onsdag 4 maj 2011

En miljard till det förebyggande arbetet

En debattartikel som jag tillsammans med riksdagsledamot Torbjörn Björlund skickat till Extra Östergötland.

Den bästa sjukvården som man kan tänka sig är den som ser till att människor inte blir sjuka. Därför driver vänsterpartiet att vi måste satsa mer resurser på det förebyggande arbetet. I det budgetförslag som vänsterpartiet presenterat i riksdagen avsätter vi 1 miljard kronor till förebyggande hälso- och sjukvårdsarbete.

Med införandet av vårdvalsreformen har tyngdpunkten för vården blivit läkarbesöket. Detta innebär att arbetet med att arbeta med en förbättrad folkhälsa prioriterats bort. Detta är mycket olyckligt.

Den svenska hälso- och sjukvården blir också allt mer privatiserad. När den ekonomiska vinsten ökar som drivkraft i vården får det förebyggande hälsoarbetet stryka på foten eftersom de ekonomiska vinsterna på kort sikt är små.

För att kunna nå människor med behov av vård måste vårdcentralen samarbeta med exempelvis skola, försäkringskassa och socialtjänst samt det övriga samhället genom intresseföreningar, idrottsklubbar och pensionärsorganisationer.

Det förebyggande arbetet omfattar bland annat uppmuntrande insatser för ökad fysisk aktivitet och sunda matvanor. I arbetet för bättre folkhälsa ingår det också insatser mot de stora folksjukdomarna som diabetes och KOL.

Vår satsning mot ohälsa ska även gå till att öka kompetensen på bland annat vårdcentralerna för att tidigt upptäcka och behandla psykisk ohälsa. En satsning på ungdomsmottagningar är också en satsning mot psykisk ohälsa bland unga.

Ohälsan är idag ojämlikt fördelad över landet. För att skapa en rättvisare hälsa och vård behöver vi därför satsa en större del av vårdens resurser i områden där behoven är större.

Vänsterpartiet vill bygga världens bästa sjukvård. För oss innebär det att vi satsar resurser redan innan människor blir sjuka. Det är bra för individen och det är bra för samhället. Men för att utföra detta arbete måste vården få tillräckliga resurser. Vår satsning på förebyggande arbete är en satsning på friskare medborgare och en bättre hälso- och sjukvård.

Emil Broberg, gruppledare vänsterpartiets landstingsgrupp

Torbjörn Björlund, Riksdagsledamot vänsterpartiet