onsdag 1 juni 2011

Nej till straffavgifter för barn

Idag röstar de borgerliga partierna och Vrinnevilistan igenom ett införande av straffavgifter för barn som missar besök i sjukvården. Detta är vänsterpartiet motståndare till. Skälen är flera.
För det första anser vi att det är fel med avgifter för barn i vården. Vi vill inte ha några avgifter alls för barn.
För det andra är frågan illa utredd. Vi har efterfrågat mer information och underlag som belyser eventuella konsekvenser. Det har vi inte fått och det är tydligt att man saknar ett barnperspektiv i denna fråga.
För det tredje ser vi detta som en del i den borgerliga politiken där de styrande partierna tidigare tydligt uttalat en politisk vilja att generellt höja avgifterna för patienterna i vården. Detta är helt fel utveckling och vänsterpartiet arbetar för en sänkning av avgifterna.