tisdag 10 februari 2009

Rödgröna samarbetet kommer att presentera en politik för framtiden

Med anledning av två artiklar i corren har jag skickat in detta svar. Länkar i texten.

Vänsterpartiet har tillsammans med Miljöpartiet och Socialdemokraterna inlett ett historiskt samarbete som ska leda till en ny regering och en ny politik efter valet 2010. Tillsammans har vi tillsatt ett antal arbetsgrupper som ska arbeta fram underlag för en regeringsförklaring som kommer att presenteras inför valet 2010. Vi är överens om att det inte finns något politiskt område där vi inte kommer att kunna ha en gemensam politik i framtiden. Vår ambition är dock att vi initialt ska arbeta brett ute i samhället och föra samtal med folkrörelser, fackföreningar, privat näringsliv och andra intresserade för att därefter kunna presentera en politik som har ett brett folkligt stöd.

Betty Malmberg, moderat riksdagsledamot, angriper i Corren 9/2 det rödgröna samarbetet för att vi inte har presenterat en gemensam skolpolitik. Malmberg behöver inte oroa sig. Trots att vi har en rad olika ståndpunkter mellan våra tre partier så kommer vi presentera en gemensam politik. Malmberg försöker lyfta fram högerregeringen som ett föredöme där man är enig om politiken. Då verkar hon glömma regeringens splittring i såväl äktenskapsfrågan som försvaret som rasat den senaste tiden.

Correns ledare 10/2 försöker även den lyfta fram att det inte råder total enighet inom samarbetet vilket således inte kommer att vara ett problem i valrörelsen 2010. Vidare lyfter man fram att vår gemensamma hållning i energipolitiken är problematisk. Om man verkligen lyssnar på vad som sägs från såväl regering som opposition så blir det tydligt att regeringen faktiskt frånsäger sig ansvaret för energipolitiken till stora delar. De säger att marknaden får lösa frågan om kärnkraften. Vad vi säger är att vi garanterar svensk industri energi i framtiden. Vi kommer att se till att föra en politik som även i framtiden ger Sverige möjlighet att fortsätta exportera energi och att det även kan ske utan en kärnkraft som ger oss avfall som vi inte kan hantera och en brytning av uran som är ytterst miljöfarlig.


Emil Berg
Partistyrelseledamot och representant i samarbetsgruppen Välfärd och rättvisa

torsdag 5 februari 2009

Nu blir vi aldrig av med kärnkraften

De borgerliga partierna har nu presenterat en överenskommelse om att amn ska upphäva förbudet att bygga nya kärnkraftsreaktorer. De äldre ska få ersättas med nya modernare. Det kan ju låta bra men i praktiken innebär det att vi bygger in ett kärnkraftsberoende för oöverskådlig framtid.

Enligt Aftonbladet yttrar sig Maud olofsson om att centerpartiet inte gillar kärnkraft men kan leva med den i överskådlig framtid. Man kan ju undra lite över vilket perspektiv hon har när hon pratar i de termerna. Nya reaktoreer kommer definitivt att över leva Maud Olofsson. Men Olofsson är ju inte den skarpaste kniven i Lådan och det är ju inte heller särskilt oväntat att centern gör det mesta för att lämna det som ändå en gång i tiden kunde uppfattas som sypatsikt med det partiet bakom sig.

Man kan ju också bli lite förundrad över hur lite det i debatten diskuteras kring slutförvaringen av avfallet som inte på långa vägar är löst. Det som dessutom är än märkligare är att man inte heller diskuterar de enorma problem som uranbrytningenn, vilken är en förutsättning för kärnkraften, medför. Uranbrytningen ödelägger och förgiftar miljön i orimliga mått. Det är ju dessutom så att i Sverige har vi kanske en av världens största tillgångar på just uran men har undvikit att bryta den här då man vet vad det medför för katastrofala effekter. Vad vi istället gör är att låta andra delar av världen betala ett mycket högt pris för att vi ska fortsätta med kärnkraft. Det känns inte helt ok kan jag tycka.