andra
- Borgarna vill sälja ut vattenfall. Eller åtminstone delar av vattenfall. Detta är ju en framgång för privatiseringsminister Maud Olofsson men en motgång för svenska folket och alla som vill se en grönare inriktning på vattenfalls verksamheter.
- Man vill också sälja Teliasonera, Nordea och SBAB. Inte heller bra förslag.
- Man har inte några förslag till att förbättra sjukförsäkringarna. Det vill säga fortsatt jakt på sjuka och arbetslösa.
- Man vill utreda ekonomiska frizoner. Det är ju ett galet förslag som drivits av nyliberalerna på Timbro tidigare. Det handlar helt enkelt om att man vill skapa en massa regel- och skatteundantag i invandrartäta områden. Alla är helt enkelt inte lika mycket värda.
- Tvingande lagstiftning om privatiserad äldreomsorg i alla kommuner. Men vill helt enkelt att de stora jättarna ska kunna tjäna ännu mer pengar på vår gemensamma välfärd. Mer skattepengar till skatteparadisen helt enkelt.
- Man vill gräva fast svenska trupper i Afghanistan. Alla som är involverade i Afghanistan planerar för att dra sig ur kriget, utom den borgerliga regeringen som vill att Sverige ska fortsätta kriga. Dags att inrätta en krigsminister kanske.
- Inga rimliga satsningar på miljön (utöver miljbilspremien möjligen)

Man har ju några bra förslag också:
- Satsning på elevhälsan
- Ökad skatt på alkohol och tobak
- En ”Lex-Littorin” som innebär hårdare straff för den som köper sex

Det finns nog anledning att återkomma med fler kommentarer. Jag har ju också mycket god insyn i arbetet med den rödgröna valplattformen och efter att jag sett den borgerliga plattformen så känner jag mig väldigt hoppfull.

SVD, SVD2, DN, DN2, DN3, Expressen, GP, Intressant?, SVD3, SVD4, Aftonbladet, Sydsvenskan, Tänkvärt,

onsdag 25 augusti 2010

Rödgrön politik för landstinget i Östergötland

Tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet presenterade vänsterpartiet idag vår gemensamma politik för den kommande mandatperioden när vi vinner valet i Landstinget i Östergötland. NT skriver om det här och SR här.

Andra bloggar: Joakim Hörsing, Rödgrönt Östergötland, Mats Johansson, Margareta Fransson Christoffer Bernsköld, Berzell

Döp tunneln efter Mats Odell


En av två tunnlar genom Hallandsås är nu färdig. Det är ett av de största infrastrukturfiaskona genom tiderna. Kraftigt försenat, kraftigt fördyrat och en jäkla miljöskandal.

Man borde kanske döpa tunneln till Mats Odelltunneln. Det var nämligen Mats Odell som då i början på 90-talet när tunneln började byggas var infrastrukturminister och som drog igång tunnelbygget. Tunneln skulle med det namnet kunna påminna oss att varje gång vi åker igenom åsen vad borgerlig politik leder till: ogenomtänkt politik, slöseri med offentliga medel och en katastrof för miljön.

Intressant?, Exp, SVT, DI, GP, DN, SVD, Aftonbladet, E24

Vänstern är bäst för barnen

Ett av de bästa förslagen som hittills presenterats i valrörelsen kom idag. Det är Rosanna Dinamarca från vänsterpartiet som presenterar en rödgrön satsning på att minska barngrupperna i fritids. Här har det länge varit allt för snäva budgetar som lett till extremt stora barngrupper i många fall. Egna erfarenheter visar att det inte alltid känns helt tryggt att lämna barn i allt för stora grupper där personalen, som gör sitt bästa, aldrig har en chans att ha en god tillsyn över barnen. Än mindre har de möjlighet att erbjuda en bra verksamhet där alla barn kan bli sedda.
En bra och väl fungerande fritidsverksamhet med betydligt mindre grupper än idag kan fylla en viktig funktion för de unga skolbarnen då det skulle kunna finnas möjligheter till läxläsning med stöd och hjälp som många inte kan få hemma.
Den rödgröna politiken som presenteras är en bra barnvänlig politik. Det handlar om mindre barngrupper i såväl förskola som fritids, färre antal elever per lärare. Det finns också en rad satsningar som riktar sig till de fattigaste barnen för att minska barnfattigdomen.
Alliansen barnpolitik lyser nästan helt med sin frånvaro. Dock presenterade de idag ett förslag som jag tycker låter bra. Det handlar om en satsning på elevhälsan. Dock finns det redan hos de rödgrön liknande satsningar. Men det är ju bra att även de borgerliga ser detta.

SVD, DN, SVD2, SVT1, SVT2, Intressant?

tisdag 24 augusti 2010

Satsa på välfärd istället!

De borgerliga partiernas arbetsmarknadspolitik är väldigt väldigt dyr. De har genom året lagt fram en rad olika förslag och reformer som kostar väldigt mycket pengar för varje ny anställning som det ger.

Nu har de presenterat att de vill sänka restaurangmomsen. Det ska bli billigare att äta ute. Detta skulle ge 8000 ny jobb enligt Alliansen. Facket är dock tveksamma om det skulle ge några nya jobb alls. Tidigare erfarenheter pekar inte på det. Men det är inte det viktigaste. Regeringen avsätter dock 5,6 miljarder till denna reform. Om nu borgarnas förslag verkligen skapar 8000 arbetstillfällen så har Allians fritt Sverige räknat ut att det är en kostnad för staten på 700 000 kr per nyanställd. Smaka på det igen. 700 000 kr för varje nyanställd till följd av reformen.

Allians Fritt Sverige har räknat på att om man anställer 8 000 personer till en månadslön om 22 000 kr (vilket antagligen är mer än vad många tjänar inom restaurangbranschen) så skulle det medföra en kostnad på 2,8 miljarder. Det vill säga hälften av vad denna satsning kostar.

Jag skulle hellre se 16 000 nyanställningar inom äldreomsorgen och barnomsorgen. Där skulle det verkligen behövas. Men det verkar ju inte borgarna särdeles intresserade av.

SVD, Aftonbladet,

Valrörelsens miljöbluff!

Det gäller att paketera sina löften så att de ser attraktiva. Allianens miljöbilspremie som de enligt vissa rubriker ville ”återinföra” visar sig vara så snäv att det knappt finns en enda bil på marknaden som klarar dessa krav. De bilar som finns är dock mellan 150 – 250 000 kr dyrare än andra alternativ. Det är således ett vallöfte som skapar lite fina miljörubriker men som i det verkliga livet, och för miljön, inte betyder någonting.

Detta förslag måste ju vara valrörelsens största miljöbluff.

SVD, SVD2, Intressant?

lördag 21 augusti 2010

Alliansens löfteskarusell saknar trovärdighet

Den borgerliga alliansen har levererat löften som totalt uppgår till över 100 miljarder i ytterligare skattesänkningar. Utöver detta kan man stapla ett antal reformer som också kostar en massa pengar. När nu Anders Borg presenterar det kommande reformutrymmet med fortsatt borgerligt styre så uppgår inte summorna alls till dessa nivåer. Borg pratar om att ta ansvar för ekonomin och så vidare. Men lyckas med konsten att lova väldigt mycket samtidigt som man vill framstå som att man tar ansvar för ekonomin.

Frågan är varför det inte är någon som alls följer upp detta. Man får ju sätta lite press på borgarna och få dem att förklara hur det går ihop. Ska de finansiera sin politik eller inte. Vilka förslag tänker de genomföra och så vidare. Detta är stora och avgörande frågor. Man kanske inte kan svara på allt men massmedia borde kanske ändå ställa frågan. Men vad jag vet så har de inte gjort det.

Dock är man noga med att understryka att det verkar finnas en skillnad mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hur man ska skapa en likvärdig skattenivå för pensionärerna. Det är en klyfta som man gärna exponerar och det är säkert fullt rimligt. Men den skillnaden i politik är betydligt mindre än den som de borgerliga partierna presenterar.

Jag har skrivit det förut. Men denna valrörelse kommer högst troligen visa betydelsen av att politiskt ha tillgång till och kontrollera medierna. Den rödgröna sidan har ytterst få medier samtidigt som en avgörande majoritet av dessa medier tillber den borgerliga politiken och dess ledare. Det är ett grundläggande demokratiskt problem som kräver långsiktig handling. Inte minst från fackföreningsrörelsen och socialdemokratin.

SVD, SVD2, DN, Aftonbladet,

torsdag 19 augusti 2010

640 000 fick höjd fastighetsskatt med den borgerliga regeringen

Minnet är kort inom politiken. Många glömmer allt för snabbt. De rödgrönas förslag till höjd fastighetsskatt orsakar ramaskri i tidningarna. Detta trotts att det är ytterst få som får bidra lite ytterligare till samhällsutvecklingen. Det är ju ett ganska tamt förslag.

För jämför man med förra valrörelsen där man basunerade ut att fastighetsskatten skulle avskaffas så blev det ju inte riktigt så som många hade trott. Skatten försvann och ersattes med an avgift vilket bara handlar om semantik. Rent juridiskt är det inte heller någon avgift utan just en skatt. Men det är ju inte det viktiga.
Det viktiga och intressant är ju att avskaffandet av fastighetsskatten inte alls blev sänka kostnader. För 640 000 personer innebar det en höjning av skatten. Det var de som hade stora dyra hus som tjänade mest.

Kanske skulle den borgerliga regeringens politik kunna sammanfattas ganska bra av deras fastighetsskatt. Mer till de som har mycket och mindre till de som har lite. Den borgerliga politiken är en politik som konsekvent inom alla områden allt tydligare omfördelar från fattiga till rika. Detta gäller såväl inom fastighetsskatten som arbetsmarknaden, sjukvården och så vidare. Den borgerliga politiken är en ojämlikhetspolitik som ökar klyftorna för var dag som går.

SVD, Intressant?, Rödgrön, SVD2, Moberg, Högberg, SVD3, SVD4,

Mycket prat och lite verkstad från Björklund

Björklund viker till viss del ner sig för vänsterpartiets kritik mot orimliga vinster i privata friskolor. Han vill du se över om det finns käl av hindra möjligheten att ta ut vinst om man tullar på kvaliteten. Men frågan är varför han vaknar just nu. Är det lite obekvämt att företräda ett friskolefundamentalistiskt parti som vill ha friskolor före allt annat.

För nog måste man väl ändå säga att friskolorna idag generellt sätter elevernas behov i andra hand. De har betydligt färre lärare per 100 elever och de lärare de har saknar rätt utbildning mycket oftare än i de kommunala skolorna.
Om dagens situation inte räcker för Björklund att ingripa kan man ju fråga sig när det är dags att agera. Eller är hans utspel bara en del av den borgerliga strategin att lägga sig när oppositionen i alla frågor som är lite känsliga att svara på.
Han vill väl inte framstå som en skolminister som sätter de privata företagens intresse av vinst framför elevernas behov av kunskap. Men det är ju en sådan politik som han för.

Intressant?, SVD, DN, Aftonbladet, Expressen, SVT, GP, SR

Är män idioter?

Vad är det för fel på vissa män. Det kan man verkligen undra efter att det rapporteras om att två sossar köpt sex i Stockholm under sommaren. Borde de inte blivit avskräckta av den före detta moderata ministern Littorins fall. Eller är det så att det finns män som har en kvinnosyn och en självuppfattning som gör att de tycker att de kan agera som de själva vill.

Den slutsats som man dock kan dra är väl att torskar är ganska vanliga. Att problemet med prostitution inte är någon marginell eller isolerad företeelse. Det är vanligare än vad man kan tro. Därför krävs det också att vi stärker jämställdhetsarbetet.

För i grunden handlar det ju inte om enskilda idioter utan om mäns överordnade relation till kvinnor i samhället. Därför krävs det att vi inom alla områden flyttar frampositionerna. Allt från att stärka kvinnornas position på arbetsmarknaden, i hemmen, i politiken och så vidare.

Aftonbladet
, SVT, DN, Intressant?

Avskaffa djurskyddet?

Correns ledarskribenter slutar nog aldrig att förvåna mig i sin dumhet. Idag pläderar en av dem i praktiken för att avskaffa det svenska djurskyddet. Det är en fråga för "djuren och dess ägare" och inte någonting som staten ska lägga sig i. Galenskap i kubik. Jag har skrivit lite mer om det på Kommentera Corren.

onsdag 18 augusti 2010

Ska regeringens politik leda till fler döda soldater

Det rapporteras om ökat våld i den region i Afghanistan där svensk militär deltar i kriget. Kan det finnas en koppling mellan den uttalade Svenska politiken att finnas kvar länge i landet och det ökade våldet. Allt fler länder beslutar just nu om tillbakadragande. Då förefaller det ju inte som orimligt att fler svenska soldater kommer att få sätta livet till.

Detta är ju något som den svenska regeringen kommer att få ta ansvar för. Kriget i Afghanistan kommer aldrig kunna vinnas militärt, det krävs helt andra insatser för att förhindra att talibanerna kommer till makten.

Historielös Borg utan lösning på problemet

Anders Borg kritiserar pensionssystemet i DN och säger:

– Jag tror inte att någon som var inblandad i pensionsöverenskommelsen förutsåg att vi skulle få de här väldiga slagen i börskurserna och i ekonomin. Det är inte rimligt att pensionärer ska påverkas så mycket av det.


Faktum är ju att vänsterpartiets representant i pensionsarbetsgruppen, Ulla Hoffman, pekade på precis just detta och det var också därför som hon presenterade en alternativ pensionsreform som inte alls skulle missgynnat Sveriges pensionärer. Men det var inte moderaterna eller de andra partierna intresserade av då.

Det är ju lätt nu för Anders Borg och vara lite ”efterklok”. Men frågan är vad han vill göra. Är det inte dags att se över ett pensionssystem som är dömt att misslyckas innan det är för sent.

Aftonbladet,

Me vs Hägglund: alternativa affischer för ett rättvisare Sverige

Jag är inte särdels bevandrad i förmågan att göra snygga saker med datorn. Men KDs valaffischer vill man ju använda sig av. Alla hyllar ju dessa så då får man väl göra sig egen tolkning.


SVD, Joakim Hörsing, Intressant?,

Vinster ger sämre vård

Privatiseringarna av hälso- och sjukvården har hejats på av den borgerliga regeringen som gjort sitt bästa för att såväl tvinga och locka framprivatiseringar av den svenska hälso- och sjukvården de senaste åren.

Anledningarna eller motiven till privatiseringarna har varit flera. En anledning som framförallt Maud Olofsson lyft fram har varit att man vill öka det kvinnliga företagandet. Nu visar dock Dagens medicin att det inte ens är 20% av de privata vårdföretagen som drivs av kvinnor. Men Maud är nöjd ändå.

Samtidigt så visar rapporter om den beslutade byggnationen av ett nytt storsjukhus i Stockholm att man hade kommit undan betydligt billigare om man byggt i egen regi och inte låtit Skanska bygga det hela. Skanska vill bland annat ha en årlig avkastning på mer än 13%. Detta handlar alltså om skattepengar som rakt av försvinner ut från den gemensamma sjukvården och rakt ner i fickorna på de privata ägarna till företagen.

Just siffran 13% är också den avkastning som den privata vårdkedjan i Norrköping, Kneipengruppen, hade föregående år på sin omsättning om 69 miljoner. Det är ett väldigt bra resultat men man undrar ju också lite över vilka besparingar som man gjort och hur detta drabbat patienterna för någon betalar ju priset av de stora vinsterna.

För en utveckling mot en mer kommersialiserad vård är högt. När intressen som sätter vinsten före patienten kommer in så kommer vi få en mer osäker, ojämlik och dessutom dyrare vård. Det är inte en utveckling jag vill se.

Aftonbladet, Alltid rött alltid rätt, DN, Intressant?, Dagens medicin

Borgerlig oenighet hyllas av Corren

Jag har nu publicerat en ny kommentar om Correns huvudledare på Kommentera Corren i dagens tidning där de hyllar Fredrik Reinfeldt för att han avvisar övriga Allianspartiers förslag i valrörelsen. Frågan är hur de skulle ha skrivit om Mona Sahlin hade avvisat V och MPs alla förslag. Inte så positivt skulle man kunna tro. Dock är ju måttstockarna lite olika i denna valrörelse!

tisdag 17 augusti 2010

Vad vill Centern med Vattenfall då?

Centerns desperation i energifrågan är uppenbar. Deras partisekreterare försöker göra ett klassiskt knep idag och angripa de rödgröna för att vi inte har presenterat en gemensam politik för vattenfall. Frågan är om det inte slår tillbaka på centerpartiet? Har alliansen presenterat en gemensam politik för vattenfall? Har ens Centern gjort det. Jag är tveksam. De verkar ju springa åt lite olika håll de där centerpartistiska ministrarna när det gäller vattenfall. Så den legitima frågan som man ställer är ju vad vill egentligen Centerpartiet med vattenfall?

(notera att även jag använder lite av samma knep och inte skriver vad jag vill:-)

Intressant?

Lämna mina barn ifred - argumentera i sak!

Folkpartisten Carina Boberg i Linköping har i ett blogginlägg försökt försvara folkpartiets skolpolitik men inte genom att argumentera i sak utan genom att angripa Lars Ohly för hans myndige sons val av skola. Boberg angriper även mig genom att hänvisa till mina barn.

Även andra folkpartister runt om i landet använder samma strategi för att angripa vänsterpartiet.

Är det en sådan valrörelse vi ska ha? Är det rimligt att man ska angripa de politiska motståndarna genom deras barn? Jag är inte intresserad av detta.

Dock möter jag gärna Carina Boberg i en politisk debatt om det politiska innehållet. Där får hon gärna förklara varför hon är för en skolreform som är den främsta orsaken till att kunskaperna sjunker i den svenska skolan och bidrar till att klyftorna mellan fattiga och rika ökar.

Ett rättvisare samhälle minskar brottsligheten

En rapport som presenteras på DN debatt idag visar på att det kan finnas ett betydligt svagare stöd för hårdare straff än vad många gör gällande i den politiska debatten. Artikeln där rapporten presenteras är intressant och bör kunna ge lite hjälp till att kanske skapa lite större bredd i en annars väldigt smal och ofta hätsk debatt.

Min uppfattning är att de straff som man utdömer till brottslingar först och främst ska syfta till att få dessa människor att inte begå ytterligare brott när de blir fria. Därför måste avtjänande av fängelsestraff i så hög utsträckning kombineras med behandling och utbildning för att kunna leva en så vanligt liv som möjligt efter en fängelsevistelse. Idag när många bara låses in under ett stort antal år och sedan släpps ut i samhället är de föga rustade för att klara ett normalt liv och återfallen blir därför omfattande.

Svensk kriminalvård, som det faktiskt fortfarande heter, måste satsa mer på att vårda och hjälpa människor. Det är vägen till mänskligare och tryggare samhälle med färre brottslingar. Men det krävs ju även andra insatser för detta. Det krävs en mer offensiv politik för att ge alla möjligheter till arbete, en mycket bättre fungerande välfärd som kan fånga upp unga på glid och så vidare.

Ett samhälle med hårda straff är inte ett samhälle med låg brottslighet. Den kopplingen finns inte. Däremot så finns det en tydlig koppling att samhällen med stora klyftor har hög brottslighet och mer jämlika samhällen har låg brottslighet.

SVT, DN, Svensson,

Sabuni drömmer om ett hårdare klassamhälle

Högern är på frammarsch i sin strävan efter att skapa förutsättningar för ett ytterligare förstärkt klassamhälle. Tidigare har moderata företrädare förespråkat ekonomiska frizoner i invandrartäta områden som skulle öppna för låglönejobb utan samma sociala rättigheter som för andra. Nu presenterar den folkpartistiske ministern Sabuni ett förslag om att skapa en låglönesektor.

Sabuni menar att det finns många som kommer till Sverige med låg utbildning och att man då måste skapa jobb för dem. Det är lite ospecificerat vad hon vill skapa för typ av jobb men det är uppenbart att hon vill vrida klockan tillbaka till en tid där de rika hade råd med hushållerskor och pigor.

Den folkpartistiska retoriken och politiken gränsar hela tiden till att vilja klassa människor olika. Etnicitet och religion är uppenbarligen någonting som i folkpartiets Sverige kommer att spela en stor roll i framtiden. Är man muslim ska man inte bedömas som andra utan ha andra regler vad gäller klädsel. Är man invandrare och saknar utbildning ska man inte erbjudas fortbildning och utbildning som andra i Sverige. Då ska man istället förvisas till en låglönemarknad.

Folkpartiets Sverige känns som ett allt annat än ett liberalt land där alla människor behandlas som lika mycket värda. Folkpartiets Sverige känns snarare som ett allt mer kluvet och uppsorterat land. Folkpartiets Sverige är inget annat än ett förstärkt klassamhälle som vi en gång lämnat bakom oss.

Aftonbladet, SVD, Intressant?, Samuel Karlsson, id:pelaseyed, DN, Alliansfritt Sverige, GP, Joaking Hörsing, Krassman, Högberg

måndag 16 augusti 2010

Ideologiska skygglappar förblindar

Jag har skrivit ett nytt inlägg på bloggen Kommentera Corren som jag även publicerar här. Har även skickat artikeln till Corren men har föga förhoppningar att de publicerar den.

När Corren rycker ut "till vinstintressets försvar" i sin ledare 16/8 faller de offer för sina egna ideologiska skygglappar. Ledaren hävdar att vänsterpartiets förslag om att förbjuda vinstintresse i den svenska offentligt finansierade skolan skulle leda till en sämre skola. Det är sorgligt att en så stor tidning inte presterar bättre vad gäller faktakunskap och argumentation.

Genomförandet av den svenska friskolereformen har av såväl skolverket och av lärarnas riksförbund pekats ut som en av de främsta orsakerna till att resultaten sjunker i den svenska skolan. Friskolereformen är också den främsta orsaken till att barnens klassbakgrund spelar en allt större roll för hur man lyckas i skolan.
Corren försöker ge sken av att vinsterna i de svenska friskoleföretagen skulle investerats i nya verksamheter vilket lett till fler skolor och mer personal. Vi har förvisso fått fler skolor men andelen personal per elev i friskolorna på gymnasienivå är betydligt lägre än i de kommunala (6,8 respektive 8,2). Hur detta påverkar elevernas möjlighet till kunskap är inte någonting som Corren verkar bekymra sig över.

I en granskning som vänsterpartiet gjort av 25 skolföretag så har dessa gjort en årlig vinst på 200 miljoner, pengar som inte alls har investerats i nya verksamheter eller på något annat sätt kommit svenska skolbarn till del. Tvärtom. Pengarna har betalats ut som vinster till företagens ägare som blir rika på att bland annat bedriva skolor som bidrar till att försämra resultaten i den svenska skolan.
Corren hävdar att vänsterpartiets politik bygger på en klassisk felsyn. Det är nog snarare Corren som har fått det hela lite om bakfoten och har svårt att argumentera för hur stora vinstuttag till aktieägarna ger eleverna en bättre skola. Vi menar att det är fel att våra skattepengar inte ska gå direkt till de verksamheter som ska utföras inom skolan, vården och omsorgen. Det är så vi vill bidra till att bygga världens bästa välfärd utan vinstintressen.

Bra rödgrön valfilm

De rödgröna har gjort en egen valfilm som bland annat ska visas i TV4. Jag har sett några av de andra valfilmerna som kommer att visas och har inte varit så imponerad av varken S eller MP. Den gemensamma filmen uppfattar jag som betydligt tydligare i sitt budskap och ganska enkel i sitt bildspråk. Den är ju ganska svår att missförstå eller tolka fel.SVD, Moberg, Krassman, DN,

lördag 14 augusti 2010

Skattesänkningar före välfärd

Det var inte så länge sedan som Reinfeldt stod i Almedalen och höll tal om att det inte var läge för fler skattesänkningar. Det var nu välfärden som skulle säkras. Nu låter det dock annorlunda. Nu är det ytterligare gigantiska skattesänkningar som ska genomföras. Det är också tydligt vilken fördelningspolitisk profil som moderaterna väljer: Mer åt de rika!
Det är främst genom att höja nivån för att betala statlig inkomstskatt som man vill gynna de egna traditionella kärnväljarna. De "nya arbetarpartiet" framstår allt mer som de gamla konservativa skattesänkarmoderaterna. Det är en strategi som känns som tacksam ur ett "fiendeperspektiv". Till och med Svenska dagbladet frågar sig om moderaterna kan vinna valet på ytterligare gigantiska skattesänkningar.

Jag har tillbringat hela min dag på partistyrelsemöte på vänsterpartiets kursgård Syninge. Vi har diskuterat valstrategi och gått igenom valupplägget. Vänsterpartiets profil om världens bästa välfärd utan vinstintresse känns nu när jag läser in massmedias rapportering om de moderata vallöftena som än viktigare. Detta kommer verkligen att bli ett vägval för framtidens välfärd i Sverige. Valet kommer att stå mellan mer pengar till de rika eller en förbättrad välfärd för alla. Om debatten kan komma att handla om detta så är det bara att vara glad. Jag tror att de flesta faktiskt väljer en förbättrad välfärd.

SVD, DN, Aftonbladet, expressen, AB2, SVD2, Intressant?

När ska SVD räkna näringslivets stöd till högern

SVD kritiserar idag LO för att de ger bidrag till Socialdemokraterna och att de driver ett politiskt arbete som gynnar socialdemokratin. Jag har ingenting emot detta samarbete. Dock tror jag att rent politiskt så skulle LO påverka samhället mer om de arbetade bredare med sitt politiska arbete så att det inte blir så S färgat hela tiden. LO skulle vinna på ett bredare spektra.

Det är dock inte detta som SVD är kritiska emot. De vill ju inte att LO ska blanda sig i alls känns det som. En folkpartist, Hamilton, har gjort en "beräkning" av vad LO ger till socialdemokratin i form av pengar, arbetskraft och annat. Han kommer fram till en hög summa som inte känns så trovärdig.

Man kan ju fråga sig varför Hamilton och SVD inte räknar på Svenskt näringslivs bidrag till de borgerliga partierna med kampanjer, utbildningar, seminarier, böcker och så vidare. Där har vi faktiskt ett större problem då det är ett arbete som sker mer i det fördolda och där det är betydligt större summor som snurrar runt.
Men det finns det nog inte något större intresse av att skriva om från de borgerligas sida...

fredag 13 augusti 2010

KDs arbetslinje - lev på bidrag!


Göran Hägglund intervjuas idag i Svenska dagbladet. Det är inte några som helst överraskningar utöver att han vill tvinga alla kommuner att införa vårdnadsbidrag. Han vill dessutom höja det till 6000 kr per barn och månad. Det kan få rätt omfattande konsekvenser.

Om jag tittar på min egen familjesituation och räknar utifrån det så skulle vi kunnat välja att inte ha våra små barn på förskolan och istället anlitat en barnflicka. Det skulle kunna ha blivit en välavlönad barnflicka. Då jag har två barn som är i ”rätt” ålder så skulle vi fått 12 000 kr i månaden i vårdnadsbidrag. Vi hade inte behövt betala dagis eller fritidsavgift för något av våra barn vilket medför en besparing på ca 2500 kr per månad. Detta ger familjeekonomin ett tillskott på 14 500 kr.

Om vi då beslutade oss för att köpa in en barnflicka för pengarna, för vårdnadsbidraget är ju inte kopplat till att föräldrarna är tillsammans med sina barn, så skulle vi ju dessutom få dennes arbetskostnader subventionerade med 50% genom rutavdraget. Detta skulle alltså ge oss möjlighet att köpa barnflicka för närmare 30 000 kr per månad utan att det kostar oss en enda krona.

Vad KD gör med sitt förslag är således inte att de skapa tid för föräldrar med sina barn utan man öppnar upp en marknad för barnflickor/pigor på ett sätt som få kunnat drömma om i Sverige.

Man kan ju också se det åt andra hållet. För en familj där den ena partnern inte har ett så välavlönat arbete så blir det ju också betydligt mer lönsamt att inte arbeta. Om man har en månadsinkomst på under 20 000 kr och har samma familjekonstellation som jag har är det ju direkt olönsamt att arbeta. Man får mer pengar om man låter bli.

Alliansen försöker sätta upp att det finns en motsättning mellan deras politik som skulle leda till arbete och den röd gröna som leder till bidrag. Dock måste man väl fråga sig om detta KD förslag inte är det mest bidragsberoendeskapande förslaget vid någonsin sett?

torsdag 12 augusti 2010

Centern en katastrof för djuren


Jordbruksministern har de senaste dagarna jobbat hårt på att det ska se ut som att regeringen har brytt sig om djurskyddet. Dock avslöjade Rapport i SVT hur drastiskt djurskyddskontrollerna har skurits ned de senaste åren när staten tog över ansvaret.

2008 genomfördes 23018 djurskyddskontroller på ett år halverades dessa och under 2010 fortsätter antalet kontroller att sjunka. När man tittar på statistiken så följde även att de som förbjöds att ha djur halverades. Detta berodde definitivt inte på att djurplågarna blev färre.

Regeringen har inte skjutit till nödvändiga resurser. Situationen på landets minkfarmar var nog ingen slump. Vi har helt enkelt en regering som faktiskt inte tar svensk djurhållning på allvar. Man har inte ens bemödat sig att kommentera frågan från jordbruksdepartementet eller från ansvarigt politiskt håll. Eller är det helt enkelt så att de gömmer sig på sina kontor och försöker fundera ut någon smart lögn för att släta över sin politik en gång till.

Varför ser Reinfeldt så ensam ut?


Varför ser Fredrik så ensam ut på valaffischen. Man liksom bara väntar på att det ska dyka upp några som kan sluta upp bakom honom. Hur ska han annars kunna bli den landsfader som han ser ut att stå och drömma om att han vill bli.
Men just det. Vem av hans kamrater skulle sluta upp. De har ju blivit bortspolade av naturliga skäl. De har ju avgått hela högen. Senast Littorin men vi har ju inte glömt Schenström, Stegö Chilo, Borelius och Odenberg. Har jag missat någon?

AB, AB2, M, Expressen, Annarkia, DN, Alltid rött alltid rätt, Moberg, SVD, SVD2, SVD3

Märklig kritik mot Sahlin

En sosse, Christer Isacsson, har skrivit en bok där han kritiserar Mona Sahlin för att hon gått för långt till höger vilket jag i och för sig inte har några invändningar emot. Vad som är intressant är att denne författare som kritiserar Mona säger att han funderar på att rösta på något annat än Socialdemokraterna i detta val. Vilket parti är det då han funderar på att rösta på? Jo miljöpartiet. Logiskt? Trovärdigt? Knappast. Varför han gör detta nu mitt i valrörelsen kan man ju också fundera över. Kan det vara en av dessa män som har svårt att ledas av en kvinna.

AB,

Öppnar Folkpartiet för ett nej till friskolor?

Öppnar Folkpartiet för att begränsa möjligheten för privata skolor att plocka ut stora vinster ur verksamheterna. Så kan man verkligen tolka Tina Acketoft som sitter för folkpartiet i utbildningsutskottet när hon uttalar sig i dagens Svenska dagbladet.
Med anledning av diskussionen om vinst i skolan säger hon:

– Jag tror i grunden på marknadsekonomin och så länge kvaliteten i skolorna är hög vill vi inte förbjuda aktörer.


Om Acketoft menar vad hon säger så borde hon kanske ta och granska vad som allt fler konstaterar kring den svenska skolans utveckling sedan friskolereformen. Skolverket har ju i en rapport pekat på att just denna reform är en av de starkast bidragande orsakerna till att resultatet i den svenska skolan försämrats. Lärarnas riksförbund presenterade en rapport under Almedalsveckan där de visade på att klyftorna mellan fattiga och rika ökar kraftigt i skolan och deras slutsats är att detta också är ett resultat av friskolereformen.

Att friskolorna har lägre lärartäthet och färre med lärarexamen skulle väl också kunna vara en orsak att fundera över kvaliteten eller avsaknaden av skolbibliotek och idrottssalar och så vidare.

Den folkpartistiska utbildningspolitiken lever i en bubbla där man faktiskt inte vill se den utveckling som sker inom skolvärlden. Man säger sig vara för kunskap och emot flum. Men när allt fler konstaterar att det som varit folkpartiets politik med friskolor leder till sämre kunskaper och en stor mängd ”profilerade” utbildningar som mycket väl skulle kunna beskrivas som flum så borde Acketoft och de andra i det före detta liberala partiet se över sina programtexter så att de anpassar sin retorik efter verkligheten.

Intressant?

Fler arbetslösa och bidragstagare med alliansen

I valrörelsens förenklade språk har den så kallade Alliansen presenterat sin gemensamma kampanj. Det som är tydligt är att de inte är så tydliga. Det enda de verkar lova är att de ska fortsätta ungefär som nu. Det är svårt att tolka det på något annat sätt. Den borgerliga politikens innehåll är faktiskt förvånansvärt tunn. Än så länge. De kanske konkretiserar sig med tiden.

En del av deras retorik är dock lite underlig. Eller så speglar det kanske deras bild av verkligheten. De ställer ofta upp motsättningen mellan arbete och bidrag. De säger att det är en motsättning mellan dessa två och att den rödgröna oppositionen på något sätt skulle stå för en bidragslinje och de själva för en arbetslinje. Att backa bandet i deras affischretorik skulle vara, antar jag, att öka bidragsberoendet och minska arbetslösheten. Men det är ju faktiskt inte sant.

Arbetslösheten är idag större än när borgarna kom till makten. Det är dessutom betydligt fler som är beroende av socialbidrag än vad det var för fyra år sedan. Utifrån dagens situation skulle jag gärna backa bandet. Jag ser gärna fler i arbete och färre som är beroende av socialbidrag.

Att den borgerliga alliansen sedan räknar in A-kassa och sjukpenning i bidragen är ju faktiskt helt galet. Det är ju försäkringar som vi själva betalar in till. Om mitt hus brinner ner och försäkringsbolaget betalar ut min ersättning för det är det ju knappast ett bidrag som jag får för att jag är snäll. Det är ju precis samma som gäller för socialförsäkringarna.

Dock blir det tydligt hur den borgerliga politiken syftar till att skapa motsättningar mellan människor. De är kallt beräknande och räknar röster. Att värva den välbeställda medelklassen räcker väldigt långt. Om man sedan kryddar den med lite varierande retorik från de olika partierna som tilltalar olika grupper (folkpartiet de främlingsfientliga, moderaterna de rika, KD de konservativa och centern vet jag inte) utöver detta så tror man sig kanske kunna vinna valet.

Se också: Aftonbladet, AB2, Peter Andersson, In your face, SVD, Dn, DN2, Joakim Hörsing, Röda Berget, Intressant?

onsdag 11 augusti 2010

Rösta för ett Sverige där sjuka inte piskas "friska"Se också SVD för KDs "kopia".

Nej till vinster i vården!Även om summan är större i Östergötland skulle vi knappast kunnat gjort det bättre!

Mer eller mindre orättvisor?

Valaffischer presenteras på löpande band. Alliansen har en gemensam serie affischer där de frågar om man vill framåt eller bakåt. Lite fiffig är den ändå. De sätter upp motsättningar som passar bra för den borgerliga retoriken. Det är också tydligt att de menar att det är mer av samma politik som de själv vill föra.

I realiteten är det alltså ökade klyfter, ökad barnfattigdom, fortsatt massarbetslöshet, fortsatta nedskärningar och privatiseringar som väntar med fyra år till med borgarna vid makten.

Läs också Joakim Hörsing och se Alliansfritt Sverige.

tisdag 10 augusti 2010

Förbjud pälsfarmerna

Lars Ohly och Jens Holm kräver idag i Aftonbladet ett förbud mot minkfarmerna.

De skriver bland annat att:
Trots larmrapporterna har Erlandsson inte lyft ett finger för att förbättra för pälsdjuren. Man kan fråga sig varför. Vi kan bara tolka det som att vi har en jordbruksminister som sätter ett fåtal pälsfarmares profit framför livet på över en miljon minkar. Det är beklämmande.


Jag har faktiskt fortfarande inte sett Eskil uttala sig. Försöker han ducka i debatten eller förbereder han ett inlägg i stil med detta kanske mest klassiska inlägg i riksdagen. Någonsin.

Ny vänsterbloggare i Östergötland


Sara Frank som står som nummer två på landstingslistan i Östergötland för vänsterpartiet har börjat blogga. Besök hennes blogg. Hon har redan skrivit flera bra inlägg som är värda att läsa.

Kommentar till Corren och alkoholpolitiken

Jag har skrivit en liten kommentar på bloggen Kommentera Corren om en liten fånig ledarkommentar i dagens tidning. Den hittar man här om man är intresserad.

Vinstintresse i skolan ger en sämre skola för alla


Svenska dagbladet skriver idag på ledarplats om att det är bra för skolan med vinstintresse. Det är ju bra att de är tydliga med sin åsikt. Dock har de rätt tunt på fötterna i sin argumentation. För om man tittar på vad skolverket rapporterade om förra hösten så kunde de ju tydligt visa på att friskolereformen är den enskilt främsta orsaken till att kunskapsnivån har sjunkit i den svenska skolan. Men det kanske inte bekymrar Svenska dagbladet eftersom det också är tydligt att det blir allt tydligare klasskillnader i skolans resultat. De barn som kommer från fattiga hem med lågutbildade föräldrar klarar sig allt sämre. Men det kanske är en god effekt av vinstintresset enligt Svenska dagbladet.

Tidningens ledare har också fel vad gäller de ekonomiska ersättningarna till friskolorna. Den borgerliga regeringen genomförde för inte så länge sedan ny lagstiftning som syftade till att ge likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommunala och privata skolor. Man beslutade därför om att de privata skolorna skulle få rätt till en så kalla momskompensation. Regeringen ville dock kompensera så mycket att de helt plötsligt blev lite väl mycket till friskolorna. Enligt Sveriges kommuner och landsting, som styrs av en borgerliga majoritet, så uppgick behovet av kompensation till 3% av kostnaderna. Den borgerliga regeringen tyckte att det kan ju inte vara bra att man ska få lika så man beslutade att de privata skolorna skulle kompenseras med 6% vilket nu gör att alla kommuner måste betala 3% mer i kostnader till friskolorna än de egna kommunala. SVD kanske skulle läsa på lite bättre.

SVD hävdar dessutom att de privata skolorna ger samma kvalitet som kommunal skolor. Jag ställer mig frågande till detta. Det kan ju knappast betraktas som en bättre kvallitet med betydligt färre lärare per 100 elever. Det kan väl knappast betraktas som en bättre kvalitet med färre utbildade lärare. Det kan väl knappast betraktas som kvalitet med avsaknad av skolbibliotek, idrottssalar och allt annat som de så kallade friskolorna väljer bort för att maximera sina vinster.

Dagens system med friskolor där man kan plocka ut stora vinster på bekostnad av eleverna är inte rimligt om man vill värna en skola för alla barn. Dock är det kanske inte det som svenska dagbladet strävar efter heller.

måndag 9 augusti 2010

Det är inte bara människor som lider under alliansen

Jag tillhör inte de som alltid går i främsta ledet vad gäller djurrättsfrågor. Dock ser jag ytterst få, eller snarare inga, anledningar till varför vi ska tillåta uppfödning av minkar. I synnerhet inte med tanke på under vilka förhållanden som de föds fram.

Djurrättsaktivister har under många år fört en kamp för bättre liv för djuren. Många gånger har de bedrivit sitt arbete på ett sätt som knappast gynnat sin sak. Under 1990-talet var det svarta rubriker om nedbrända lastbilar och vandalism mot köttindustrin (själv mins jag en lastbil från Pågens, bageriet, som någon sprayat "Kött är mord" på lite extra). Det är bra för de som nu arbetar för djurens rättigheter att man anammat former som leder till betydligt bättre resultat.

Organisationen Djurrättsalliansen har på kort tid avslöjat missförhållanden inom svensk djurhållning som är långt ifrån acceptabla. Deras avslöjanden har lett och kommer leda till förändring av politik och tillämpning av politiken. De visar att man inte måste arbeta parlamentariskt för att förändra verkligheten samtidigt som de också visar på att det är långt mycket effektivare att arbeta som de nu gör än vad många djurrättsaktivister gjorde tidigare.

Om djurrättsalliansen lyckas påverka denna valrörelse i rätt riktning är det en god insats. Inte bara för djurens skull utan allt levande på denna planet. Det är inte bara djuren som lider av fortsatt alliansstyre.

SVD, Djurens rätt, Jonas Sjöstedt, Jens Holm, DN, Alltid rött alltid rätt, expressen, SVT, Brännpunkt, Aftonbladet, GP, Sydsvenskan, Intressant?

Intressant förslag från S om barnsjukvården

Socialdemokraterna i Stockholm har lanserat ett förslag om att inrätta en form av jourläkarbilar för barn som har behov av vård i hemmet eller som behöver vård när vårdcentral och Bvc är stängd. Det är en god tanke som man verkligen behöver titta närmare på även i övriga delar av landet, så även i Östergötland.

För en ensamstående förälder som får ett sjukt barn under helgen eller mitt i natten så kan ett besök till akuten framstå som omöjligt om man har fler än ett barn. Det är ju inte en drömsituation att sitta med ett sjukt barn och kanske flera syskon i kö i väntan på läkare. Har man dessutom inte bil så finns det få möjligheter att transportera sig den nödvändiga sträckan.

Det skulle ju också högst troligen medföra att en del fall aldrig skulle behöva komma in till sjukhusens akutmottagningar vilket givetvis inte bara gynnar de aktuella barnen utan även alla andra.

Detta är ett förslag som jag gärna skulle undersöka närmare för att kunna genomföra någonting liknande i Östergötland vid en rödgrön valseger.

Fler organdonatorer behövs

Torbjörn tännsjö skriver idag på DN debatt om organdonation. Han har en hel del poänger och det finns behov av att utreda frågan för framtidens behov av organdonationer. Vänsterpartiet har drivit denna linje en tid i riksdagen. Dock är jag djupt tveksam till hans idé om att föra in någon form av ekonomisk kompensation till de som donerar.

Jag är då mer öppen för förslag som idetta klassiska klipp:-)

Rappakalja från Svenskt näringsliv


Svenskt näringsliv försöker i dagens SVD att få det att framstå som att de borgerliga partierna skulle vara ett bättre alternativ för miljön. De har gjort en beräkning på framtidens elkonsumtion och tittat på prisutveckling och så vidare. De menar att det kommer att bli dyrare och att utsläppen kommer att öka.

Skulle Svenskt näringsliv på allvar vilja komma åt priserna på elmarknaden och få ner dessa skulle agera för en förändring av hur den nordiska elbörsen fungerar. Där betalar man ju hela tiden priset för den dyraste elen för all el. Det är som att gå in i godisaffären och handla billigt godis för 3,90 kr/hg och sedan köpa en pralin för 30 kr/hg och få betala 30 kr för allt. Så fungerar elbörsen vilket gör att det finns enorma vinster för elföretagen att hålla igen på produktionen i vissa lägen för att nå extrema pristoppar vilket svenska företag och privatpersoner får betala. De enda som tjänar på detta är elbolagen som kammar hem jättevinster.
Det andra som de inte tar hänsyn till i sin beräkning är att det med en rödgrön regering kommer att göras omfattande satsningar på energieffektiviseringar och förbättrad och ökad produktion av hållbar energi.

Svenskt näringsliv är ju så förutsägbara. Jag har träffat dem i många sammanhang och skulle tycka att det vore intressant att föra en diskussion om hur man kan förbättra förutsättningarna för till exempel lokalt företagande och vad kommunerna kan göra för att åstadkomma. Det har de aldrig varit intresserade av. Det enda de kommer med är att de tycker att man ska sänka skatten och privatisera välfärden. De agerar verkligen inte på ett sätt som handlar om att tillvarata det svenska näringslivets (i bredare bemärkelse än storföretagen) intressen.

Nu är det valrörelse och nu handlar det om att ge den borgerliga regeringen allt sitt stöd. Därför kommer de nu med oseriösa inlägg om miljön och vi kan nog förvänta oss än mer rappakalja från lobbyisterna på svenskt näringsliv.

Välfärden i fokus för väljarna

Det brukar ju bli ett mantra i valrörelsen: vård, skola, omsorg. FSI har kommit med en rapport att det är dessa tre områden som väljarna tycker är viktigast i valet. Det återstå och se om det kommer motsvara den politiska debatten. För här står det mellan den ena sidan som vill fortsätta med omfattande skattesänkningar och nedskärningar i den offentliga sektorn eller den andra sidan som säger att det räcker med pengar till de rikaste och att det är dags att satsa på vår gemensamma välfärd.
För den som tycker att valrörelsemantrat ska fyllas med ett innehåll så är valet inte så svårt!

SVD, DN, SVT, Högberg, Aftonbladet, Intressant?

söndag 8 augusti 2010

Skattepengar ska gå till välfärd!

Sverige har skapat offentliga system som allt mer orienteras mot att utföras av privata vinstdrivande företag. Det har kanske gått längst inom skolområdet men även äldreomsorgen och sjukvården har kommit långt i privatiseringsvågen.
Det som har hänt är konkret helt enkelt så att privata företag med vinstintresse som högsta mål går in och tar över verksamheter. De vill se till att tjäna så mycket pengar som möjligt. Då det är en marknad där inkomsterna oftast är låsta får de jobba på att kapa utgifter. Detta leder ju såklart till sämre verksamheter för de som har behov av dem. Det är ju inte något märkligt i detta påstående. Det är ju marknadens grundläggande logik. För att skapa vinst ökar man antingen intäkterna eller minskar utgifterna.
DN-debatt idag presenterar vänsterpartiet förslag som begränsar möjligheterna för friskolor att plocka ut pengar från elevernas skolor. Motsvarande förslag borde presenteras för äldreomsorg och sjukvård.

Jonas Sjöstedt
, Alltid rött alltid rätt, Johan Westerholm, Intressant?, expressen

fredag 6 augusti 2010

Sjukvård utan vinstintresse!

Debattartikel skickad till Östgöta Correspondenten med anledning av folkpartisten Ralf Falkhedes artikel 5/8.

Den svenska hälso- och sjukvården genomgår omfattande förändringar. Inom flera områden lägger de borgerliga partierna grunden för att förändra hela den svenska hälso- och sjukvården i framtiden. Den senaste mandatperioden har de öppnat upp för gräddfiler i vården, öppnat för att kraftigt höja patientavgifterna samt att de påbörjat en omfattande privatisering av sjukvården.

I valrörelsen har såväl centerpartiet och folkpartiet, senast genom Ralf Falkhede i Corren 5/8, argumenterat för att vi ska sälja ut mer av vår gemensamma sjukvård till privata företag. Skälen som de anger är flera. De påstår bland annat att det skulle leda till bättre kvalitet och ökad ekonomisk effektivitet. Det finns dock inte någon sanning bakom dessa påståenden. Allt pekar på att det faktiskt är tvärtom.

I den vetenskapliga forskning som finns inom området så finns det inte någonting som pekar på att kommersiellt driven hälso- och sjukvård skulle vara ekonomiskt effektivare eller kvalitativt bättre. Tvärtom så visar forskningen på att offentlig eller ideell drift är bättre i båda avseendena. I en EU-finansierad rapport konstaterar man att ”Ökad effektivitet genom privatisering har visat sig vara en ideologisk tro snarare än en verklighetsbaserad analys”.

Det är just en ideologisk tro snarare än fakta som driver den borgerliga hälso- och sjukvårdspolitiken och det är en politik som leder till en sämre och dyrare vård.

Vänsterpartiet arbetar för att vi ska få en hälso- och sjukvård utan vinstintressen. De skattepengar som vi betalar in ska gå till just hälso- och sjukvård, inte till utdelning till privata bolag.

Hälso- och sjukvården i Sverige behöver förbättras inom flera områden. Vi måste se till att alla får en likvärdig vård, att de äldre kan få sina behov tillgodosedda och att vi kan skjuta till resurser till de med psykisk sjukdom och så vidare. För att kunna möta dessa utmaningar i framtiden krävs det att vi behåller sjukvården i offentlig drift. Världens bästa välfärd bygger vi utan vinstintressen!

Reklamfilm som påminner om en tid som var

Vi är idag kanske inte så långt ifrån en framtid där man kommer att minnas de forna tiderna som en välfärdes gyllene år. En tid då alla var försäkrade i Försäkringskassan t.ex. När man gör framtidens historiska dokumentärer kanke man letar fram de här två reklamfilmerna från försäkringskassan där löftet om att alla är försäkrade. Detta var tiden långt innan den borgerliga regeringen uppfann utförsäkring och stupstock för sjuka människor.Det finns ju också en risk att man kommer titta på det här reklamklippet och tycka att människor av helt andra skäl måste ha varit galna också. Men det beror nog inte på sjukförsäkringen.

onsdag 4 augusti 2010

Det danska exemplet inspirerer Folkpartiet


Jan Björklund vill förbjuda heltäckande slöja i skolan. Man blir ju inte förvånad över utspelet. Folkpartiet verkar ju ha i planeringen att göra någon form av utspel som enkelt ska kunna tolkas som en flirt med Sverigedemokraterna.

Frågan är ju om det är en fråga av vikt egentligen. Hur många fall kan det handla om. Max några hundra om man tar i. Det är ju verkligen inte ett vanligt fenomen ens hos vuxna med heltäckande slöja. Dock är det ju en fråga som har stort symbolvärde då den skickar tydliga signaler såväl till den muslimska gruppen i Sverige men också till de krafter som oftast återfinns på yttersta högerkanten.

Ville Jan Björklund på riktigt komma åt problematiken med barn som växer upp i starkt religiösa hem och på det sättet lever i en situation där man inte har samma frihet som andra torde en betydligt mer verkningsfull åtgärd vara att stänga de religiösa friskolorna. Här finns det exempel på såväl kristna som muslimska skolor som inte borde få bedrivas med offentliga medel. En allmän och likvärdig skola för alla är den bästa vägen till ett öppet, demokratiskt samhälle där allas lika värde står i fokus.

Men min uppfattning är att det faktiskt inte det som Björklund är ute efter. Bredvid sängen hemma så ligger Lena Sundströms bok Världens lyckligaste folk som är berättelsen om den danska samhällsutvecklingen de sista 20-30 åren. Det hon beskriver där är hur Dansk folkparti vrider hela det danska samhället i en riktning som är skrämmande. För det är ju inte Dansk folkparti som är de som genomför d alla de vidriga lagarna och lanserar alla förslagen utan de kommer ju från mer eller mindre samtliga partier. Dansk folkparti är hela tiden de mest extrema och för varje steg de övriga flyttar mot deras politik så flyttar de sig ytterligare höger ut.

Det är lite av det fenomenet som vi ser i Sverige. Sverigedemokraterna har de senaste valen blivit en faktor att räkna med. Folkpartiet, som också varit i Danmark hos sitt systerparti Venstre, har lärt av det danska exemplet att det finns en potential att fiska i samma vatten som SD. De själva kanske tror att genom att lägga denna typ av förslag som tar man kanske en och annan röst från SD vilket då skulle vara en god gärning. Dock är det ju helt fel. För varje steg man flyttar sig mot SDs politik så normaliseras deras förslag allt mer och det skapar ett utrymme för dem att faktiskt flytta sina positioner mer åt höger mot den ännu mer rasistiska.

För alla som granska SD är ju eniga om att det är ett parti som arbetar hårt med att upprätthålla en yta av att vara ett demokratiskt och välstädat parti utan de mest extrema yttringarna av rasism. Under ytan ser det dock annorlunda ut. När andra partier närmar sig SD kommer det leda till att det kommer bli allt mer accepterat med en öppnare och hårdare rasism som kommer att smitta över på flera av de borgerliga partierna och kanske även socialdemokratin.

Politiken är ju oftast relativ. Man förhåller sig alltid till varandras politik. Det är ju årets valrörelse ett fantastiskt exempel på. Satsningar på välfärd följs av satsningar på välfärd av motståndaren och så vidare. En orientering mot en främlingsfientlig och rasistisk politik drar med sig hela politiken åt de hållet. De enda som vinner på det är SD och de kommer de kunna tacka folkpartiet och Jan Björklund för.

Det är många som skriver om detta idag. Här är ett urval: SVD, DN, Aftonbladet, SR, Röda Berget, Dagens Konflikt, Alliansfritt Sverige, Valaffischer 2010, Intressant?