torsdag 15 mars 2012

Landstinget borde satsa på vindkraft

Sverige kan och behöver bli ett föredöme i arbetet för att minska vår påverkan på klimatet. Det finns en lång rad insatser som behöver göras och vi behöver hjälpas åt på alla nivåer. Vänsterpartiet har en lång rad förslag på klimatsatsningar som ger både gröna jobb och ett bättre klimat.

I Östergötland har vänsterpartiet en ambition om att landstinget ska bli klimatneutralt. Det innebär att landstingets påverkan på klimatet ska minskas drastiskt samtidigt som vi ska kompensera den påverkan som vi gör. För att bli klimatneutrala krävs det en rad åtgärder. Ett förslag som vänsterpartiet nu lagt är att landstinget ska investera i egen vindkraft.

Forskarvärlden är enig om att planetens temperatur höjs och att det beror på våra utsläpp av växthusgaser. Det är svårt att veta exakt hur snabbt uppvärmningen går men om vi inte kraftigt minskar utsläppen kan resultatet bli torka, svält, översvämningar, stormar och konflikter. Sverige är ett land som jämfört med de flesta andra släpper ut mycket växthusgaser per person. Den absolut viktigaste faktorn för att minska utsläppen av växthusgaser är att ställa om till förnyelsebar energi. Här är vindkraft en viktig energikälla.

Det finns också goda ekonomiska skäl för att producera egen vindkraftsel. Det är viktigt att se till att våra skattepengar används effektivt så att vi får så mycket god sjukvård som möjligt för pengarna. Landstinget skulle genom vårt förslag kunna få el från egna vindkraftverk till mycket låg kostnad då egenproducerad vindkraftsel är skattebefriad. Investeringen skulle snabbt betala tillbaks sig och ge landstinget bättre ekonomi.

Att satsa på vindkraft är en vinst för klimatet, för landstinget och för skattebetalarna.

Emil Broberg, gruppledare (V)
Kerstin Sagström och Jonas Andersson, Landstingsgruppen (V)