onsdag 30 juni 2010

FP inspireras av Karate Kid

Folkpartiet lanserar sina valaffischer. De har bland annat tagit inspiration från Karate Kid. Ett syfte som uppenbarligen ska vara lite roligt. Det är det ju nästan. Men det är ju också talande för hur folkpartiets politik ser ut. Syftet med Karate Kid liknelsen är att lyfta fram lärlingsplatser.
Men det jag undrar över om folkpartiets infoavdelning verkligen har tittat på Karate Kid. Om de har det var det nog länge sedan de såg filmen och funderade över dess budskap om det just är relationen mellan lärling och mästare som man vill inspireras av.
Själv är jag uppvuxen med Karate Kid. Det är nog inte någon överdrift om jag sett den femtio gånger. Jag kan de flesta replikerna utan och innan. Det var ju en bra film för en tolvåring. Då.
För om man funderar över vilken relation som Daniel (den mobbade killen som ska lära sig att slåss) och Miyagi (han som ska lära Daniel att slåss) har så är den inte särdeles ideal. Daniel får ständiga uppdrag med arbetsuppgifter som han inte förstår och som innebär hårt slit. Han får inte någonting betalt för arbetet han utför heller. Utom möjligen den kunskap han får.
Det kanske är detta som just är essensen i den folkpartistiska politiken. Ungdomar är en billig arbetskraftsreserv som ska kunna utnyttjas till låga löner just för att de är ungdomar. Problemet är ju dock att man inte har lägra hyra eller telefonräkning för att man är ung. Maten tenderar inte heller att bli billigare så varför ska man ha sämre betalt för sitt arbete.
Vid närmare eftertanke så är det kanske just detta som folkpartiet vill förmedla med sin Karate Kid-affisch. En gammal unken syn på relationer i arbetslivet och skolan där läraren ger order och eleven lyder utan att ifrågasätta. Där arbetsinsatser värderas olika beroende vilken ålder man har. Karate Kid spelades in på 80-talet. Folkpartiet verkar dock leva kvar i 50-talet.

Dyra flygresor för Reinfeldt är inte det största problemet

DN gör ett nummer av att Fredrik Reinfeldt utnyttjar regeringsplanet väldigt mycket för inrikes resor. Det kostar en massa pengar. I snitt handlar det om ca 40 000 kr per resa. Dyrt kan man tycka utan tvekan. Dock är faktiskt inte det kostnaden som jag tycker är mest anmärkningsvärd. Det rimliga borde ju vara att fråga sig om det inte finns andra mer miljövänliga sätt att transportera statsministern på. Tid är förvisso också pengar och en bristvara för statsministern. Dock är jag övertygad om att många av resorna hade kunnat göras betydligt mer miljövänligt utan att det kostat särdeles mycket mer i tid.
Men det kanske också är här vi hittar Reinfeldts ointresse för höghastighetståg. Det är ju inte aktuellt för honom då han alltid kan ta jetplanet. Varför ska man då satsa på något så snabbt och miljövänligt som snabbtåg...

DN, Krassman, Rödgrön, Intressant?

Sjukvårdspolitik för ökade orättvisor

De borgerliga partierna presenterar idag sin vision om den framtida sjukvården i Sverige. Man blir inte imponerad. Föga förvånande att jag inte blir det men det känns som en orimligt tunn politisk överenskommelse. Vid en snabb genomgång av rapporten kan man konstatera att det är många konstateranden över saker som behöver ses över och gås igenom. Få konkreta förslag. Detta kan man tycka även om man skulle vara borgare av något slag.

Det som är mest intressant är att de borgerliga vågar lyfta frågan om ojämlikheten i vården. Allt fler instanser pekar ju på att klasstillhörighet har stor betydelse på vilken vård man får. En högavlönad och välbetald person får bättre vård än en som har låg utbildning. Att se detta har för de borgerliga partierna inte varit självklart. Det var knappt tre veckor sedan som landstingsstyrelsens ordförande i Östergötland Marie Morell, moderaterna, förnekade att detta var fallet. Nu kanske hon ändrar sig när Filippa har sagt att det är ok att erkänna skillnaderna...
Det som dock är det märkliga i den borgerliga politiken som presenteras är att de saknar nästan helt förslag som ska kunna åtgärda ojämlikheten i vården. Kanske kan det bero på att den politik som de fört de senaste åren lägger grunden för en ökad ojämlikhet. Inte tvärtom.

Detsamma gäller när de skriver att alla ska få samma vård. Att plånboken inte ska få styra. Detta trots att de den senaste mandatperioden just genomfört reformer som gör det möjligt att köpa sig före kön. De gräddfiler som tidigare varit förbjudna i den skattefinansierade vården har man ju öppnat upp. Trots detta skriver de att de inte vill ha detta.

Borgerlig retorik har sällan någonting med verklighetens politik att göra. Orwell gör sig påmind allt som oftast. Krig är fred. Rättvisa är ökade orättvisor. Jämlik vård är ökad ojämlik vård. Och så vidare.

SVD, DN, Martin Moberg, Peter Andersson, Högberg, Intressant?, Rödgrön

måndag 28 juni 2010

Glasögon till alla barn!

Med anledning av att Majblomman presenterat en rapport om situationen för fattiga barn och rätten till glasögon har jag skickat nedanstående artikel till Östgöta correspondenten.

Bekämpa barnfattigdomen
De senaste åren har barnfattigdomen ökat drastiskt i Sverige. Regeringsskiftet 2006 innebar en tydlig politisk inriktning för bekämpandet av barnfattigdomen. Fram till att Reinfeldt tog över som statsminister 2006 hade 2000-talet inneburit en minskad barnfattigdom i Sverige. Den borgerliga regeringens politik har tydligt medfört drastiskt försämrade villkor för många barn.
Sedan 2006 har Sverige fått mer än 250 000 fler fattiga. Var fjärde barn till ensamstående föräldrar växer idag upp i fattigdom. Den kraftiga ökningen av antalet fattiga de senaste åren saknar motstycke i modern svensk historia. Fattigdomens utbredning är inte någonting som uppstått ur en global kris utan beror till stora delar på medvetna politiska beslut som kraftigt försämrat många människors möjlighet till försörjning. De som drabbas hårdast är barnen. Att växa upp under fattiga förhållanden begränsar barnens möjligheter till en god uppväxt och en ljus framtidssyn.
Den borgerliga regeringen har inte visat något som helst intresse för att minska barnfattigdomen. Tvärtom. De aviserar bara mer av samma medicin som skapat dagens situation.
I den budget som den rödgröna oppositionen presenterade fanns dock en rad konkreta förslag som direkt skulle leda till att de fattigaste barnen fick förbättrade uppväxtvillkor. Det handlar om höjt underhållsstöd, förbättrat bostadsbidrag till ensamstående och generella satsningar på en förbättrad välfärd.
Barnfattigdomen kan också bekämpas på lokal och regional nivå. I Linköping har vänsterpartiet föreslagit en satsning för att förbättra den ekonomiska situationen för de fattigaste barnen. Något som de borgerliga avvisat. I landstinget kommer vänsterpartiet att föreslå att man ska göra en satsning för att förbättra stödet till barn i behov av glasögon. Idag finns det ett sådant stöd till barnen fyller sju år. Dock finns det inte någonting som pekar på att behoven upphör då, tvärtom. Synfel hos barn är fullt jämförbart med barn med hörselnedsättning och bör därför likställas med detta när det gäller rätten till hjälp.
Organisationen Majblomman har presenterat en undersökning där fyra av tio föräldrar angett att de inte har råd med glasögon till sina barn trots att de haft behov av dem. För ett barn som inte har glasögon innebär detta ett stort hinder att delta i skolundervisning eller delta i andra aktiviteter. Detta är inte värdigt ett land som Sverige.
Barnfattigdomen måste bekämpas. Men för att göra detta krävs det en politisk vilja att göra detta. Den finns inte hos dagens regering. Därför behövs det en ny!

Emil Broberg, 1:a namn på vänsterpartiets landstingslista
Vänsterpartiet

Ännu en lyckat privatisering!

Regeringen genomför nu ytterligare en avreglering/privatisering som redan innan den sjösätts visar sig leda till högre priser för oss vanliga. Det är dock inte förvånande. Det finns ju ytterst få exempel på privatiseringar eller avregleringar som lett till förbättringar för konsumenter och medborgare. Det är väl å andra sidan inte det som den borgerliga regeringen är ute efter. Kan man hitta sätt att gynna privatföretagandet så spelar det inte någon roll vilka konsekvenser det får.

E24,

söndag 27 juni 2010

Högern är sig lik

Högern är sig lik om man tittar bakom den tomma retoriken som dominerar från framförallt moderaterna. I dagens SVD driver de på ledarsidan nu frågan om att avskaffa den statliga inkomstskatten. Den utjämnar ändå inte så mycket som man skulle kunna tro är deras linje. Man skulle nästa kunna tro att de skulle vilja hitta andra sätt att omfördela för att skapa en mer rättvis inkomstfördelning i samhället. Men så är det givetvis inte.
De menar också att Sverige inte skulle bli ett brutalt klassamhälle om man tog bort inkomstskatten på den statliga nivån. Folk kanske inte skulle svälta eller leva i total misär men det innebär ändå ett inkomstbortfall för staten på runt 40 miljarder som ska sparas. Vem är det som ska betala dessa? Är det de sjuka och arbetslösa som nu betalar skattesänkningarna eller ska det bli barnen och de gamla som ska stå för besparingarna. För det är ju definitivt inte så att SVDs ledarredaktion vill att de rika och välavlönade ska vara med och bidra efter förmåga till samhällets utveckling. De ska bara få mer pengar till utlandsresor, champagne och pooler i trädgården,

torsdag 24 juni 2010

Alliansen höjde fastighetsskatten för fler

I en undersökning från något av alla opinionsinstitut har det visat sig att en stor majoritet av befolkningen tror att många kommer att få höjd fastighetsskatt med en rödgrön regering. Detta är inte sant. Den korrekta siffran är att det är 1,5% av landets alla fastighetsägare som kommer att betala lite mer i skatt än idag. Då handlar det om de som äger de riktigt dyra husen.

Dock är man inte förvånad över att folk uppfattar frågan helt fel. Massmedia har ju gjort sitt bästa för att rapportera felaktigt i frågan och leta fram någon enstaka som inte har så stora inkomster trots att man bor i ett hus vars värde i de flesta delarna av landet innebär att bor i en herrgård eller ett slott.

Det som inte heller rapporteras om är hur många det var som fick höjd fastighetsskatt när den borgerliga regeringen tillträdde. Det var betydligt fler än 1,5% och då var det verkligen de som hade de billigaste villorna som fick höjd skatt. Det verkar dock vara bortglömt i Stockholms journalistkår. Kanske är det egenintresset som inte ljuger.

Detta faktum att medborgarna grovt missuppfattat hur förslaget till fastighetsskatt ser ut påverkar säkerligen opinionen som nu ser ut att dra åt helt fel håll. Men vi kanske kan vänta oss en valrörelse som den förra där den granskande journalistiken tar semester fram till veckan efter valet. Jag minns så väl ett inslag i Aktuellt några dagar efter valet där man åkte ut till Djursholm och rapporterade om hur mycket skatten på fastigheter skulle sänkas där och hur den skulle ändras för de som bodde i små billiga hus på landet skulle få höjd skatt. Det var det första granskande inslaget kring en av valets huvudfrågor som jag såg då och vi kanske inte ska förvänta oss så mycket annat i år heller.

SVD, SVD2, SVD3, AB, DN, Rödgrön, Intressant?

tisdag 22 juni 2010

Systemskifte som få talar om

Privatiseringar av vården verkar kunna bli en valfråga. Centern driver nu någon form av privatiseringskampanj och nu lanserar Folkpartiet att de vill privatisera Danderyds sjukhus i Stockholm. Det är intressant att se hur borgerligheten förflyttar sig i dessa frågor.

I valrörelsen för fyra år sedan värjde de sig in i det längsta i frågor som rörde privatiseringar av sjukvården. I en pressad debatt med Göran Persson sa Fredrik Reinfeldt att de inte ville privatisera några akutsjukhus. Det var nog inte riktigt sant om man får tro moderaterna här i Östergötland som privatiserat Motala lasarett. De ville inte riktigt kännas vid Reinfeldts uttalande.

Dock har det gått en mandatperiod där en allt större del av hälso- och sjukvården privatiseras. Även hälso- och sjukvårdslagen har ju ändrats så att man har öppnat upp för gräddfiler i vården. Det finns ännu fler förändringar inom hälso- och sjukvården som t.ex. utförsäljningen av apoteken som gör att vi verkligen kan börja tala om ett pågående systemskifte. Detta är någonting som de borgerliga företrädarna slår ifrån sig och hävdar att så inte är fallet. Men lägger man ihop alla de förslag som de har och de beslut som de tagit de senaste åren så är det en helt annan hälso- och sjukvård som vi möter om några år.

Då kommer det inte vara behoven som styr primärt utan vilken försäkring man har eller vad man kan betala. Storföretag med säten i skatteparadis kommer att styra och reglera allt för att öka sin profit.
Det finns dock ett alternativ. Det är att se till att vi får en ny regering som ser till att förbättra och utveckla den svenska modellen och inte avveckla den som de borgerliga vill (även om de inte säger det rakt ut...)

SVD1
, SVD2, Peter Andersson, Alltid rött alltid rätt, Intressant?, Rödgrön

måndag 21 juni 2010

Alliansen ser inte barnfattigdomen


- Han ser dem inte. Med andra ord har han inte heller någon politik för dem.

Detta sade centerns Maud Olofsson i partiledaredebatten med Göran Persson i juni 2006. Frågan hon då talade om var arbetslösheten bland ungdomar. Inspirerad av detta uttalande funderade jag lite kring barnfattigdomen som de borgerliga partierna inte pratar om. Detta trots att den ökat kraftigt sedan de kom till makten 2006. För fram till just det borgerliga maktövertagandet så minskade barnfattigdomen under hela 2000-talet. Detta förändrades dock snabbt när de borgerliga kom till makten. Då ökade barnfattigdomen lavinartat.

Har då de borgerliga någon politik kring barnfattigdomen. Jag söker på deras hemsidor för att finna svar.

När man söker på centerns hemsida hittar man inte någonting som centern tycker utan enbart en länk till ett ”alliansdokument” som jag återkommer till. Centern har således med Mauds retorik inte någon politik för att bekämpa barnfattigdomen.

En sökning på moderaternas hemsida ger faktiskt inte ens en träff på gemensamma dokument. Då har alltså inte heller någon politik för att bekämpa barnfattigdomen.

Kristdemokraternas hemsida ger tre stycken träffar när man söker på barnfattigdom. Inte någon av länkarna fungerar. Dock ger det inte något större intryck av att de har någon vidare politik inom området. De dokument som länkas är: Ett tryggare Ludvika – för barnens skull, Ett tryggare Gagnef – för barnens skull och Ett tryggare Västmanland – för barnens skull. Det är inte så mycket politik för att bekämpa barnfattigdomen hos KD heller. Kanske i Ludvika och Gagnef men länken fungerar ju inte.

Folkpartiet är lite mer spännande. Här får man ganska många träffar på barnfattigdom. Den sista är dock daterad i december 2006. Men då skriver riksdagsledamoten Agneta Berliner:

I dagarna kom också Rädda Barnens rapport ”Ensam är fattig”. Den visar att 116.000 barn i Sverige lever i en ekonomiskt utsatt situation som ger dem en betydligt sämre start i livet än den start vi vill att barn ska få. Sämre möjligheter givetvis till kläder och fritidsaktiviteter. Skammen över att inte ha råd. Bristen på ekonomisk buffert. Och på ett fungerande nätverk. Rapporten behandlar mest de skillnader som en låg levnadsstandard ger upphov till. Redan det är illa nog. Det är dessvärre inte alltför svårt att själv dra ut konsekvenserna. Sämre mat ger sämre hälsa. Svårigheter att hänga med i skolan. Utsatthet ökar risken för att hamna i kriminalitet.
Det finns mycket kvar att göra. För att julen verkligen ska bli alla barns högtid. Och för att resten av året ska bli den bekymmerslösa tid som vi önskar barnen.


Det är ju välskrivet och jag håller med allt som hon säger. Men man undrar ju över vart folkpartiets politik mot barnfattigdomen tog vägen när de kom till makten. Från deras hemsida verkar den ha försvunnit. Och detsamma verkar ju gälla på alla andra områden. Det kan ju te sig märkligt eftersom fattigdomen har ökat under deras tid i regeringen. Men det kanske också är talande.

Det dokument som Centerpartiet länkade till var som jag skrev ovan ett gemensamt dokument för hela alliansen. Det var ett uppdrag till en arbetsgrupp som ska arbeta med familjepolitik för alliansen fram till valplattformen. De ska på något sätt lyfta barnfattigdomen som de menar är ett problem. Dock använder de gamla siffror och diskuterar ju inte alls orsaker eller att det har ökat under deras tid vid makten. Så det ska ju bli intressant om de kommer att presentera någon politik inom området och vad deras analys då blir.

Hur står det då till på den andra kanten? Miljöpartiet ligger inte direkt i framkant vad gäller detta med enbart två träffar. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har desto fler träffar av olika karaktär. Vänsterpartiet har flera rapporter som visar på utvecklingen med barnfattigdomen.

Detta är ju inte någon heltäckande analys över problemet med den ökande barnfattigdomen. Men det gr en fingervisning om hur partierna prioriterar frågan. Den som inte skriver om den har antagligen inte heller någon politik för att minska den.

Övervakningsminister Ask vill övervaka mer

Beatrice Ask vill göra det lättare att övervaka oss. Hon vill ha fler kameror på gator och torg genom att lätta på reglerna. Hin vill dessutom att man inte längre ska behöva ansöka om att övervaka butikslokaler.

Detta är givetvis helt galet. Vi behöver inte mer övervakning i samhället. Det hindrar inga brott och det gör inte att vi lever ett säkrare och tryggare liv. Snarare tvärtom. Den ständiga övervakningen kan leda åt helt fel håll.

Beatrice Ask vill göra kameraövervakningen till en valfråga. Det välkomnar vi. Det är bra om det blir tydligt att vi har partier som inte värnar den personliga integriteten och som vill övervaka vad vi gör på nätet, på torget, i affären och så vidare.

Då är jag ju glad över att vara med i vänsterpartiet som faktiskt står upp för den personliga friheten och motarbetar den ständigt ökande övervakningen av våra liv.

SVD, Intressant?, Rödgrön,

torsdag 17 juni 2010

Vad får du med Folkpartiavdraget?

Alliansfritt Sverige är en sida som alla borde besöka på regelbunden basis. Nu har de lagt upp en tjänst där man kan räkna ut sin lön om folkpartiet får igenom sitt förslag om ungdomslöner. Det är talande så gå in och testa...

Att lätta på blockaden räcker inte!


Israel lättar nu på blockaden mot Gaza. Det är ju bra. Men inte tillräckligt. Blockaden måste hävas. Liksom att ockupationen måste få ett slut.
Dock är det nog ett tydligt tecken på att Israel inser att de gjorde bort sig kapitalt i samband med mördandet av aktivister som deltog i frihetsflottan. Världsopinionens totala avståndstagande och fördömande kanske ändå har gett lite resultat. Men man får inte glömma att Israels politik fortfarande är illegal och folkrättsvidrig. Det finns inte några ursäkter för hur de beter sig mot den palestinska befolkningen.
Så lite lättnader i blockaden får inte medföra att vi tror att allt blir bra nu. Tvärtom. Israel brukar ju vara fiffiga på att lista ut olika sätt att öka sin repression och sitt förtryck. De har ju definitivt inte något syfte att göra livet bättre för palestinierna. Om så hade varit fallet så hade de ju aldrig inlett blockaden.

SVD, Röda Malmö, DN, Aftonbladet,

Terrorhot mot Linköpings resecentrum!

Linköpings kommun vill tillåta kameraövervakning vid resecentrum. Alla tider som resecentrum ska väntsalen övervakas med kamera. Detta ska bland annat enligt ansökan om övervakning förhindra terrorism! Jo det är sant. Det är ett av de skäl som man angett för att få tillstånd för att kameraövervaka. Man kan förvisso inte på något sätt påvisa att något specifikt hot om terrorism mot Linköpings resecentrum men man vill ändå kameraövervaka för att förebygga detta.
Jag förhåller mig lite skeptisk. Om det nu mot förmodan skulle finnas någon förvirrad terrorist som skulle vilja utföra planerad terrorism mot Linköpings resecentrum så skulle nog knappast en övervakningskamera förhindra detta.
De som kommer övervakas är istället vi vanliga resenärer som passerar där. Det kanske inte är så farligt kan man ju hävda. Har man bara rent mjöl i påsen så har man väl inte någonting att dölja. Men frågan är vad som händer i förlängningen. Om vi i allt högre utsträckning accepterar en allt mer omfattande övervakning på allt fler platser så kommer det inte längre finnas några platser där man är privat och inte övervakad. Är detta ett samhälle som vi vill ha. För vad händer om vi får någon som kommer till makten som vill använda all denna information som nu sparas om oss? Vad händer när någon på riktigt vill övervaka varje steg vi tar?
Det övervakningssamhälle som nu tar form skulle ju ha varit Östtyska Stasis våta dröm. Övervakningen kan ju bli väldigt omfattande och effektiv. För det är ju inte bara kameror som övervakar oss. Vi har ju FRA och andra som gärna bidrar med information.
Så frågan vi måste ställa oss är om vi vill ha det som i Sovjet eller Östtyskland? Det vill inte jag. Så jag röstade emot kameraövervakning vid Linköpings resecentrum.

Kärnkraft ett omfattande hot mot miljön


Idag klubbar riksdagen med största sannolikhet igenom beslut om att tillåta byggandet av nya kärnkraftverk. Det är ett beslut som kan få förödande konsekvenser för framtiden. Kärnkraften medför en stor risk. Inte bara för att en härdsmälta faktiskt kan hända utan även för den svåra sluthanteringen av avfallet. Det kanske största och aktuella problemet är ju brytningen av uran. Här har ju t.ex. Reinfeldt öppnat för uranbrytning i Sverige vilket skulle medföra gigantiska konsekvenser för svensk miljö då just uranbrytning medför extremt stora ingrepp i miljön och omfattande utsläpp av bland annat tungmetaller. Kärnkraften hör till historien. Det gör förhoppningsvis även Centern som svängt i frågan om kärnkraften.

Även om Tage Danielsson också hör till historien så känns ju hans monolog om sannolikheten aktuell även idag så här kommer den:

Sannolikt va, det betyder väl nåt som är likt sanning. Men riktigt lika sant som sanning är det inte om det är sannolikt.
Nu har vi tydligen inte råd med äkta sanningar längre, utan vi får nöja oss med sannolikhetskalkyler. Det är synd det, för dom håller lägre kvalitet än sanningar. Dom är inte lika pålitliga. Dom blir till exempel väldigt olika före och efter.
Jag menar före Harrysburg så var det ju ytterst osannolikt att det som hände i Harrysburg skulle hända, men så fort det hade hänt rakade ju sannolikheten upp till inte mindre än 100 procent så det var nästan sant att det hade hänt.
Men bara nästan sant. Det är det som är så konstigt. Det är som om man menar att det som hände i Harrysburg var så otroligt osannolikt så egentligen har det nog inte hänt.
I själva verket gick ju hela det socialdemokratiska partiet och väntade i över ett halvår på att få veta om det som hände i Harrysburg har hänt eller inte, innan de kunde bestämma sig för om dom ska tycka att kärnkraften är så farlig som den skulle vara om det som har hänt i Harrysburg hade hänt. Nu har dom bestämt sig till sist, och tydligen kommit fram till att det som hände i Harrysburg inte har hänt, men att vi å andra sidan måste ha mycket bättre säkerhetsanordningar så det inte händer här också.
Och man förstår ju att dom har tvekat, för en sån olycka inträffar ju enligt alla sannorlikhetsberäkningar bara en gång på flera tusen år, och då är det ju i varje fall inte troligt att den har hänt redan nu, utan det är väl i så fall mera sannolikt att den har inträffat längre fram. Och då kommer ju saken i ett annat läge. För det kan ju inte vi bedöma nu. Då. Eller...
Sen är det också det att om det som hände i Harrysburg verkligen hände, mot förmodan, så är ju sannolikheten för att det ska hända en gång till, den är ju så oerhört löjligt jätteliten så att på sätt och vis kan man säga att det var nästan bra att det som hände i Harrysburg hände, om det nu gjorde det. För jag menar då kan man ju nästan säkert säja att det inte kommer hända igen.
I varje fall inte i Harrysburg. Och säkert inte samtidigt som förra gången.
Risken för en upprepning är så liten att den är försumbar. Med det manas att den finns inte, fast bara lite.
Nu är ju det här rätt krångligt för gemene man, så egentligen är det väl ingen idé att ha folkomröstning om sånt här. Folk i allmänhet dom tänker förstås på sitt grovhuggna vis att det som hände i Harrysburg verkligen har hänt. Dom tar det som en sanning. Tala alltid sanning, barn, sa våra föräldrar till oss. Det får vi inte säga till våra barn utan vi måste lära dom att alltid tala sannolikt. Att säga sannolikheten, hela sannolikheten och ingenting annat än sannolikheten.
Så att dom inser att det som hände i Harrysburg inte kan hända här, eftersom det inte ens hände där, vilket hade varit mycket mer sannolikt, med tanke på att det var där det hände.

SVD, Aftonbladet, Ulrika Falk, Peter Andersson, DN, DN2,

onsdag 16 juni 2010

En ursäkt är inte tillräckligt

Efter tolv års utredande har man nu i Storbritannien kommit fram till att mördandet av 13 personer i Derry Nordirland 1972 var fel. Premiärministern ber om ursäkt. Det fanns inte några vapen. Det fanns inte några bomber. Det fanns bara fredliga demonstranter. Demonstranter som militären sköt ner.

Den brittiska politiken på Nordirland verkar vara kantad av rättsövergrepp där den katolska befolkningen gång på gång har drabbats av oförrätter i jakten på IRA. Jag är förvisso inte någon expert men denna rapport är ju inte den första som visat på osannolika övergrepp från staten. Poliser har fabricerat bevis för att döma oskyldiga för brott som de aldrig begått.

Den brittiska politiken på Nordirland har präglats av den kolonialpolitik som man tillämpat i andra delar av världen, Skillnaden har väl varit att den geografiska närheten gjort det svårare att dölja övergreppen och att det är svårare att förtrycka "vita västerlänningar" än andra folk längre bort.

Frågan är ju nu om det räcker med en ursäkt. Enligt min mening borde man inte nöja sig med detta. Det finns ansvariga som måste stå sitt kast. Kanske inte de enskilda soldaterna som lydde order. Men i systemet så måste det finnas så många som medvetet undanhållit fakta och ljugit i så många år att det skulle behövas en grundläggande genomgång av vilka som ska ställas till svars. För en ursäkt har väl aldrig kunnat accepteras för den typen av övergrepp och mord som den brittiska staten gjort sig skyldig till.

Det finns flera bra filmer för den som relativt lätt vill ta del av övergreppen. Den bästa heter i Faderns namn som är otroligt bra och bygger på verkliga händelser. Den handlar om Gerry Connlon som oskyldigt döms till livstids fängelse för ett bombdåd han aldrig har haft någonting med att göra. Hans familj och vänner döms också.
Det finns också en nyare film som handlar just om morden i Derry. Den heter Bloody sunday och skildrar på ett närmast dokumentärt sätt vad som hände den där dagen 1972. Den är också sevärd.
För den som inte vill lägga två timmer på en god filmupplevelse så kan man ju ta och lyssna på U2s Sunday bloody sunday. En av de mer klassiska låtarna som finns.SVD, DN,

tisdag 15 juni 2010

Ska jobben fälla även denna regering?

Förra valet handlade till stor del om jobben. Det var en statsminister som satte sin tilltro till marknaden. Det förlorade han på. Vi verkar gå mot en ny valrörelse där jobben står i fokus. Den nuvarande statsministern sätter sin tilltro till marknaden (och skattesänkningar). Ska även det bli hans fall?

Den rödgröna oppositionen presenterade idag ett antal punkter för att få fler i arbete. Marknaden är inte lösningen på arbetslösheten. Det krävs mer.

På DN debatt idag presenteras ett antal punkter:

1). Investera i klimatomställning. Vi investerar i snabbtåg, infrastruktur och de gröna jobben. Det stärker människors möjlighet att pendla till de jobb som växer fram, och bidrar till att arbetsmarknaden fungerar bättre. Investeringar i infrastruktur innebär också jobb här och nu för alla dem som planerar och bygger de nya vägarna och järnvägarna.
2). Investera i bostäder. Unga och arbetslösa måste kunna flytta till de nya jobben. Därför investerar vi i nya bostäder, särskilt hyresrätter. Trots bostadsbrist har bostadsbyggandet fallit kraftigt under den gångna mandatperioden. Det håller inte. Det skapar flaskhalsar på arbetsmarknaden. Vi utvidgar rot till att även gälla flerfamiljsbostäder och inför ett statligt investeringsstöd till nya bostäder. Det stora sociala projektet de närmaste åren handlar om att modernisera och bygga om miljonprogrammen.
3). Investera i välfärden. Under det senaste året har antalet anställda i kommuner och landsting minskat med ungefär 25 000 – och ytterligare uppsägningar väntar med regeringens politik. Det är fel väg att gå. Vi satsar i stället 12 miljarder kronor på vård, skola och omsorg. Det räddar många jobb i välfärden. De ökade resurserna motsvarar 10–15 000 jobb. Sveriges kvinnor och män måste kunna lita på att barnomsorgen, äldreomsorgen och sjukvården fungerar bra – för att kunna gå till jobbet.
4). Investera i Sveriges konkurrenskraft. Vi vill sänka arbetsgivaravgiften för de små företagen. För ett företag med tre anställda innebär det en sänkt kostnad med cirka 50 000 kr om året. Vi föreslår också en riskkapitalfond på 5 miljarder för att öka takten när det gäller investeringar och utveckling i teknikintensiva företag. I dialog med fack och företag vill vi utforma en rad strategiska branschprogram för svenska nyckelsektorer som till exempel miljöteknik- och fordonsbranschen.
5). Investera i utbildning. Människor ska rustas med kunskap. Företagen ska kunna växa med rätt kompetens. Svenskt Näringsliv rapporterar att vart femte rekryteringsförsök misslyckas – eftersom företagen inte hittar rätt personal. Mitt i lågkonjunkturen råder arbetskraftsbrist. Därför investerar vi i 44 000 utbildningsplatser – i högskolan, yrkeshögskolan, vuxenutbildningen och den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen. Det ger företagen bättre möjligheter att växa och stärker människors möjligheter på arbetsmarknaden.
6). Investera i en rivstart för Sveriges unga. Ungdomsarbetslösheten är 30 procent – och bland de högsta i Europa. I detta läge har regeringen infört ett aktivitetsförbud för ungdomar på Arbetsförmedlingen. De måste vänta minst tre månader för att komma i fråga för utbildning eller praktik. Det är meningslöst. Vi avskaffar aktivitetsförbudet. Vi tar också bort hela arbetsgivaravgiften för de företag som anställer en ung arbetslös. Vi satsar också på generationsväxlings och traineeprogram i välfärden och utbildnings- och företagsvikariat – viktiga insatser för att ge unga en väg in i arbetslivet.
Sverige behöver målas med framtidstro. Nu behövs fler jobb – inte ökade klyftor. Det är vägvalet den 19 september.

DN, Högberg, S-buzz, Krassmann, SVD, Rödgrön,

fredag 11 juni 2010

Arga snickaren på politiskt uppdrag

Arga snickaren. Ett program på kanal 5 som är en av alla varianter på renoveringssåpor. Häromdagen var temat en tjej som bodde i en hyresrätt och kunde därför inte utnyttja rotavdraget. Arga snickaren var arg över detta och gick till finansministern. Denne lovade inget men skulle fundera på det (alltså inte göra någonting åt problemet). Det nöjde sig denne arga snickare med. Samma arga snickare var för några veckor sedan ute och drev kampanj mot den rödgröna budgeten och hävdade att vi inte vill ha något rotavdrag. Det är ju faktiskt helt fel.
Per Gudmunsson på SVD:s ledarsida uppmärksammar programmet på ledarsidan idag. Han skriver om arga snickarens propagandaprogram för regeringen. Så uppfattade jag det också. För både arga snickaren och Gudmunsson tiger ju om att det som han kräver finns med i den rödgröna budgeten. Vi vill se ett utvidgat rotavdrag så att även hyresrätter inkluderas. Varför säger man inte det?
Att Gudmunsson bedriver kampanjarbete är ju naturligt. Men att kanal fem börjar producera kampanjprogram för regeringen gör ju att man blir lite orolig för sakernas tillstånd. Man ska väl inte dra för stora växlar på ett enskilt program, men ändå så känns det lite Italien över det.

torsdag 10 juni 2010

Privat vårdföretag skadar 18 patienter

Landstinget i Östergötland har privatiserat stora delar av Lasarettet i Motala (LiM). Vänsterpartiet motsatte sig detta. Nu ser vi kanske konsekvenserna av privatiseringen. Det privata företaget Proxima, som bedriver verksamheten, har anlitat läkare som inte har tillräcklig kompetens för att utföra det arbete som de åtagit sig att utföra. Detta har lett till minst 18 fall av felbehandlingar där 12 riskerar nervskador, fem måste opereras om och en där man opererat fel kärl.

Anledningen till att detta kunde ske, enligt Proxima, var att man sedan man tog över verksamheten upphörde att göra riskanalyser inför kirurgiska ingrepp! Visst låter det bra med privatiserad vård! De sätter patientens säkerhet i första hand och ser inte alls till att man ska försöka tjäna så mycket pengar som möjligt...

onsdag 9 juni 2010

Israel vill kohandla om sina brott


Israel vill kohandla om utredningen av mördandet på Mavi Marmara som ingick i Frihetsflottan som attackerades av Israelisk militär på internationellt vatten förra veckan. Israel säger sig vilja ha en internationell acceptans för att de själva utreder överfallet på fartygen och i utbyte säger de sig vilja lätta något på blockaden mot Gaza.
Israels agerande visar gång på gång att det som ägde rum på Mavi Marmara inte var okej. Vad och samtidigt som hände ska inte få komma ut till allmän kännedom. De är beredda att gå så långt att de vill lätta på den fleråriga blockaden av Gaza. Med tanke på hur hårdnackat de försvarat sin blockad så är de uppenbarligen beredda att betala ett högt pris för att slippa internationell insyn.
Är detta då acceptabelt? Nej givetvis inte. Israel ska inte kunna köpa sig fria. Blockaden mot Gaza måste brytas oavsett. Det går inte att förhandla med Israel på dessa villkor. Att godkänna ett brott genom att acceptera ett annat kan ju aldrig vara rimligt.
De enda rimliga kraven är att Israel bryter blockaden mot Gaza och att en internationell utredning tillsätts omgående.

DN, Intressant?

Vi satsar på sjukvården!

En artikel från dagens Norrköpings tidningar som jag skrivit tillsammans med andra ur den rödgröna oppositionen.

För oss rödgröna står allas rätt till en så bra hälsa som möjligt i centrum för hälso- och sjukvårdspolitiken. Utifrån det har vi också utformat ett gemensamt förslag till landstingsbudget.

Vi har identifierat ett antal områden där vården inte är tillräckligt bra. Det behövs mer resurser, men också nya idéer och arbetsformer, för att klara av de utmaningar som finns. Vi vill därför tillföra 300 miljoner kronor per år för att stärka vården.

Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet ska utvecklas. Genom ett sådant arbete tror vi att människors hälsa stärks, och att sjukdom kan förebyggas eller lindras.

Den psykiska ohälsan måste mötas tidigt och på ett bättre sätt än idag, framför allt hos barn och unga. Allt för många unga mår dåligt, men ofta finns ingen hjälp att få i gapet mellan en överarbetad skolhälsovård och en lika ansträngd specialiserad Barn- och Ungdomspsykiatri.

Vi vill utveckla missbruks- och beroendevården. Situationen är ansträngd. Vi vill också höja ambitionen vad gäller att förbättra missbrukares hälsa och förhindra smittspridning. För att utveckla vården långsiktigt vill vi tillskapa ett behandlings- och kunskapscentrum beläget i Norrköping.

Stora investeringar i vården för våra äldre behöver göras. Med åldrandet följer naturligt vissa funktionsnedsättningar i kroppen som ökar behovet av stöd, hjälp och vård. Hälso- och sjukvården är allt för sällan anpassad efter detta. Vi vill skapa en äldrehälsovård på våra vårdcentraler, utveckla sjukvården i hemmet och ge äldre multisjuka patienter ska ett anpassat mottagande när de behöver sjukvård akut.

Vi finansierar våra stora satsningar på sjukvården, liksom satsningar på kollektivtrafiken, med en skattehöjning på 50 öre. För de allra flesta östgötar innebär detta mindre än hundra kronor i månaden. Vi tror att många vill vara med och bidra med lite mer, om man också får en bättre vård för pengarna. Utrymmet finns inte heller att spara så mycket mer i andra delar av vården för att finansiera detta – vården är redan ansträngd av åratals besparingar och personalen är stressad.

Mot detta står en borgerlig budget utan ambitioner och utan marginaler. Du väljer hur sjukvårdens framtid ska se ut i valet i höst.

tisdag 8 juni 2010

Jag firar inte, jag skålar inte - jag hoppas på en ny regering

Linköpings kommunfullmäktige sammanträdde idag. Flera viktiga frågor behandlades. En stor fråga var antagandet av en ny översiktsplan som kommunen arbetat fram tillsammans med Norrköpings kommun. Antagandet av planen firades stort i fullmäktiga. Man sköt konfetti, skålade i cider och (det mest bisarra) så delades det ut diplom till alla som sitter i fulmäktiga för beslutet.
Men jag skålade inte. Jag firade inte. Översiktsplanen i all ära men den debatten överskuggades helt och hållet av att kommunen också hade upp frågan om barnfattigdomen som ökar allt mer. I en motion hade jag föreslagit att de fattigaste av alla, det vill säga de som lever på ekonomiskt bistånd, skulle få 100 kronor mer per barn och månad. Det röstade borgarna emot.
100 kronor per månad kanske inte låter så mycket för de flesta. Men för den aktuella gruppen i samhället så gör det en stor skillnad. Det kan handla om att ha möjlighet att åka till simhallen, köpa lördagsgodis eller kanske kunna vara med och spela fotboll (som kostar 1100 kr per år). Detta vill inte de borgerliga partierna.
Den största besvikelsen är centerpartiet. När motionen behandlades för första gången så röstade de för att barnfamiljerna skulle få det något bättre. Men det gjorde de inte nu.
Jag fick ett diplom att fullmäktiges borgerliga ordförande. Jag kommer inte att spara detta. Det hamnar i papperskorgen. Jag firar inte. Jag är inte glad. Jag hoppas på en ny regering som vågar angripa barnfattigdomen på riktigt.

Vår tid är oljans tid


Någon gång under 80-talet kom filmen Mad Max med Mel Gibson i huvudrollen. Jag minns faktiskt inte filmens story helt och hållet men den utspelade sig i framtidens Australien där det rådde total laglöshet. Alla verkade vara nomader som åkte runt i sin märkliga bilar i jakt på bensin och olja. Allt kretsade kring att kontrollera oljan. Jag vet inte om Mad Max var en kommentar till vår samtid eller om det enbart var en story som fascinerade unga pojkar som gillade action och dystopiska framtidsvisioner.
Det är det Mad max som jag kommer att tänka på i dessa dagar med ett stort fokus på just oljan. För när vi i framtiden ska skriva historien om vår nutid så kommer det med sannolikhet vara historien om oljan som kommer stå i centrum. Oljan är ju involverade på alla sätt och vis i hela vår värld just nu.
USA inledde ett krig mot Irak för att kontrollera oljan och man trappar hela tiden upp konflikten med Iran och då handlar det inte om några intressen för att värna mänskliga rättigheter. Det handlar givetvis om Irans oljetillgångar som gör att Iran kan ha så hög svansföring. Detsamma gäller ju USA:s relationer till Venezuela där man antagligen inte alls skulle bry sig om Chaves om han inte satt på all olja. Oljan är ett av de främsta skälen till att länder hamnar i konflikter med varandra även om det ofta finns andra mer eller mindre konstruerade ursäkter.
Oljan bidrar ju även till att man utan tvekan åsidosätter mänskliga rättigheter. Lundin Oil där vår utrikesminister haft stora intressen medverkade ju helt uppenbarligen till en utvidgning av inbördeskriget i Sudan liksom att mängder men människor fördrevs från sina hem när oljan skulle utvinnas.
Oljans grundläggande orsaker till klimathotet är ju också en av vår tids stora frågor. Hela växthuseffekten diskuteras ju vitt och brett och här spelar ju vår förbrukning av olja en stor roll. Men också jakten på denna olja skapar ju enorma problem. Katastrofen utanför USA:s kust är ju bara ett exempel på vilken enorm miljöpåverkan utvinningen av olja får. I detta fall är det ju ett klockrent exempel på att rovjakten på den sista oljan medför att man är beredd att ta allt större risker och borra på allt osäkrare och svårtillgängliga ställen. BP är varken det första eller sista oljebolaget som ställer till en katastrof. Dock har det drabbat USA vilket gör att det får större politiska konsekvenser.
2000-talets inledande årtionden kommer i historieböckerna att handla om oljan och jakten på de sista reserverna som finns att tanka upp. Vi måste fråga oss hur vi vill att den historien ska sluta. Kanske är det dags att påbörja omställningen redan nu. På riktigt. Oljan leder bara till ett otaligt antal återvändsgränder. Framtiden måste finnas någon annan stans.
,
SVD
, Martin Moberg, Alltid rött alltid rätt, SVD2, SVD3, DN, DN2, DN3, Jöran Fagerlund, E24, Aftonbladet, AB2, Intressant?

Läsvärt om Israels övergrepp!

Den Israeliska militärens övergrepp mot människor på internationellt vatten kommer nog aldrig blir helt utrett då Israel vägrar en internationell utredning. Därför måste vi lite på alla de berättelser som nu kommer från alla de som var med på båtarna. Jag har läst och sett många olika berättelser från olika människor. Bilden är i stort sett densamma. Mattias Gardell skriver väldigt bra om detta i dagens Aftonbladet. Läs detta!

Båtarna forsätter mot Gaza - blockaden ska brytas

Ship to Gaza lade idag upp detta meddelande på sin hemsida. Löftet om att båtarna ska fortsätta sätta kurs mot det ockuperade Gaza införlivas. Freedom Flotilla var inte början men inte heller slutet.

Snart avseglar den judiska båten till Gaza

I en avskild hamn i Medelhavet väntar en liten farkost på ett speciellt uppdrag. Hon ska segla till Gaza. För att undvika sabotage så avslöjas inte dagen för avfärden eller namnet på hamnen hon ska avgå ifrån förrän alldeles innan avgång.

”Vårt syfte är att avsluta belägringen av Gaza, denna olagliga kollektiva bestraffning av en hel civilbefolkning. Vår båt är liten, så vårt bistånd kan bara bli symboliskt: vi tar med oss skolväskor, fyllda med saker som skänkts av tyska skolbarn, musikinstrument och konstnärsmaterial. Vi tar också med oss viktiga mediciner och liten medicinsk utrustning till sjukvården, och till fiskarna har vi med oss nät och annan fiskeutrustning. Vi koordinerar med sjukvårds-, utbildnings- och psykiatriska institutioner i Gaza.

”Genom att attackera Frihetskonvojen, har Israel återigen uppvisat en monstruös brutalitet för omvärlden. En jag vet att det finns många israeler som med medkänsla och mod kampanjar för en rättvis fred. Eftersom journalister från ett välbekant tv-program följer med på båten, så har Israel en chans att visa världen att det finns ett annat sätt, en modets väg och inte rädslans, hoppets väg och inte hatets”, säger Edith Lutz, organisatör och passagerare på ”den judiska båten”.

”Den judiska rösten” (Den judiska rösten för en rättvis fred i Mellanöstern), tillsammans med hennes vänner i EJJP (Europeiska judar för en rättvis från i Mellanöstern) och Judar för rättviss för palestinierna (Storbritannien) uppmanar världens ledare att hjälpa Israel hitta tillbaka till förnuft, en känsla av humanism och ett liv utan fruktan. ”Judiska röster” förväntar sig att politiska ledare i Israel och i omvärlden garanterar en säker överfart för vår lilla båt och därigenom hjälper till att bygga ett fundament för fred.

Sälj inte Cloetta center

Det pågår någon form av debatt i Corren där det verkar som att man på Sportredaktionen har bestämt sig för att driva frågan om att Linköpings kommun ska sälja Cloetta Center till LHC. Det främsta skälet verkar faktiskt vara politiskt. Det vill säga att de på sporten inte vill att kommunen ska äga arenan. För inte är det av sportliga skäl som man förespråkar en försäljning (utom möjligen att LHC skulle kunna tjäna några få kronor på det).
Uppenbarligen delar jag inte dessa försäljningstankar. Skälen är flera. Vänsterpartiet i Linköping var från början tveksamma till att bygga arenan överhuvudtaget i kommunens regi. Men då stod vi iför en situation med en hockeyförening som höll på att etablera sig i elitserien och beslut skulle fattas väldigt fort och de beslutsunderlag som vi fick att tillgå var väldigt undermåliga. Personligen tyckte jag att det var ok att bygga samtidigt som andra i partiet var direkta motståndare.
Vi som tyckte att kommunen skulle bygga arenan så fanns det flera olika skäl. Dels handlade det om det sportliga men även om att med en ny arena skulle vi få möjlighet till helt nya typer av arrangemang som Linköpingsborna tidigare aldrig kunna få ta del av på hemmaplan. Det handlade då främst om större konserter men också andra arrangemang. Vi uppfattade att detta var positivt för linköpingsborna och för att det skulle bli som vi önskade så krävdes det att kommunen ska vara ägare till arenan,
En privat arena blir ju någonting helt annat än den arena vi har idag. Vi skulle med detta garanterat förlora en rad stora arrangemang som Linköpingsborna nu får del av. Vi skulle dessutom förlora möjligheten till samordning och effektiv användning av resurserna på Stångebrofältet. Inte minst skulle det innebära att vi inte längre kan styra över hur vi vill att idrotten ska få tillgång till nödvändiga tränings- och tävlingslokaler. Det är ju inte bara ishockeyn som utnyttjar Cloetta center.
Att sälja Cloetta center till LHC skulle säkerligen också bli en dålig affär för kommunen. Erfarenheter från andra kommuners försäljningar av arenor av olika slag har visat att det oftast blir så. Dessutom har ju den borgerliga majoriteten i Linköping tidigare tydligt visat att de inte är beredda att ta betalt av LHC för det som man försäljer. Detta gällde ju inte minst när Paul Lindvall, moderat kommunalråd, ville sälja över restaurangen i Cloetta center till LHC från kommunen. Restaurangen drevs tidigare av det kommunala Arenabolaget som till följd av försäljningen hamnade i ekonomiskt obestånd och kommunen fick skjuta in mer pengar i företaget. Restaurangförsäljningen skedde helt enkelt på ett för LHC fördelaktigt sätt att man från den politiska majoriteten riskerade ekonomin i ett kommunalt bolag. Vad är det då som säger att man inte är beredd att slumpa bort hela hallen.
Att bevara Cloetta center i kommunal ägo är en satsning på framtiden som garanterar att vi kan få även andra saker än hockey och sådant som LHC är intresserade av. Det ger oss en gemensam samlingsplats för idrott och kultur.

Borgs "bluff" ingen nyhet

Den borgerliga jobbpolitiken bygger till stor del på att våra löneökningar ska hållas nere. Detta har vi i oppositionen hävdat hela tiden. Den borgerliga alliansens idé bygger på att man ska göra det väldigt svårt ekonomiskt att vara arbetslös vilket gör att man är beredd att ta jobb till lägre lön än vad man tidigare hade varit. Man accepterar större försämringar i tillvaron.
Detta har inte uppmärksammats särdeles mycket tidigare. Men nu, när Lars Calmfors halvkänd borgerlig ekonom, påtalar att detta är en huvudlinje i den borgerliga politiken så blir det plötsligt en nyhet i Aftonbladet. Det är ju bra men det är ju konstigt att det ska behövas en ekonom för att påtala orimligheten i den borgerliga jobbpolitiken!

måndag 7 juni 2010

Lars Ohly övervakad?


Alla människor har rätt till en bred privat sfär som skyddas på praktisk och principiell grund. Det måste vara en grundsten i ett fritt, demokratiskt samhälle. Den smygande utvecklingen mot ett kontrollsamhälle är en realitet. Den måste vändas. Vi kan inte titta på och i efterhand säga att det ”bara blev så”. Det behövs en frihetsrörelse för personlig integritet.

- Lämna Internettrafiken i fred: Vänsterpartiet kräver att den så kallade FRA-lagen rivs upp. Principen att massavlyssning utan konkret brottsmisstanke inte ska förekomma är självklar. Vi vill också få bort den så kallade Ipred-lagen som ger film- och musikindustrin rätt att begära ut personlig information om människors Internetanvändande. Det undergräver rättssäkerheten och kränker människors integritet. Risken är dessutom mycket stor för att den information som samlas in skulle kunna användas i bredare politiska och sociala övervakningssyften. Hysterin runt fildelningen har redan lett till orimliga straff. Istället för att jaga människor som delar med sig, vill Vänsterpartiet bygga upp digitala bibliotek för film och musik.

- Låt oss kommunicera i fred: Det är inte vilken teknisk lösning vi använder för att kommunicera som är det viktiga – det viktiga är att vi måste kunna kommunicera med andra människor, utan att staten tar sig rätten att kolla oss. Vänsterpartiet vill därför ha en samlad lag om allmän kommunikationshemlighet.

- Inget snokande på jobbet: Arbetsgivares metoder för att kontrollera och övervaka de anställda blir allt grövre. Krav på utdrag ur brottsregister, urinprov, avlyssning av telefonsamtal och kontroll av e-postmeddelanden blir allt vanligare och gör det allt svårare att hävda sin integritet på jobbet. Vänsterpartiet vill införa en samlad lag om integritetsskydd i arbetslivet.

Är Lars Ohly övervakad? Besök vänsterpartiets kampanjsida så får du svaret på detta.

Massakrer och förevändningar

Jag kan inte låta bli att klippa in en liten text från senaste numret av Flamman med anledning av debatten kring Ship to Gaza. Det är tänkvärt i debbatten:
Massakrer

I den bakvända nyhetsrapporteringens tidevarv ska man nog inte bli förvånad över att Israels försvarsadvokater och den israeliska regeringens talesmän snabbt är ute och försvarar sig med att ”vi blev attackerade”. Men, förutom att de inte hade på båten att göra, är det verkligen ett rimligt svar att döda folk på löpande band om de nu blev det?

Men nästan alla massakrer försvaras av att någon i ett demonstrationståg kastat en sten eller skadat en polis. Minns Teheran senast förra året när hela den iranska regimens försvarslinje handlade om en polisman som ”lynchats av en mobb”. Gjorde det repressionen mot demonstranterna rättfärdig?
Innan Sovjetunionens inmarsch i Ungern 1956 förekom en hel del brutalt våld mot, också mord av, regeringsfolk. Få tycker trots det idag att det var berättigat att slå ned den revolten med våld.

Det behöver inte vara så grovt som mord. Innan Sharpeville-massakern i Sydafrika sade sig vissa av poliserna sig ha hört ett skott. Men genomgående är att en förevändning alltid hittas av den makt som massakrerar civila.
Alltså, förutom att hela blockaden är olaglig, att vattnet kommandosoldater utförde sin massaker på inte är israeliskt och att uppgifter finns om att israeliska flottans båtar sköt skarpt redan innan de bordade skeppet : inte kan väl någon anse att om det fanns aktivister som gjorde motstånd med köksknivar och slangbellor så rättfärdigar det detta?

Jonas Thunberg

Stöd den havererade sjukvården i Gaza

Sjukvården i Gaza har havererat till följd av Israeliska bombningar och den blockad som området befinner sig under. Det saknas utrustning och mediciner som är nödvändigt för att kunna bedriva grundläggande hälso- och sjukvård. Israel stoppar i stort sett allting som behövs för Gazas befolkning.

Vänsterpartiets motion om att landstinget ska bidra med resurser till området känna ännu mer aktuellt när Aftonbladet idag rapporterar om hur sjukvården har havererat. Den bild som Aftonbladet ger stämmer också mycket väl överens med den bild som jag själv fick när jag träffade en palestinsk delegation på besök i Sverige för några veckor sedan.

Människor i Palestina dör i Israeliska vägspärrar på väg till sjukhuset, svåra sjukdomar behandlas enbart med vanliga smärtstillande tabletter och så vidare. Detta enbart på grund av att Israel inte vill att dessa människor ska få sjukvård eller komma till sjukhuset. Det beror inte på någonting annat än en illegal ockupation.

Centerpartiet sviker de fattiga barnen!


De senaste åren har barnfattigdomen i Sverige vuxit allt snabbare. Det är inte någon slump. Det är ett medvetet resultat av den borgerliga regeringens politik. De är dessutom mycket medvetna om detta och de är inte beredda att göra någonting åt det. Det kan vara en av de största skamfläckarna i vårt samhälle. För det går att komma åt barnfattigdomen bara man vill. Det vill inte borgarna.

Enligt riksdagens utredningstjänst lever i genomsnitt var fjärde ensamstående med barn på inkomster som understiger 60 procent av medianinkomsten, vilket är måttet på relativ fattigdom.

I Linköping lade jag för flera år sedan en motion som handlade om att ge de sämst ställda barnfamiljerna en lite förbättrad ekonomisk situation. Mitt förslag var att även de som lever på ekonomiskt bistånd skulle få tillgodoräkna sig den höjning av barnbidraget som genomfördes 2006. Då sade Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centern också ja till mitt förslag.

Av olika skäl har kommunen inte behandlat min motion förrän nu och då har Centern ändrat sig. De vill inte längre göra denna justering av det ekonomiska biståndet. Någon motivering har vi ännu inte fått. Kanske kommer vi bli upplysta av centerpartiets kommunalråd Muharrem Demirok om varför det är viktigt att öka klyftorna och se till att de fattigaste förblir fattiga.

Det som är tydligt är att det borgerliga styret i Linköping inte är intresserade av att stärka de fattigaste barnen. Därför behöver såväl Linköping som riket i sin helhet en annan politisk inriktning som faktiskt hjälper människor och som på allvar kan minska fattigdomen i vårt land.

Djupt olyckligt med Iransk inblandning

Iran skickar nu förnödenheter till Gaza och backar upp detta med militära hot. Det är djupt olyckligt. Detta är ju enbart, som jag uppfattar det, en provokation för att öka motsättningarna med Israel. För har Israel nu bordat flera andra skepp så kommer de bli ”tvungna” att borda de Iranska skeppen. Detta kommer definitivt inte gynna palestinierna och deras möjligheter till ett liv i frihet.

Därför blir det nu ännu viktigare för oss som vi stödja utvecklingen av ett fritt och demokratiskt Palestina att stödja de krafter i såväl Palestina som Israel som jobbar i den riktningen. Iran ska inte få förstöra det arbete som Ship to Gaza och andra har gjort!

SVD, DN, Aftonbladet, Alltid rött alltid rätt, Jinge, Svensson, Intressant?

söndag 6 juni 2010

Israel medger sin skuld?


Israel har kanske gjort ett av sina största misstag på väldigt väldigt länge. Allt för länge har de fått agera som de velat utan att omvärlden reagerat. Föga anade de vad de ställde till med för sig själva när de bordade flera båtar på internationellt vatten och där mer eller mindre avrättade minst nio personer. Det tryck som detta sätter på Israel är mycket starkt. Likaså stärks stödet för palestinierna. Blockaden av Gaza kommer inte att överleva detta.
Att Israel faktisk är medvetna om sina egna övertramp manifesterar de ju tydligt eftersom de nu även avvisar en oberoende FN-utredning av händelsen. Hade de själva haft åsikten att de hanterat detta klanderfritt och blivit attackerade på det sätt som de hävdat borde de ju välkomnat en utredning.
En i detta sammanhang parentes är de inslag som SVT:s Aktuellt gjorde den dag som de kidnappade Svenskarna kom hem. Dessa var smått bisarra och hade köpt den Israeliska militärens version rakt av. Det har gjorts en transkription av inslagen som skulle kunna bli ett skolexempel på usel journalistik. Inte för att de har fel i sak utan för att de inte gör sitt arbete. Det är väl inte heller programledaren Lennart Petterssons kännetecken.

AB,
DN1, SVD

lördag 5 juni 2010

Dags att skicka flottan till Östra medelhavet?


Israel har återigen bordat och kapat ett skepp. De har kidnappat de som var ombord och tagit lasten till Israelisk hamn. Detta är rent sjöröveri. När detta händer utanför Somalias kust så skickar man krigsfartyg från olika länders flottor för att skapa säkrare vägar på havet. Kanske är det dags att börja skydda fartyg mot Israeliska pirater utskickade på statliga uppdrag?

SVD, DN, Aftonbladet, Expressen,

Är även Rachel Corrie bordad?


Uppgifterna är oklara om vad som hänt Rachel Corrie, det sista fartyget i Freedom Flotilla, som är på väg till Gazas hamn med hjälp och förnödenheter till den palestinska befolkningen. Flera källor uppger att skeppet bordats av Israelisk militär, bland annat svenska Ship to Gaza. Israelisk militär tillbakavisar detta men medger att de genskjutit skeppet och försöker tvinga det till en annan hamn. Det som talar emot de Israeliska uppgifterna är ju att de återigen stör ut omvärldens möjligheter till kontakt med passagerarna ombord.
Om Rachel Corrie har bordats eller kommer bordas och tvingas till Israel är det ytterligare ett exempel på att Israel vägrar lyssna på omvärlden. Den Israeliska staten visar då tydligt att det inte finns några diplomatiska vägar att påverka statens agerande vad gäller ockupationen av Palestina.
Det kommer nu också rapporter om hur de som mördades av skjutits av ett stort antal skott. Flera har skjutits i ansiktet, i ryggen, i tinningarna och så vidare. Det är inte skott som man med laservapen skjuter i självförsvar. Det är att skjuta för att döda. Dödar man på en Turkisk på på internationellt vatten så ska mördaren ställa till svars i Turkiet. Men det är ju knappast troligt att så kommer ske. Det är nog snarare tvärt om. Israel kommer säkert utdela medaljer och hedra mördarna.

SVD, DN, Aftonbladet, Intressant?

torsdag 3 juni 2010

Vänsterpartiet föreslår att landstinget ska ge stöd till Gaza


Idag lämnar jag in en motion för vänsterpartiets landstingsgrupp i Östergötland om att humanitär hjälp till Gaza. Vi måste se att alla delar av samhället kan hjälpa till att bistå den palestinska befolkningen på Gaza och visa att de Israeliska övergreppen inte accepteras.

Här är vår motion:

Humanitär hjälp till Gaza

Sedan en lång tid är det Palestinska Gaza helt isolerat från omvärlden. Den Israeliska ockupationsmakten kontrollerar allt som förs in och ut ur området ytterst noggrant. Man tillåter endast ett fåtal varor och förnödenheter att komma in i området. Alla utomstående granskare är eniga om att den palestinska befolkningen i Gaza lever i en humanitär katastrof.

Det finns ett stort engagemang i det civila samhället för att stödja och hjälpa människorna i Gaza. Behoven är enorma. Detta gäller inte minst inom hälso- och sjukvårdsområdet. Det råder brist på precis allt som kan tänkas behövas. Det saknas mediciner, rent vatten, hjälpmedel och så vidare.

Genom de organisationer som arbetar för att transportera nödvändig hjälp till befolkningen i Gaza finns det möjligheter att göra nödvändiga medmänskliga insatser. Landstinget i Östergötland kan bidra.

Vänsterpartiet vill att landstinget gör en inventering av hjälpmedel och annan adekvat sjukvårdsutrustning som inte längre används och ställs till förfogande för att transporteras och skänkas till befolkningen i Gaza. Genom samarbete med någon av de organisationer som arbetar med humanitärt bistånd till Gaza kan man göra en bedömning av vad som behövs och hur transporter ska organiseras.

Vi yrkar att Landstinget i Östergötland genomför en inventering av hjälpmedel och annat för ändamålet adekvat sjukvårdsmaterial som kan skänkas till befolkningen i Gaza

Fusklöfte om A-kassan?

Obligatorisk A-kssa tänker regeringen gå till val på. De har tillsatt en utredning som ska komma med förslag om några år. När vi presenterade det rödgröna förslaget till ny sjukförsäkring så pekade vi på att vissa delar skulle behöva utredas ytterligare innan allt kan verkställas. Då dundrade Fredrik Reinfeldt att detta var en fuskuppgörelse. Är det borgerliga ”löftet” om obligatorisk a-kassa ett fusklöfte?

AB, Intressant?

Värdig behandling av sjukskrivna och arbetslösa?


Personvalskampanjerna i valet kommer med största sannolikhet bidra till underhållning och förundran. Folkpartiet är ju det parti som drar störst växlar på detta fenomen. SSUs Ellen Aguirre har bloggat om en affisch som en folkpartist satt upp i Linköping där hon kräver "Värdig behandling av sjukskrivna och arbetslösa".

Lite oklart vad hon menar denna folkpartist som heter Rebecka Gabriellson . Men på hennes blogg skriver hon bland annat: Snälla låt oss komma fram till en lösning innan för många sjukskrivna upplever sig kränkta av att vara sjuka.
Ett tips till Rebecka är att rösta rödgrönt!

Ge Rachel fri lejd till Gaza


Rachel Corrie var en ung student som reste till Palestina för att hjälpa den Palestinska befolkningen att leva ett drägligare liv. Via International Solidarity Movement (ISM) agerade hon en så kallad mänsklig sköld. Det kunde handla om att följa skolbarn till skolan så att risken för att bli skjuten av Israelisk militär skulle minska eller att försöka skydda palestinska bostäder som revs av militären. Det var när hon gjorde det senare som hon blev mördad av en israelisk bulldozer som skulle riva ett palestinskt bostadshus på palestinsk mark.

Rachel Corrie är också namnet på det skepp som nu är på väg till Gazas hamn med hjälp till befolkningen. De skulle egentligen ha rest med de övriga skeppen i Freedom flotilla men försenades. Skeppet befinner sig nu allt närmare gaza och Israel har hotat med ännu mer våld mot detta skepp som bland annat bär med sig rullstolar, kryckor och skolmaterial till Gaza. Bland passagerarna finns en före detta biträdande generalsekreterare för FN och en mottagare av Nobels fredspris.

Låt oss hoppas att denna last når sin hamn. Ship to Gaza har nu också startat en namninsamling på nätet som alla borde skriva på! Rachel Corrie måste få fri lejd.

SVD, Aftonbladet,

Nu kommer sanningen fram!


Det börjar bli allt tydligare vad som hände när Israelisk militär kapade ett antal skepp med humanitär hjälp i måndags. De berättelser som kommer från så många olika människor stämmer ju väldigt bra överens med varandra och står i en tydlig kontrast till den bild som Israelisk militär försöker föra ut.

För är det någonting som man kan vara säker på så är det att alltid i grunden ifrågasätta all information som militärer i alla länder förmedlar. Det brukar ju hävdas att krigets första offer är sanningen och det visar ju historien om och om igen. Vi vet ju att inte ens den svenska militären håller sig till sanningen när de yttrar sig om läget i t.ex. Afghanistan.

Nätet är dock intressant på det sättet. Det verkar som att det finns en ganska liten men ihärdig grupp människor som är beredda att stödja Israel oavsett vad de gör. Som avskyr oss som vill hjälpa palestinierna så mycket att de dels är beredda att acceptera vad helst för information som militären levererar och dessutom vara mycket aggressiva i sin ton. Det sista kan nog hänga ihop med att de saknar riktigt bra argument.

Nätet fyller ju en viktig funktion också här. Alla röster blir ju hörda alla kommer till tals och det är möjligt att bryta åsikter mot varandra. Det är en styrka för demokratin och det är ett hot mot stater som Israel som gör allt de kan för att förhindra att någon annans bild än militärens sprids. Varför skulle de annars ha blockerat all kommunikation under insatsen, varför har de annars beslagtagit och högst troligen förstört all dokumentation som gjordes av journalister och andra på båtarna? Att agera som Israel gör i syfte att förhindra andra att komma till tals med sin version är inte att acceptera grundläggande demokratiska rättigheter.

SVD, DN1, Dn2, DN3, DN4, AB1, Expressen, Ex2, Intressant?

onsdag 2 juni 2010

Gör Mankel, Gardell och de andra till Riddare och Kommendör av Kungl. Maj:ts orden

Många försvarar kungahuset och säger att det är en bra institution för representation och så vidare. Jag är inte någon anhängare av kungahuset men vi kanske skulle låta kungen göra någon nytta för en gångs skull.
De svenskar som deltog i Freedom flottilla borde få medalj. Är det några som gjort en insats för såväl Sverige som för mänskligheten så är det dessa människor. En passande medalj som kungen skulle kunna dela ut är Serafimerorden. Denna orden delas "endast till utländska statschefer eller därmed jämställda personer samt (sedan 1995) till medlemmar av det svenska kungahuset." Här skulle de svenska deltagarna från Ship to Gaza passa alldeles utmärkt. De svenska medborgare som tilldelas orden får dessutom en tjusig titel: Riddare och Kommendör av Kungl. Maj:ts orden
Om nu kungen inte förmår sig att få tummen ur och se att dessa människor ska föräras med hans orden kan ju regeringen träda in. De har ju en rad olika kungliga utmärkelser att välja mellan. Några har inte använts på väldigt länge men vad sägs om medalj för " För mod och rådighet till sjöss under farofylld tid" eller " För tapperhet till sjöss". Skulle nu regeringen inte fatta detta så finns det alltid en medalj för Berömliga gärningar vilket innebär "svenskar för behjärtade räddningsbragder" dvs. dem som räddat människoliv.

Aftonbladet, DN, DN2, AB2, SVD, Intressant? AB2

Hamnarbetarna visar vägen!

Svenska hamnarbetarförbundet visar vägen genom att sätta alla Israeliska fartyg i Svenska hamnar i blockad. Det är främst frukt från Israel och industriprodukter på väg till Israel som drabbas. Hamnarbetarförbundet visar vägen. Bojkotta och isolera Israel till ockupationen upphör!

DN
Intressant?

Arbetet måste förtsätta - Palestina är ännu inte fritt!

Israels övergrepp mot mänskliga rättigheter och internationella lagar får nu kraftfulla konsekvenser. Det är dock tragiskt att världen väntar med agera till det är ”västerlänningar” som drabbas och inte Palestinier. Dock ser läget för Gaza och Palestina bättre ut tack vare Freedom Flottilla.

Egypten har nu öppnat gränsen till Gaza. Det är inte en dag för tidigt. Egypten har ju varit medbrottslingar till den katastrofala situation som råder i Gaza. Irland markerar oerhört tydligt mot Israel och hotar med kraftfulla åtgärder om de inte låter nästa båt som är på väg till Gaza passera. Nicaragua bryter alla diplomatiska förbindelser med Israel. Vi måste nu arbeta för att upprätthålla trycket mot Israel så att det internationella trycket minskar.

Israel släpper nu också alla fångar som de kidnappat på internationellt vatten. Det är positivt men frågan är vad som blir följderna för Israel. Någon borde ju ställa de ansvariga till svars för sitt agerande. Det räcker inte med oberoende utredningar. Det krävs att rättvisa skipas!

För egen del så går tankarna kring att vi ska börja organisera en lokal avdelning av Ship to Gaza i Linköping. Intresset att göra mer för Palestina var oerhört stort vid vår manifestation på Stora torget igår. Alla som vill göra något måste få den möjligheten. Arbet måste fortsätta. Israels ockupation fortsätter ju och oskyldiga Palestinier lever under förtryck och misär.

SVD, SVD2, Aftonbladet, Högberg, Svensson, DN, DN2, DN3, Motbilder, Rödgrön, Intressant?

Vi har råd med jämlik vård

idag har jag tillsammans med ylva Johansson (s) och Gunvor G Ericsson (mp) en debattartikel på Brännpunkt i SVD. Håll till godo:

Det pågår en ideologisk attack mot den generella välfärden och främst mot det solidariska sjukvårdssystemet. Tongivande debattörer, borgerliga opinionsbildare och tankesmedjor påstår att vi i framtiden inte kommer att kunna finansiera välfärden gemensamt. Välfärden sägs bli så kostsam att det enda sättet att finansiera den är att människor måste betala allt mer ur egen ficka. Det är i själva verket fråga om politisk vilja och politiska prioriteringar.

Det är sant att vi lever längre och att vi blir allt fler äldre. Det är en enorm framgång för vårt samhälle. Sverige är ett rikt land med välutbildad arbetskraft och stor potential. Att då utgå ifrån att vi i framtiden inte skulle kunna ta ansvar för en gemensam finansiering av skola, vård och omsorg av hög kvalitet och med hög ambitionsnivå för alla, är inget annat än ett försök att hitta en täckmantel för låga välfärdsambitioner och stora skattesänkarambitioner.

Problemet med finansieringen av välfärdstjänster är inte att det saknas resurser i vårt samhälle. Det handlar om människors möjligheter till arbete och på vilket sätt resurser fördelas till välfärden. Den borgerliga regeringen har under bara de tre senaste åren sänkt skatterna med närmare 100 miljarder kronor, vilket främst gynnar de med stora inkomster och förmögenheter.

Samtidigt som regeringen har sänkt skatterna har de öppnat för en ”välfärd light” som bygger på marknadslösningar där privata pengar går före behov.

•Privatbetalande patienter kan köpa sig förtur inom den offentligt finansierade sjukvården utan att de har medicinska skäl till det.

•Privata utförare inom bland annat vården kan sälja extra tjänster inom ramen för den offentligt finansierade vården och omsorgen. Det öppnar för en tudelning av vården och omsorgen som leder till att det blir plånboken och inte behoven som styr.

•Vårdföretagen kan etablera sig där det är mest lönsamt, inte där behoven finns. Företagen kan välja de mest lönsamma och friska patienterna.

Denna politik hotar den gemensamt finansierade välfärden. Det långsiktiga syftet är tydligt: att begränsa det offentliga åtagandet. Det leder till en gemensam välfärd som endast innehåller ett begränsat basutbud vilket skapar ett tryck för att betala extra privat för att få en välfärd av god kvalitet. Vi accepterar aldrig en sådan utveckling i Sverige.

För det första; jobben är centrala för välfärdspolitiken. Fler jobb ger stark ekonomi och möjlighet att utveckla välfärden. Varje människas arbetsinsats behövs. Vi har inte råd med dagens höga arbetslöshet. Regeringens misslyckanden inom jobbpolitiken är ett av de största hoten mot välfärden.

För det andra; vi måste främja hälsa och arbeta förebyggande för att förhindra sjukdom och hjälpbehov i framtiden. Trots att hälsan generellt har förbättrats i Sverige, har de socioekonomiska skillnaderna i hälsa ökat. Vi vill tillsätta en folkhälsokommission med parlamentarisk förankring och deltagande av forskare, experter och aktiva inom folkhälsoområdet. Syftet bör vara att lägga förslag som kan förbättra folkhälsan och minska hälsoskillnaderna och på så sätt få en effektivare användning av resurserna så att de räcker till fler.

För det tredje; Sverige har varit framgångsrikt när det gäller innovationer som har bidragit till att effektivisera vården och omsorgen. Några exempel på detta är läkemedlet Losec och rullatorn som ökar livskvaliteten för många samtidigt som samhället sparar resurser. Vi vill därför inrätta en innovations- och produktivitetsdelegation för välfärden. En rödgrön regering kommer att bjuda in forskare, näringsliv, innovatörer för att för att utveckla framtidens välfärd.

Privata försäkringar och gräddfiler hör inte hemma i den offentligt finansierade välfärden. Det är vare sig effektivt eller rättvist. Med marginell egen privat insats kan man ta skattemedel i anspråk som annars skulle gå till dem som har störst och mest akut behov, vilket ökar klyftorna mellan människor. Det blir plånboken, inte behoven som avgör vilken vård man får.

Vi har fortfarande tid att planera och förbereda oss för framtiden. De demografiska förändringar som kommer att påverka välfärdens kostnader inträffar på 15 till 20 års sikt. Hur välfärden ska finansieras avgörs av värderingar och politiska beslut – här och nu. För en rödgrön regering kommer välfärdens framtida finansiering att vara en av huvuduppgifterna.

EMIL BROBERG (V) GUNVOR G ERICSON (MP) YLVA JOHANSSON (S)

arbetsgruppen Välfärd och Rättvisa

20 ton Cement till Gaza


Det har varit en mycket lång dag idag. Allt började klockan 07.00 med en radiointervju kring dagens manifestation för Ship to Gaza. Sedan var det fullt ös hela dagen. Allt från att fixa flaggor och banderoller till att hämta polistillstånd, högtalaranläggning och trycka flygblad.
Vår manifestation på Stora torget drog minst 500 personer och vi samlade in närmare 10 000 kronor till Ship to Gaza. Det innebär att vi kan skänka till exempel 20 ton cement.
Nu när jag till slut har landat efter dagen (har även hunnit med en landstingspolitisk debatt på Vikbolandet utanför Norrköping under kvällen) så kan man känna en viss tillfredsställelse. Det som jag tillsammans med andra lyckats åstadkomma på så kort tid känns ju väldigt bra. Det är politisk kamp och praktisk internationell solidaritet när det är som bäst.
Dock inser man att de som faktiskt deltog på båtarna som ingick i Freedom Flottilla gjorde en insats som man inte annat kan beundra. Det är de som tillsammans med alla palestinier som kämpar för rättvisa och frihet som är dagens stora hjältar.
Det är också uppenbart att när nu berättelserna om Israels agerande kommer från någon annan än militären så klarnar bilden över vilket extremt övergrepp som dessa människor utsattes för. Israel måste ställas till svars för sitt agerande.

SVD, SVD2, Alltid rött alltid rätt, DN, Aftonbladet, Expressen,

tisdag 1 juni 2010

Linköping manfesterade för Ship to Gaza

Minst femhundra samlades på Stora torget idag för att manifestera sitt motstånd mot Israels ockupation och för att stödja Ship to Gaza. Det blev otroligt lyckat och vi samlade in pengar som räcker till nästan 20 ton cement till Gaza. I pengar handlar det om nästan 10 000 kronor tror jag. Återkommer med exakta siffror.

Här kommer lite bilder från tidigare idag.
Stoppa matchen!

Svenska fotbollsförbundet överväger att ställa in en U21 landskamp mot Israel på fredag. Äntligen har även idrottsrörelsen fattat att man inte kan skilja mellan idrott och politik. Ett lands gärningar måste få konsekvenser på alla områden.

– Svenska fotbollsförbundet som organsiation reagerar med samma avsky som alla andra mot det våld vi nu sett utföras, säger ordförande Lars-Åke Lagrell

SVD

Pirater som inte kan ta ställning för internationell rätt

Nästan alla som uttalar sig är djupt upprörda över Israels angrepp på Ship to Gaza. Till och med Carl Bildt verkar ju uppriktigt förbannad och uttalar en förvånansvärt skarp kritik mot det Israeliska handlandet.

Piratpartiet har också för avsikt att uttala sig. Jag tycker att det mesta som Piratpartiet tidigare har tyckt har varit bra och legat nära vänsterpartiets ståndpunkter. Men nu tappar man verkligen förtroende för denna gruppering. På sin hemsida säger de sig inte ta ställning i konflikten men deras vice ordförande uttalar sig. Hon säger:

- Militär censur hör inte hemma i 2000-talet. Vi anser därför att det är viktigt att omvärlden på olika sätt hjälper till att upprätthålla ett väl fungerande informationsflöde till och från Gaza och Israel. Alla människor, oavsett ursprung, religion och landtillhörighet, har rätt att få ofiltrerad information om händelser som påverkar deras vardag.

/…/
- De nya tekniska möjligheter till direktkommunikation är ett stort framsteg för folkrätten runt om i världen. Det är oerhört viktigt att vi bevarar den möjligheten. Öppen kommunikation är a och o i all konfliktlösning.


I ett läge där Israel bordar fartyg med bistånd och mördar människor på Internationellt vatten vill inte Piratpartiet ta ställning i frågan. Dessutom så är det stora problemet den militära censuren. Hur jävla korkade får de bli? Klarar de inte av att ta ställning till en sådan basal fråga och dessutom tycka att den militära censuren är det största problemet? Detta kanske också är förklaringen att det är ett parti som helt försvunnit ur den politiska debatten.

AB, SVD, DN, expressen, Intressant?, Rödgrön

Dags för Israel att lyssna på omvärlden

Om Israel inte lyssnar nu kommer de aldrig att lyssna på omvärlden. Säkerhetsrådet uppmanade inatt att blockaden mot Gaza ska brytas. Inget av de stora länderna lade in sitt veto. Inte ens USA vilket ändå får betecknas som förvånande. De brukar ju alltid stödja Israel oavsett vad de gör.
Vad Israel nu kommer att göra återstår att se. Om de inte följer FN:s säkerhetsråd måste man nog från alla håll se att Israel aldrig på frivillig väg kommer häva blockaden och ge de palestinier som lever i Gaza ett drägligt liv. Då måste det till olika former av tvång för att få Israel att ändra sin politik. Det handlar om sanktioner av olika slag så som stopp för internationellt militärt utbyte, bojkott av Israeliska varor, liksom ett frysande av diplomatiska förbindelser. Den typen av maktspråk verkar vara det enda som Israel eventuellt kan tänkas lyssna på och händer det ingenting nu så är det dags för omvärlden att gå från ord till handling.

SVD, Aftonbladet, DN, SVD2, Expressen, Röda berget, Jinge, AB2